oudwwijk
Digitaal erfgoed

Meijerink Beuzenes

Gerrit Hermanus Meijerink (1823-1897) verlaat het Lappenbrink in 1883 met zijn zoon Jan Willem

Gerrit Hermanus was getrouwd met Johanna Geertruid Lindenhovius  (1824-1911)


Samen hadden ze drie kinderen: Johanna (1855-1880), Clasina Bernarda (1857-1925) en Jan Willem (1859-1934) 
Johanna mocht slechts 24 jaar worden en Classina trouwde in 1884 met Pieter Beukenhorst (1853-1905)Pieter was samen met zijn vader de oprichters van Koffie-en theehandel “A.Beukenhorst & Zoon”.
Deze koffiebranderij bevond zich achter pand Markt 27 aan de Nieuwstraat.
Het pakhuis stond op de markt, naast Cafe Kraaijenbrink.

Zoon Jan Willem (1859-1934) was in 1898 getrouwd met  Berendina Johanna Schotman (1874-1939) uit Aalten

De Fabriek

Toen zij in 1883 begonnen had zoon Jan Willem inmiddels zijn opleidingen in Amsterdam (Handelsschool) en Mulheim (Textielschool) afgerond.
Vader en zoon begonnen met twee personeelsleden.
Op 01 augustus 1889 werd het een stoomweverij en kreeg de naam

J.W.Meijerink & Co

Er werd begonnen met 14 weefgetouwen
Vader Gerrit Hermanus overleed op 73-jarige leeftijd in 1897.


Het jaar erop trouwde Jan Willem op 39-jarige leeftijd met de 24-jarige Berendina Johanna Schotman (1874-1939)

Jan Willem Meijerink
1859-193475
Berendina J.Schotman
1874-193965
1Johanna Geertruid Meijerink 1899-1980 Matthijs Broer 1903-1976
2Gerrit Herman.Meijerink 1903-1963 A.J.C.M.van Oppen, 1904-1994
3Barendina G.Meijerink 1905-Gerrit W.Toebes 1905-
4Fredrika W. Gesiena Meijerink 1912-1993
Woonadres: J.W.Meijerink

In 1910 wordt de fabriek aan de Beuzenes uitgebreid met een confectie-afdeling en in 1913 met een ververij.
In 1915 is er wederom een verbouwing evenals bij het 40-jarig jubileum in 1923.
In dat jaar heeft J.W.Meijerink 150 werknemers op de weverij-, confectie-, ververij – en veredelingsafdeling.
Een jaar eerder op 04 september 1922 is zijn enige zoon Gerrit Hermanus op 19-jarige leeftijd in het bedrijf gekomen. Door zijn lengte ook genoemd ‘Lange Meijerink’.

In de jaren ’30 kwam Gerrit ‘De Lange’ met corduroy wat een enorm succes werd, waardoor er grote gedaantewisselingen aan de fabriek plaats vonden.
In 1934 is er het overlijden van Jan Willem MeijerinkOok de beide zwagers van Gerrit Hermanus zijn inmiddels in het bedrijf:
President-Directeur: G.H.Meijerink
Directeur: M.Broer

President-Commissaris: Mr.G.W.Toebes

1955: N.V. Verenigde Nederl. Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co.

Lange Gerrit Hermanus Meijerink


In 1958 werd het 75-jarig bestaan gevierd met plm.dan 550 werknemers
J.W.Meijerink heeft dan vier filialen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout en Stoppeldijk.

