oudwwijk
Digitaal erfgoed

Woonwagenkamp


Door: Ru Wever uit De Winterswijkse Politie.

In Winterswijk is evenals in andere gemeenten – sinds mensenheugenis een woonwagenkamp geweest.
De woonwagenbewoners die rond 1914 Winterswijk bezochten, plaatsten vaak hun wagens op de Krim, het stukje land tussen de Misterweg en de Bessinkweg, of op de Honeswei.
De woonwagens op de Krim stonden er zonder toestemming van de eigenaar, de heer Roelvink. Toen het aantal wagens tot zeventien was gestegen en de bewoners hun afval en rommel lieten rondslingeren, verzocht de heer Roelvink de gemeente, maatregelen te treffen en een nieuwe standplaats voor de woonwagens aan te wijzen.

Op 9 november 1922 besloot de gemeenteraad de woonwagens te verplaatsen naar het gemeentelijke terrein ‘De Olden Goorden”. Een recht voor het gebruik van dat terrein werd niet gegeven. Toen in 1930 op dit terrein de destructor werd gebouwd moest de gemeente een nieuwe locatie aanwijzen. het kamp werd verplaatst naar het stuk grond waar nu “Het Hilgelo” ligt. Bijzondere problemen zijn er eigenlijk nooit geweest. In de herinnering van oudere kampbewoners was het er gezellig. Acht tot twaalf wagens en zo nu en dan wat passanten die zo’n dag of wat bleven. In 1959 stonden er voor kortere of voor langere duur 68 woonwagens. Het terrein was geplaveid met ‘Brabantse klinkers”. Als er geen plaats genoeg was, zette men de wagens op het gras. Een woonwagenbewoner, een kermisreiziger, stond met zijn wagen in de buurt van de Kattenberg aan de Groenloseweg.

In 1964 bepaalde de overheid, dat het aantal woonwagens moest worden beperkt. De bewoners werden geconcentreerd in grote, regionale, woonwagencentra. 

Op 1 mei 1970 werd het regionale kamp Dennenoord geopend. Alle woonwagenbewoners, van Winterswijk tot Zevenaar, werden verplicht op dit kamp te wonen. 
Het kamp beschikte over een lagers school, een clubgebouw en een sloopterrein. Er waren verharde wegen en ieder bewoner had zijn eigen wc.
De toenmalige burgemeester Vlam heeft zich voor dat kamp ingezet. Dit leidde tot protesten tegen, of een gelaten accepteren van het kamp door de bewoners van het kamp aan de kant van het Hilgelo. 
Er waren “kampers” die het goed vonden, er waren er die kleiner kampen wilden. 
De algemene mentaliteit was er een van “laat ze ons toch laten zitten waar we zitten.”
Nochtans zijn er nooit ernstige problemen geweest op het kamp. Er gebeurde in ieder geval niet iets, waarvan je zou kunnen zeggen: “Zoiets komt ergens anders niet voor.”
Dit was voor een groot deel ook te danken aan de contacten die de kampers hadden met hun “kampwout”, een politieman contactman.

Oudere woonwagenbewoners noemen nog altijd de namen te Slaa en Dollekamp. De laatste verzorgde ook theorieverkeerslessen op het kamp. Een bijzonder probleem daarbij was, dar er nog wel eens mensen woonden die analfabeet waren of aan dyslexie leden.

Het overheidsbeleid inzake de woonwagencentra was inmiddels gewijzigd. de grote regionale centra hadden als nadeel, dat de bewoners minder contact hadden met de burgerbevolking. Kleinere kampen zou de integratie van de woonwagenbewoners bevorderen. Dit leidde tot de nieuwe woonwagenwet van 1977. In deze werd gesteld, dat de nieuw te bouwen kleine centra binnen de bebouwde kom van de gemeente moesten liggen en niet meer dan 15 standplaatsen mochten bevatten.

Gedenkzuil geplaatst op 12 september 1969 door Burg.Vlam.
Off. opening maandag 25 mei 1970
Op de zuil:
Regionaal Woonwagencentrum Winterswijk 12 september 1969
Er komen 63 vaste staanplaatsen/ 4 passanten-plaatsen
Er komt een school, een ontvangstcentrum, een badhuis en een cult.centrum voor kerkdiensten en toneelvoostellingen.

De storm.

20 NOVEMBER 1928, Graafschapbode

De storm, die over het geheele land hier en daar nog al verwoestingen heeft aangebracht, heeft een woonwagen van de familie Mijer staande in het woonwagenkamp omvergehaald, waarbij de wagen zeer beschadigd werd. Gelukkig hadden de bewoners den woonwagen verlaten, zoodat geen persoonlijke ongelukken voorkwamen.
Aangezien de finantieele positie van den eigenaar niet toelaat den wagen te doen herstellen, zal dit door de gemeente gebeuren.

Heeft u foto’s van het woonwagenkamp voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

1968

Woonwagenkamp Meddoseweg  
   
 A.H.BecksChauffeur
 J.H.BecksIJzervlechter
 J.GerritsKoopman
 H.HinderiksKoopman
 F.HofmanKoopman
 G.HofmanKoopman
 J.H.de JongKoopman
 G.RijksenGrondwerker
 J.A.VerhaeghGrondwerker PGEM
 J.A.Verhaegh 
 J.M.Verhaegh 
 H.J.M.WicherinkChauffeur
 J.C.J.WicherinkChauffeur
 J.J.H.WicherinkSmelter
Foto: A.Reuvekamp
Lees verder