oudwwijk
Digitaal erfgoed

Hilgelo

Plan bekend gemaakt door Staatsbosbeheer in 1966.
Ontzanding gestart 13 april 1966
Realisering in fasen, waarbij binnen 4 jaar operationeel.

In 1972 start zwem- en recreatiemogelijkheden.

1970: Landelijke aandacht door V.A.R.A. in ‘van Gewest tot Gewest’

1980 Januari schaatsmogelijkheden (duizenden)

Lees verder

Strandbad Badweg

Officieus: 15 mei 1933
Burgemeester J.Bosma en Wethouder A.van Dam
Ontwerper: J.L.G.de Koster

Officieel geopend: 04 augustus 1933
Burgemeester J.Bosma

Gesloten: 13 juli 2001
Wederom geopend in 2011

1934: Badmeester A.van Wezel (01-07-1933 benoemd)
1939-1949: Badmeester Th.Timp

1933

20-09-1956
De gemeentelijke bad- en zweminrichting (Strandbad) te Winterswijk zal aanzienlijk worden verbeterd.
De houten plankiers zullen door gewapend beton worden vervangen, terwijl het diepe basin zal worden uitgebreid.
De firma Zweers te Winterswijk heeft het werk voor ruim f 120.000 aangenomen.

Glijbaan is er gekomen in 1959, evenals het Pierebadje (werd toen Plasvijver genoemd)
Tevens de waterverversing

22-05-1933
1937

Aantekeningen:

K.Kornet (Klaas)- Bedrijfsleider
Mei 1948 benoemd tot badmeester
W.Kornet-de Graaf (Wil)
‘Opa Leemkuil’ – 27 jaar verbonden aan zwembad
J.H.Klein-Leugemors

Lees verder

Strandbad ‘Den Helder’

1910-1933
In 1911 was er al een zwemvereniging, de W.Z.V. (Winterswijkse Zwemvereeniging) 1922 opgeheven.
9 augustus 1927 nieuwe zwemclub: W.W.V. (Winterswijkse Watersport Vereeniging.)

20-04-1929, Delpher
Rechts: Johan te Selle, timmerwerkplaats (1922)
Dames deuropening: Dames van Eerden
Lees verder