oudwwijk
Digitaal erfgoed

Strandbad ‘Den Helder’

1910-1933
In 1911 was er al een zwemvereniging, de W.Z.V. (Winterswijkse Zwemvereeniging) 1922 opgeheven.
9 augustus 1927 nieuwe zwemclub: W.W.V. (Winterswijkse Watersport Vereeniging.)

20-04-1929, Delpher
Rechts: Johan te Selle, timmerwerkplaats (1922)
Dames deuropening: Dames van Eerden
Lees verder