oudwwijk
Digitaal erfgoed

Het Korenburgerveen

IN BEWERKING

Ondergedoken in het Korenburgerveen:
Periode augustus 1942- november 1942
Aantal: 23
Volwassenen: 18
Kinderen: 5
Arrestatie’s : 27 november 1942
Transport: Feestgebouw Haitsma Mulierweg.
Transport Westerbork: 28 november 1942 (17 personen)

Ondergedoken in het Korenburgerveen:

Mozes van der Horst 08-12-1899
Rosie van der Horst- Romann 27-01-1907

Wolfgang Maas (gevlucht onderweg naar feestgebouw)

David Meijer 23-03-1907
Frieda Meijer-Romann 02-03-1909
Rosita Meijer 4 jaar 20-03-1938
Emilie Meijer 3 jaar 02-08-1939

Rosetta Meijers-de Leeuw 31-12-1879
Joseph Max Meijers 03-12-1921
Stella Bertha Meijers (gevlucht-feestgebouw)

Salli Meijler 28-09-1908
Ida Jeanette Meijler-Meijers 04-12-1914
Rosa Sophie Meijler 9 mnd 25-03-1942
Adolph Meijler 08-03-1879

Philip Schwarz 09-10-1902
Magdalena Schwarz-Meijers 25-10-1905
Mathilda Rosette Schwarz 8 jaar 24-03-1934
Robert Louis Schwarz 4 jaar 25-06-1938

Paul Romann 10-02-1913 (gevlucht)
Selma Romann-Hony 13-12-1887


Gevlucht en overleefd:
Hartog Meijler (gevlucht veen)
Emmay Wilhelmina Meijler (gevlucht feestgebouw)
Helena Meijler (gevlucht feestgebouw)

Eerder vertrokken:
Leo Adolf Meijers (overleefd)

Hulp geboden door:
Gearresteerd
02-12-1942:
B.Elburg
J.Paalman,kruidenier, Misterstraat 64: Elburg: Kruidenierswaren-onkennend.
A.H.te Bokkel, Bakker, Morgenzonweg 36: Elburg-Brood-geld en broodbonnen Elburg
D.W.te Bokkel
J.G.Kwak, slager, Weurden 38: Elburg:Vlees- rundvlees- onkennend.
06-12-1942:ontslagen

Inititatief: Meijers en David Meijler,,Salli Meijler, later Schwarts

Plaats aanwijzing: Uwland; opzichter Veen.
B.Elburg, Corle: Bouw barakken -voedselvoorziening
H.B.Vreeman,Corle: bouw barakken-melk
H.G.Hermsen: knecht te Bokkel, Berkenstraat 4 – onkennnend wetendheid

Eerste barak: gezinnen Meijler en Meijers

Ontdekking door Natuurmonumenten
28 november 1942: 11.00 uur: Eshuis en Brinksma
Aangever: J.Uwland Opzichter Den Oppas

Jan Uwland, opzichter Korenburgerveen doet 27 november melding bij Brigade commandant Hendrik Aalders van drie barakken Korenburgerveen..
Zelfde dag (18.00 uur) overval door politie (Feberwee) en marechaussee (Slotboom- Aalders

Elburg ingesloten 30 november
Vreeman 1 december
Paalman, te Bokkel en Kwak 2 december.
Allen 6 december vrijgelaten door SD.
Verhoren allen afgenomen door Slotboom Marechaussee.
Elburg en Vreeman zeggen ‘onderdruk v.d.Joden’ hun medewerking hebben ‘moeten’ verlenen.
Dit wordt geaccepteerd.

26 augustus 1942: Schuilplaats betrokken door 23 bovengenoemde personen ( aldus Hartog Meijler-overleefd)

Ben Harwig verzorgde bonkaarten

Politie-aanwezigheid Veen: Feberwee, van der Zwart, van Rijssel, Kroese en onbekende agent.
Verder aanwezig: marcehausee Slotboom, Aalders
Verder nog meerderen. (aldus Hartog Meijler)

Ook Bombergen en van Drie met hond.
Met vee wagen naar feestgebouw. (aldus Emmay en Helena Meijler-overleefd.)Lees verder

K.J.M.van Tiffelen

Weekblad voor Winterswijk en Omstreken
Eerste krant in Winterswijk
Eerste uitgave: Zaterdag 11 november 1871
Uitgever: K.J.M.van Tiffelen

15 mei 1877
Prov.Overijsselsche en Zwolse Courant
Lees verder

Woordes

Morgenzonweg 2

Aan stuur Albert Woordes
Rechts H.J.Plettenburg Links Gerrit Woordes
Foto: Gasthuisstraat
Foto: W.Peletier

J.A.Woordes Aanbesteding

01 JULI 1932, Graafschapbode
Woensdag 29 Juni 1932, ’s avonds 7 uur werd namens den heer
J. A. Woordes in het café Beskers aan den Kottensche weg door den heer
J. J. Post, architect alhier aanbesteed, het bouwen van een kolenloods op een terrein aan den Morgenzonweg.