Meijerink Beuzenes
Het PersoneelOp 27 april 1963 komt G.H.Meijerink te overlijden.
Meijerink heeft dan 700 werknemers

De heer G. H. Meijerink overleden

Nieuwe Wint.Courant, 29-04-1963
Vrijdagnacht door hartaanval getroffen. –
Onder zijn leiding werd „Meijerink & Co.” een groot bedrijf.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is plotseling overleden onze plaatsgenoot, de heer G. H. Meijerink, in leven directeur van de N.V. Verenigde Nederlandse Textielbedrijven J. W. Meijerink & Co. en nevenorganisaties van dit bedrijf.
Hij bereikte de leeftijd van 59 jaar.
De heer Meijerink was in Winterswijk een bekende persoonlijkheid en de ziel van zijn grote textielbedrijf, dat reeds voor de oorlog maar vooral daarna een opmerkelijke ontwikkeling en groei te zien gaf.
In de 40 jaar, dat de heer Meijerink zijn bedrijf leidde, is dit geworden tot een van onze grootste textielbedrijven, met filiaal-vestigingen in Ruurlo, Dinxperlo, Oosterhout (Brabant) en Stoppelsdijk (Vlaanderen).
De produkten van Meijerink & Co. vinden afzet in Nederland, jn Europa en gaan over de oceanen naar de overige werelddelen.

G.H.Meijerink
1903-1963

Betekenis als industrieel

De heer Meijerink was de grote stuwkracht achter de ontwikkeling van zijn bedrijf.
Deze ontwikkeling is het werk geweest van duizend-en-een zorgen en spanningen’. Niet alleen zijn naaste medewerkers, maar ook de heer Meijerink zelf trok er op uit, om zijn bekende gespecialiseerde produkten (corduroy, tinnroy, peau de pêche en fluweel) op de wereldmarkt te verkopen.
Nog enkele dagen geleden keerde hij terug van een reis naar Amerika.
Het is zijn laatste zakenreis geworden.
In september nog van het vorige jaar heeft men de heer Meijerink gehuldigd ter gelegenheid van zijn veertigjarig direkteurschap van de fabriek; dat is toen een grootse huldiging geworden, waaraan niet alleen alle personeel (onder zijn direkteurschap gegroeid van100 tot 700 leden) deelnam,
Ook uit alle lagen der Winterswijkse bevolking waren velen aanwezig, om hem en zijn familie de hand te drukken.
Wijlen de heer Meijerink was een voortvarende figuur, een manager met steeds nieuwe ideeën, die er trots op was zijn „eigen concern” te hebben:
het komt niet zo veel meer voor, dat een grote fabriek nog een familie-N.V. is!

Fabrikant met grote belangstelling voor Winterswijk

Naar buiten toe trad de overledene niet zo veel op de voorgrond.
De zorgen van het direkteurschap van een grote onderneming zijn zo vele, dat daarnaast nauwelijks tijd overblijft voor andere zaken, buiten het bedrijf gelegen.
Alleen zijn liefde voor de natuur en de jacht bracht hem er toe het voorzitterschap van de Winterswijkse jagersverenoiging „Jacht en Bos” gedurende tientallen jaren, tot zijn dood toe, te vervullen.
Toch interesseerde de overledene zich zeer bijzonder ook voor het wel en wee van Winterswijk. Hij had, als een echte manager, zijn geprononceerde ideeën om Winterswijk vooruit te brengen; ook daarvoor heeft hij zich ter plaatse, waar hij dacht iets te kunnen doen voor Winterswijk, menigmaal ingespannen.
O.a. was hij een van de oprichters van het Comité Winterswijk Streekcentrum.

De begrafenis

De begrafenis Vindt woensdag 1 mei a.s. plaats.
Om 12 uur is er een rouwdienst in de Grote Kerk op de Markt, daarna wordt het stoffelijk overschot van wijlen de heer G. H. Meijerink op de Alg. Begraafplaats ter aarde besteld.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Hotel „De Klok”.
In verband met de rouwdienst in de kerk, waarvoor een grote belangstelling wordt verwacht, wordt de markt van die dag naar de Schouwburgstraat verplaatst.

De tijd na Gerrit

Op 1 juni 1964 wordt nog met trots een nieuw product gepresenteerd, maar een maand later wordt al uitstel van betaling aangevraagd gevolgd een week later door het faillissement.
Meijerink wordt daarmee dan ook het eerste textielbedrijf in Winterwijk dat moet sluiten.
Een jaar later in 1965 vestigt Philips zich op de lokatie.