oudwwijk
Digitaal erfgoed

Meijerink Hilbelinkspad

Was Garrijt Jan Meijrink in de Meddoschestraat begonnen en zijn zoon Jan Willem op het Lappenbrink, daarna kwamen zijn beide zoons Gerrit Hermanus en Jan Hendrik Meijerink.
Gerrit ging voor zichzelf verder op de Beuzenes (zie Meijerink Beuzenes)
Jan Hendrik en zijn zonen gingen naar het Hilbelinkspad.Jan Hendrik trouwde in 1864 met Aleijda Lindehovius.
Zij samen kregen vijf kinderen. Hieronder de familie-genealogie.

Jan Hendrik Meijerink
1827-1891
Aleijda Wesselina Lindenhovius
1836-1923K
1.Johanna M. 18641944
2Jan Willem M. 1865 1941
Anna G.Mensink 1875 gescheiden1916
AHanna A.W.M 1899-1962 Roelof J.W.Hesselink 1894-1962
3FrederikH.Meijerink 1867 1943
Harmina J.Mensink18731909
AJohanna C.W.1900-1989H.F.L.Haack1904-1990
BAleida W.  1902
4Janna A.Meijerink 18691937
Hendrik P.Priester 18651939
AA.W.Priester1896-J.W.Engelsman1895-19682
BJ.G.Priester1897-1975J.Talsma1894-19643
CJ.B.Priester1899-1993K.P.A.Haack1897-1982
DHenkPriester1899-1921
5 Gerrit J. Meijerink 1874 1882
Beide familie’s

Voor Jan Hendrik zou eerst geen plaats zijn binnen het bedrijf van zijn vader op het Lappenbrink en studeerde voor veearts.
Echter hij kwam toch weer terug naar Winterswijk en ging evenals zijn broer in de textiel-industrie.
Broer Gerrit verliet in 1883 de Lappenbrink en begon met zijn zoon op de Beuzenes.
Ook voor Jan Hendrik werd het Lappenbrink te klein en hij ging met zijn beide zoons op 04 mei 1891 naar het Hilbelinkspad.
Zoon Jan Willem was inmiddels 36 en Frederik 34.
Jan Hendrik heeft het NET mee mogen maken. Vlak daarna op 31 oktober 1891 kwam hij te overlijden.

Zowel Jan Willem als Frederik kregen geen zonen.
Daarop werd Jakob Wouter Engelsman op 1 januari 1930 aangesteld als directeur van NV Stoomweverij v/h J.H.Meijerink en Zonen (tot 1960)
Jakob was de schoonzoon van Jan Willem en Frederik’s zus Janna Priester-Meijerink.
Jan Willem was inmiddels 65 en Frederik 63.

Woonhuis links J.W.Meijerink
Woonhuis rechts (nietzichtbaar) F.H.Meijerink (Mondriaanhuis)Ook kwamen Hendrik. Frederik L. Haack en Albert Engelsman als directeuren.
Hendrik Haack was echtg. van de dochter van Frederik, Johanna Catharina Wesselina.
Albert was de zoon van Jakob Engelsman.

04 mei 1931 werd het 40-jarig bestaan gevierd.

1931

Beide broers overleden

In 1941 overleed Jan Willem Meijerink
In 1943 overleed Frederik Hendrik Meijerink

Graf, Jan Willem Meijerink en zijn zus Anna Meijerink


04 mei 1951 werd het 60-jarig bestaan gevierd en kreeg NV Stoomweverij J.H.Meijerink op 11 juli 1951 het

Predikaat Koninklijk


04 mei 1961 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe bedrijfsgebouw voor badstofartikelen.

In 1961 kwam er om een sterkere positie te verwerven een fusie met de Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal -Ten Cate NV Almelo.

In 1966 bestond de directie uit: (75 jaar bestaan)
A,Engelsman
J.L.Talsma
H.van Leyden
In augustus aangevuld met :J.F.Noordhoorn van der Kruijff

1968: Overlijden J.W.Engelsman Directeur 1931-1961)
(1956: Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

1976: 250 automatische weefmachines produceren baddoeken, tent- en markiezendoek onder de merknaam Seahorse en Ten Cate All Season.
01-01-1977: Seahorse-Meijerink BV.
Productie: baddoeken, keukendoeken en strandlakens.