J.A.Woordes Inschrijving

27 AUGUSTUS 1935, Tubantia
NIEUWE INSCHRIJVINGEN.
Doss. 10204. J. A. Woordes te Winterswijk, Morgenzonweg 2. Brandstoffenhandel. E.: J. A. Woordes, Winterswijk.

Lees verder

Rode Kruis

Het Rode Kruis hielp 82 Hollanders ontsnappen

29 MAART 1946, Nieuwe Winterswijkse Courant. Ingezonden
Herinneringen uit de bezettingstijd

21 Februari 1945. Triest koud weer.
Op het perron te Winterswijk staan enige bestuursleden van het Rode Kruis heftig te debatteren met een “SA Goldfasan” , begeleider van een transport Hollanders op weg naar Duitsland. De man weigert toestemming te verlenen om deze mensen te verzorgen.
‘Diese Leute sind alle Verbrecher und brauchen keine Verpflegung”
Eindelijk heeft het bestuur het pleit gewonnen en mogen wij ons het lot onze landgenoten aantrekken.
De “Verbrecher” zijn op 12 februari in Haarlem en Amsterdam bij een razzia van de straat opgepakt om ingezet te worden voor den ‘Endsieg’
Hun toestand is ellendig: 36 uur zonder eten en drinken in tochtige onverwarmde wagons. De meesten hebben dysenterie. Als de mensen smeken om water, raden onze artsen dat af en hebben wij binnen een half uur hete koffie en brood.
Plotseling vallen er schoten. Twee van de slachtoffers proberen te vluchten. Hun poging is te vergeefs.
‘Diese Leute bekommen heute gar nichts’ .
De verontwaardiging is algemeen.

Onze Rode Kruis meisjes zorgen echter dat ze een dubbele portie krijgen. Wij bewegen de Oberleutnant ons toe te staan, voor de verdeling van erwtensoep tegen 11 uur onze gehele hulpkolonne in te zetten en nu volvoeren wij het plan dat wij na het vallen van de schoten gezworen hebben:
‘Wij zullen ze een kans tot ontvluchting geven’

Alle helpers en helpsters zijn druk in de weer om den stakkerds van soep te voorzien. Sommigen van ons klimmen in de wagons, de gamellen worden aangegeven en ieder die wil kan onder achterlating van zijn bagage met een door ons verstrekte Rode-Kruisband, ingedeeld worden bij de ‘reserve’.
De soldaten worden door onze wild-enthousiaste meisjes aan het lijntje gehouden en als de pas gepromoveerde ‘Rode Kruis-man’ met zijn gamel of lepel uit de trein stapt, is het net echt.
Hij wandelt met enige van onze meisjes de Parallelweg op en buiten het gezicht der moffen, bij ’t Keizers, wordt de man overgenomen door de ordonnans.
De Rode Kruisband gaat terug naar de trein en het spelletje begint opnieuw.
82 van de 500 slachtoffers verkiezen de vrijheid boven de slavernij en worden door ons op de boven omschreven manier geholpen bij vrouw en kinderen te komen.

De achterblijvenden stomen tegen 4 uur hun onbekende bestemming tegemoet.
Klaarblijkelijk kennen ze de ellende van de Duitse kampen niet of waren ze te bang.
Een arts uit Amsterdam proberen wij nog over te halen te vluchten. Hij wilde echter alleen ‘legaal’ in vrijheid gesteld worden. Alsof dat mogelijk was.
Zou de man levend teruggekeerd zijn uit Duitsland?

Een musicus kon geen afstand doen van zijn viool en gaat met zijn viool de nameloze ellende tegemoet

1944

Was het de trein met ‘Verbrecher uit Haarlem en Amsterdam’ in februari 1945 waar de “Rode kruis meisjes’ druk mee waren. Ook in 1944 stonden ze paraat op het station, maar nu voor treinen nog vanuit Duitsland.

In het zuiden werd al hevig gevochten door de geallieerden en er vielen veel gewonden. Vanuit Gennep zouden veel Nederlandse gewonden deze kant op komen via Duitsland.

Het verslag van het Rode Kruis

Het is enkele dagen voor kerstmis. Van de toenmalige autoriteiten krijgt het bestuur onze afdeling bericht dat binnen enkele dagen verwacht worden twee treinen samen met 900 patienten en verplegend personeel, dia via Duitsland uit gennep werden geevacueerd. De mensen uit de eerste trein moeten naar Harreveld doorreizen, de tweede trein zal slechts kort stoppen en doorgaan. Daarmee zullen wij niet veel te doen krijgen. Alle aandacht concentreeert zich dus op de eerste trein. Het enige wat we verder horen is, dat de treinen ’s nachts zullen arriveren. Welke nacht? Dat is onbekend.

Er wordt een plan opgesteld, lokalen worden besproken, paarden en wagens, stroo, de Centrale Keuken zal doen wat ze kan. Maar het loopt niet mee. Tot 2 keer toe worden de lokalen door de Duitsers in beslag genomen!
Ten slotte hebben we voor de mensen onderdak verspreid door het hele dorp.
Gelukkig gaan er 2 dagen voorbij en kunnen nog voorbereidingen worden getroffen.
Dan is de nacht de telefoon: de trein komt over een uur binnen. Het alarmsysteem voor onze medewerkers en medewerksters treedt in werking en al spoedig komen allen op het station samen.
Twee bestuursleden maken een halsbrekende tocht in de duisternis, dwars over het verwoeste rangeerterrein. Daar staat de trein. een aantal wagons draagt het Roode Kruis- teken, maar bij het licht van een zaklantaarn is te zien, dat andere oorlogsmateriaal vervoeren! Zoo zijn onze (Duitse) manieren!
Kloppen op de wagons: “Zitten hier Hollandse mensen?”
Een blij antwoord! Hoe blij de reizigers in die dichte veewagons waren, dat ze weer in Nederland waren beland horen we pas later.

Duitse autoriteiten willen “sofort” uitladen. De leidende doktoren weigeren, eerst moet het dag zijn en ….. ze krijgen hun zin!
We wachten en om 7 uur nog in het donker, komt de koffie die door de vermoeide mensen die al een paar dagen onderweg zijn, dankbaar wordt aanvaard. Na een uur komt er erwtensoep en zichbaar leven de mensen op. Er zijn behalve lichte, zware en zeer zware patienten ook vele ouden van dagen, waarvan 20 boven de 80 jaar. Dan komt het vervoer op platte wagens, de auto van de luchbescherming neemt telkens 5 van de ernstigste patienten mee.
Een probleem apart is dat van de bagage. Maar ook dit komt in orde en om 11 uur is de trein leeg en genieten patienten en verplegend personeel enige uren van welverdiende rust op het stro in de gereed gebrachte lokalen.
Vandaar gaat het in de middag meest op open wagens naar Harreveld, waar om 23 uur de laatsten arriveren.
Gelukkig was het weer zacht en zwaar bewolkt, maar droog en kwamen de Tommies ons niet storen. (Met bombardementen op het oosten Hans)

Wat is de diepste indruk die deze dag achterlaat? bewondering voor de blijmoedige medewerking van de patienten, de geduldige opgewektheid van verplegers en verpleegsters, voor de grote Christelijke naastenliefde en opofferingsgezindheid, die deze dag schoon maakten, ondanks de dreiging en druk, ondanks de diep tragische achtergrond van dit gehele gebeuren.

En de 2de trein? Daarvan zouden we wel niets merken, maar na 1 dag ging ’s nachts weer de telefoon: de 2de trein is binnen , de mensen moeten er allen uit en voorlopig in Winterswijk ondergebracht worden.
In het holst van de nacht vergadering op het gemeentehuis met de begeleidende doktoren. Er wordt een oplossing gevonden, de 170 burgers worden door geloofsgenoten opgenomen, in stilstaande fabrieken worden ouden van dagen ondergebracht. Voor de liggende patienten wordt een leeg fabrieksgebouw welwillend ter beschikking gesteld en inderhaast in orde gebracht. De medewerking van alle lagen van de bevolking is bewonderenswaardig. De moeilijkheden zijn groot, maar ze worden overwonnen. Het weer is koud en helder, maar het schijnt, dat de Engelsen gewaarschuwd zijn: in alle rust, orde en snelheid worden de ouden en zieken weer uit de veewagens op de wagens getild en naar hun bestemming gereden. Enkele ernstige gevallen worden in de ziekenhuizen opgenomen. Maanden zal het duren, voor de meesten kunnen doorreizen naar een meer geschikt verblijf, anderhalf jaar tot ze weer thuis zijn!

Nu is het Kerstmorgen 1944. Hoe hadden wij allen de belofte van die dag van node te midden van zoveel leed en pijn, maar hoe duidelijk sprak ze tot ons allen door de geduldige gelatenheid, waarmee dat leed werd gedragen en de opofferende naastenliefde die het trachtte te lenigen.

B (Beukenhorst?)

Lees verder