01-09-1977: Directeur: Jan Dijk Seahorse-Meijerink tot 1980
Sinds 1973 directeur. v/h J.H.Meijerink en Zonen
1980: Werd Jan Dijk opgevolgd door H.J.A.Dekker
1981: 125 getouwen verhuizen naar Nijverdal.
In Winterswijk toen ruimte voor ververij van Stork Hengelo.
Productie: Huishoudgoed
Aantal werknemers Winterswijk: Plm.2501986: Directeur: A.R.L.M.Bijvank
Aantal werknemers gedaald tot 120

01-01-1987: Seahorse – Meijerink BV veranderd in Ten Cate Colorweave BV
01-04-1991: Bedrijf verkocht aan Stoneville Enterprises Ootmarsum.
           
Winterswijk werd opgesplitst in Houstex (weverij) en Colorweave (garenveredeling)
01-04-1991: “100 Jaar bestaan” 
24-04-1992: Feest ter gelegenheid “100 Jaar Bestaan” georganiseerd door Koninklijke Nijverdal -Ten Cate NV als hommage aan de voormalige Meijerink-werknemers.

1996: Colorweave verkocht aan F.en. H. Huijskes 
Aantal werknemers: 9 
1997: Einde

Lees verder

Meijerink Beuzenes

Gerrit Hermanus Meijerink (1823-1897) verlaat het Lappenbrink in 1883 met zijn zoon Jan Willem

Gerrit Hermanus was getrouwd met Johanna Geertruid Lindenhovius  (1824-1911)


Samen hadden ze drie kinderen: Johanna (1855-1880), Clasina Bernarda (1857-1925) en Jan Willem (1859-1934) 
Johanna mocht slechts 24 jaar worden en Classina trouwde in 1884 met Pieter Beukenhorst (1853-1905)Pieter was samen met zijn vader de oprichters van Koffie-en theehandel “A.Beukenhorst & Zoon”.
Deze koffiebranderij bevond zich achter pand Markt 27 aan de Nieuwstraat.
Het pakhuis stond op de markt, naast Cafe Kraaijenbrink.

Zoon Jan Willem (1859-1934) was in 1898 getrouwd met  Berendina Johanna Schotman (1874-1939) uit Aalten

De Fabriek

Toen zij in 1883 begonnen had zoon Jan Willem inmiddels zijn opleidingen in Amsterdam (Handelsschool) en Mulheim (Textielschool) afgerond.
Vader en zoon begonnen met twee personeelsleden.
Op 01 augustus 1889 werd het een stoomweverij en kreeg de naam

J.W.Meijerink & Co

Er werd begonnen met 14 weefgetouwen
Vader Gerrit Hermanus overleed op 73-jarige leeftijd in 1897.


Het jaar erop trouwde Jan Willem op 39-jarige leeftijd met de 24-jarige Berendina Johanna Schotman (1874-1939)

Jan Willem Meijerink
1859-193475
Berendina J.Schotman
1874-193965
1Johanna Geertruid Meijerink 1899-1980 Matthijs Broer 1903-1976
2Gerrit Herman.Meijerink 1903-1963 A.J.C.M.van Oppen, 1904-1994
3Barendina G.Meijerink 1905-Gerrit W.Toebes 1905-
4Fredrika W. Gesiena Meijerink 1912-1993
Woonadres: J.W.Meijerink

In 1910 wordt de fabriek aan de Beuzenes uitgebreid met een confectie-afdeling en in 1913 met een ververij.
In 1915 is er wederom een verbouwing evenals bij het 40-jarig jubileum in 1923.
In dat jaar heeft J.W.Meijerink 150 werknemers op de weverij-, confectie-, ververij – en veredelingsafdeling.
Een jaar eerder op 04 september 1922 is zijn enige zoon Gerrit Hermanus op 19-jarige leeftijd in het bedrijf gekomen. Door zijn lengte ook genoemd ‘Lange Meijerink’.

In de jaren ’30 kwam Gerrit ‘De Lange’ met corduroy wat een enorm succes werd, waardoor er grote gedaantewisselingen aan de fabriek plaats vonden.
In 1934 is er het overlijden van Jan Willem MeijerinkOok de beide zwagers van Gerrit Hermanus zijn inmiddels in het bedrijf:
President-Directeur: G.H.Meijerink
Directeur: M.Broer

President-Commissaris: Mr.G.W.Toebes

1955: N.V. Verenigde Nederl. Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co.

Lange Gerrit Hermanus Meijerink


In 1958 werd het 75-jarig bestaan gevierd met plm.dan 550 werknemers
J.W.Meijerink heeft dan vier filialen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout en Stoppeldijk.

Meijerink Beuzenes
Het PersoneelOp 27 april 1963 komt G.H.Meijerink te overlijden.
Meijerink heeft dan 700 werknemers

De heer G. H. Meijerink overleden

Nieuwe Wint.Courant, 29-04-1963
Vrijdagnacht door hartaanval getroffen. –
Onder zijn leiding werd „Meijerink & Co.” een groot bedrijf.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is plotseling overleden onze plaatsgenoot, de heer G. H. Meijerink, in leven directeur van de N.V. Verenigde Nederlandse Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co. en nevenorganisaties van dit bedrijf.
Hij bereikte de leeftijd van 59 jaar.
De heer Meijerink was in Winterswijk een bekende persoonlijkheid en de ziel van zijn grote textielbedrijf, dat reeds voor de oorlog maar vooral daarna een opmerkelijke ontwikkeling en groei te zien gaf.
In de 40 jaar, dat de heer Meijerink zijn bedrijf leidde, is dit geworden tot een van onze grootste textielbedrijven, met filiaal-vestigingen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout (Brabant) en Stoppelsdijk (Vlaanderen).
De produkten van Meijerink & Co. vinden afzet in Nederland, jn Europa en gaan over de oceanen naar de overige werelddelen.

G.H.Meijerink
1903-1963

Betekenis als industrieel

De heer Meijerink was de grote stuwkracht achter de ontwikkeling van zijn bedrijf.
Deze ontwikkeling is het werk geweest van duizend-en-een zorgen en spanningen’. Niet alleen zijn naaste medewerkers, maar ook de heer Meijerink zelf trok er op uit, om zijn bekende gespecialiseerde produkten (corduroy, tinnroy, peau de pêche en fluweel) op de wereldmarkt te verkopen.
Nog enkele dagen geleden keerde hij terug van een reis naar Amerika.
Het is zijn laatste zakenreis geworden.
In september nog van het vorige jaar heeft men de heer Meijerink gehuldigd ter gelegenheid van zijn veertigjarig direkteurschap van de fabriek; dat is toen een grootse huldiging geworden, waaraan niet alleen alle personeel (onder zijn direkteurschap gegroeid van100 tot 700 leden) deelnam,
Ook uit alle lagen der Winterswijkse bevolking waren velen aanwezig, om hem en zijn familie de hand te drukken.
Wijlen de heer Meijerink was een voortvarende figuur, een manager met steeds nieuwe ideeën, die er trots op was zijn „eigen concern” te hebben:
het komt niet zo veel meer voor, dat een grote fabriek nog een familie-N.V. is!

Fabrikant met grote belangstelling voor Winterswijk

Naar buiten toe trad de overledene niet zo veel op de voorgrond.
De zorgen van het direkteurschap van een grote onderneming zijn zo vele, dat daarnaast nauwelijks tijd overblijft voor andere zaken, buiten het bedrijf gelegen.
Alleen zijn liefde voor de natuur en de jacht bracht hem er toe het voorzitterschap van de Winterswijkse jagersverenoiging „Jacht en Bos” gedurende tientallen jaren, tot zijn dood toe, te vervullen.
Toch interesseerde de overledene zich zeer bijzonder ook voor het wel en wee van Winterswijk. Hij had, als een echte manager, zijn geprononceerde ideeën om Winterswijk vooruit te brengen; ook daarvoor heeft hij zich ter plaatse, waar hij dacht iets te kunnen doen voor Winterswijk, menigmaal ingespannen.
O.a. was hij een van de oprichters van het Comité Winterswijk Streekcentrum.

De begrafenis

De begrafenis Vindt woensdag 1 mei a.s. plaats.
Om 12 uur is er een rouwdienst in de Grote Kerk op de Markt, daarna wordt het stoffelijk overschot van wijlen de heer G. H. Meijerink op de Alg. Begraafplaats ter aarde besteld.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Hotel „De Klok”.
In verband met de rouwdienst in de kerk, waarvoor een grote belangstelling wordt verwacht, wordt de markt van die dag naar de Schouwburgstraat verplaatst.

De tijd na Gerrit

Op 1 juni 1964 wordt nog met trots een nieuw product gepresenteerd, maar een maand later wordt al uitstel van betaling aangevraagd gevolgd een week later door het faillissement.
Meijerink wordt daarmee dan ook het eerste textielbedrijf in Winterwijk dat moet sluiten.
Een jaar later in 1965 vestigt Philips zich op de lokatie.

Lees verder

De familie Meijerink

Het eerste staatje hieronder zijn de Meijerink’s die de textiel geschiedenis van hun familie schreven.

De voorouders van Garrijt moeten geweest zijn:

Willem Meijrink Plm.1640- 1693
Rosier Meijrink 1688-1753 Geesjen Meijnen 1687-???? (Gildemeester)
Willem Meijrink 1717- en Johanna Beckers

.
Garrijt Jan Meijrink
1766-1848
Meddosestraat
.
Jan Willem Meijrink
1796-1870
Lappenbrink
.
BEUZENESHILBELINKSPAD
J.W.MEIJERINK &ZNJ.H.MEIJERINK en ZONEN
.
Gerrit Hermanus Meijerink  Jan Hendrik Meijerink
1823-1897 1827-1891
.
Jan Willem Meijerink Jan Willem Meijerink Frederik Hendrik Meijerink
1859-1934
1865-1941 1867-1943
.
Gerrit Hermanus Meijerink
1903-1963
‘Lange Meijerink’
Garrijt Meijrink

Garrijt Jan Meijrink
Geb: 05-02-1766 Winterswijk
Ovl: 01-05-1848 Winterswijk – 82 jaar.
Wever en winkelier.
Echtg: 22-02-1792 Winterswijk
Harmina Lijsebeth Poppink
Geb: 07-12-1769 Winterswijk
Ovl: 06-06-1833 Winterswijk (63)
Kinderen: 6

Garrijt is geboren in 1766 en begint aan de Meddoschestraat 15 een handweefkamer.
Garrijt was getrouwd met Harmina Lijsebeth Poppink en samen kregen zij zes kinderen.
Drie zussen Janna, Johanna en Christijna en zoon Jan Willem bereiken de volwassen leeftijd.
Christijna was getrouwd met bakker Theodorus van Hengel.

Zoon Jan Willem Meijrink die zijn vader hielp treedt later zelf ook in de voetsporen van zijn vader en begon in 1853 op het Lappenbrink met twaalf handweefgetouwen.

Naast het Lappenbrink had Jan Willem Meijrink ook thuiswevers en een natuurblekerij aan de Slinge in 1848

Jan Willem Meijrink had twee zonen:
Gerrit Hermanus (1823) en Jan Hendrik (1827)
Eerst komt Gerrit alleen in de zaak en Jan Hendrik gaat dierengeneeskunde studeren.
Echter Jan Hendrik besluit toch om terug te komen naar Winterswijk en gaat samen met zijn broer verder aan het Lappenbrink.Gerrit besluit in 1883 samen met zijn zoon Jan Willem (1859) voor zichzelf te beginnen aan de Beuzenes.
Ook voor Jan Hendrik wordt het Lappenbrink te klein en hij besluit met zijn beide zonen een nieuwe fabriek te bouwen aan het Hilbelinkspad.

De genealogie van Jan Willem Meijrink

.
Jan Willem Meijrink
1796-1870 74
Johanna Geurders
1796- 1863 67
1Gerrit Hendrik M.1822-1822 1mnd
2Gerrit Hermanus M 1823-1897 73
Johanna G. Lindenhovius 1824-1911 86
AJohanna Meijerink 1855-1880
BClassina B.Meijerink 1857-1925 Pieter Beukenhorst 1853-1905 4
CJan Willem Meijerink 1859-1934 Berendina J.Schotman 1874-1939 4
3Johanna G. Meijerink 1825-1877 51
Dirk de Vries1818-1895 76
4Jan Hendrik Meijerink 1827-1891 63
Aleijda W. Lindenhovius 1836-1923 86
AJohanna Meijerink 1864-1944
BJan Willem Meijerink  1865-1941 Anna Geert. Mensink 1875-1916
CFrederik H.Meijerink 1867-1943 Harmina Joh.Mensink 1873-1909
DJanna Aleida Berend.Meijerink 1869-1937 Hendrik P.Priester 1865-1939
EGerrit Jan H.Meijerink  1874-1882
5Harmina C.A.Meijerink1829-1843 13
6Catharina E.J.Meijerink 1832-1833 1mnd
7Janna S. Christina M 1832-1833 1mnd
8Janna Cath, Meijerink 1834-1884 49
Evert Jan Carel Hassels 1832-1889 57

Zie hoe verder onder Meijerink Beuzenes en Meijerink Hilbelinkspad

Lees verder

Jan 1831-1896

.
Jan Willink
30-10-1831 20-01 -1896 64
Judith Paschen
29-10-1834-1908 06-03-190873K
1Abraham Willink 1856-1913 57
Louise Jacoba Toe Water 1857-1923 65
AJan Willink 1882-1959 Aleida H.Mulier 1889-1980 2
BAnna Willink  1884-1952
CWillem C.P.Willink 1886-1956
DFredrik R.Willink  1889-1980
2Jan Hendrik Willink 1857-1940 82
Jacoba P.van Kempe Valk1861-1926 65
AReinier C.J.Willink 1887-1961
BAbraham J.Willink 1888-1969 Titia Christ.Bouma 1891-1982 1
CJohanna G.W.Willink 1889-1983
3Hendrika Willink 1858-1935 76
Jan Berend Roelvink 1852-1916 63
AJudith Barbara S.1880-1961G.F.Zweerts1876-19552
BHendrika1882-1953
CBernard Andreas1886-1939Emma line
4Christina Willink 1860-1937 76
Benjamin W.ter Kuile 1853-1926 73
AGijsbert B.W. Kuile1890-1964
BJudith Kuile 1891-1959J.G.G.Ledeboer1891-19573
5Willem Willink 1864-1935 71
6 Hendrik Willink 1867-1890 23
Lees verder

Herman C.Jurjaan 1827-1906

.
Herman Christ. Jurjaan
20-05-812704-04-190678
Margaretha ten CateK
14-12-183314-03-190268
1Christina Margaretha  1855-1919 64
Adam Roelvink 1856-1927 70
2Nicolaas Willink 1857-1948 91
Marie H. Wul.Scholt 1862-1941 78
AMargaretha Willink 1888-1958 Johan L. Stolk 1879-1957 1
BWillem A. Willink 1890-1969 Hilda J.Bos  1896-1945 4
CHerman Christ.Jurjaan  1895-1963 Nelly Vis 1897-1990
3Abraham Hendrik 1859-1863 4
4Margaretha Anna 1863-1911 48
Jan Floris Roelvink 1858-1938 80
AHerman Jacob Roelvink 1889- 1967
BMargaretha H.Roelvink 1891-1933Heinrich C.C.WagnerJ
CArnoldus Flor.Roelvink 1892
5Maria Hendrika  1865-1867 2
6Anna Catharina 1868-192758
7 Marten 1870-1931 61
8Hermance Marie 1873-1938 65
Lees verder

Hendrik 1825-1877

.
Hendrik Willink
12-05-182526-07-1877 52
Coenradina J. van Heek
10-01-182803-08-1897 69 K
1Christi.M.Coenradina 1857-1951
Hermann R. Martin 1851-1932
AConradina H. Martin 1883-T.W.Franz Seldte1882-1947
B.Hermann H. Martin 1885-1963 A.P. K.Latterman 1903-1981 3
2Margaretha Hermina1858-1917
3Anna Catharina 1860-1931
Hermannus ter Kuile1857-1917
APieter H. ter Kuile1888-1961
BH.E.ter Kuile 1893-1964C.J.van Heek 1893-19704
4 Gerrit-Jan 1864-1933
Lees verder