oudwwijk
Digitaal erfgoed

Piepers- Autoslooperij

Wooldscheweg 4
1930: Gekomen van Eibergen

Gerrit Willem Piepers
Geb:22-11-1889
Ovl: 28-02-1974 Winterswijk
Echtg:26-08-1912 Winterswijk
Jacoba Loek
Geb: 21-02-1891 Leeuwarden
Ovl: 30-05-1936 (45)

Echtg: 04-10-1940 Winterswijk
Jantina Vos
Geb: 01-09-1919 Borger
Ovl:
Plataanlaan 51 (1974)

Kinderen:totaal:6
w.o.: zoon: Jacob Piepers ( 24-03-1941 – 01-11-2002)-Echtg: R.Bogers

G.errit Willen Piepers en Jantina Vos en kinderen
Kloetenseweg 60
Const.1960-1969
Lees verder

Gend en Loos

Meddosechestraat
Wooldstraat 24 (2022: Boekhandel Kramer)

Den 31 Juli 1878 deed zij haar Lochemsche reisje voor ’t laatst, waarvan het Weekblad voor Winterswijk van den 2 Aug.1878 schreef:
“Eergisteren had hier een roerende plechtigheid plaats. Een ouden, geel beschilderden vriend, getrokken door een zeer mageren bruinen viervoeter en een dito schimmel, werd de laatste eer bewezen. Gezeten in een vijftal rijtuigen deden een dertigtal jongelieden, met lange Goudsche pijpen gewapend en dikke rookwolken uitblazend, de oude diligence van Van Gend & Loos, die voor ’t laatst de reis naar Lochem aanvaardde, uitgeleide”.

Foto: Delpher

1926
02 november:

TE KOOP
Een Paard
Te (zien en te bevragen bij VAN GEND & LOOS,
Wooldstraat 24.

1948:
Wijzigingen: N.V. Expeditie-onderneming Van Gend en Loos,
filiaal Winterswijk,
Woolstraat 24. Uitgetr. proc.h. (fil. beh. Winterswijk): A. M. Esselink;
ingetr. idem L. Jagtenberg.

A.M.Esselink: Directeur: 1914-1948
Albertus Martinus Esselink
Geb:  29-09-1883 Winterswijk
Echt:
Aleida Geertruida Stavast
Geb: 20-12-1882 Ambt Doetinchem
1948:L.Jagtenberg
1963: Directeur: A.Robijn


1964: Hendrik Jan Bennink: 12,5 jaar in dienst (ovl.1970-53 jaar)
1965: J.H.Oonk, 25-jaar in dienst
1966: N.J.Vredenberg: 40 jaar in dienst;
Bronzen medaille in de Orde van Oranje Nassau -1967

Foto: Delpher

1928: Overname door NS
1986: Verkocht aan Nedloyd
1999; Verkocht aan Deutsche Post
2003: Fusie:
Danzas, DHL Worldwide Express en Van Gend & Loos Euro Express tot DHL

Lees verder

Beijers -Aannemer

Beuzenes 29
Tinbergenstraat

Const. in bedrijf: 1904
Jan Willem Beijers
Geb: 27-02-1865 Winterswijk
Ovl: 26-08-1942 Winterswijk
Echtg: 18-01-1889 Winterswijk
Janna Catharina Hendrika ten Dolle
Geb: 09-07-1869 Winterswijk
Ovl: 05-12-1945 Winterswijk
Kinderen:12

Zoon:

Gerrit Hendrik Beijers
Geb: 01-10-1889 Winterswijk
Ovl: 18-11-1958 Winterswijk
Echtg: 18-10-1912 Winterswijk
Josiena Hendrika Stemerdink
Geb: 12-08-1889 Winterswijk
Ovl: 23-08-1966 Winterswijk
Beuzenes 4
Kinderen: 3 (waaronder 1 zoon)

Foto: Delpher

01-10-1958:
H.W.Beijers (Wim)
Echtg:1952
A.B.Beijers-Scholtz (Dinie)
Beuzenes 29

Hendrik Jan Willem Beijers
Geb:1953

AANTEKENING:

Parallelweg 1907-1915? Joh.Beijers -Timmerman

Hendrik Albert Rauwerdink 15-01-1871

Foto: Delpher


Lees verder

Leurdijk -Brandstofhandelaar

Haitsma Mulierweg 24
(Lokatie later garage Wassink, naast Overdekt zwembad)

Jan Willem Leurdijk
Geb:09-02-1885 Winterswijk
Ovl: 12-12-1965 Winterswijk
Echtg: 25-08-1910 Winterswijk
Gesiena Hendrika Heemink
Geb: 07-09-1887 Winterswijk
Ovl: 11-04-1953 Winterswijk
Kinderen: 2 (dochters)

1.Wilhelmina Gesiena Leurdijk (1911-1986) echtg:Dirk Braakhekke (1907-1998)
2.Johanna Berendina Leurdijk (1915) echtg: J.Wassink

Foto: Delpher


Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher

Constatering: 1967:
Garage J.Wassink (ovl.15-08-1972) 48 jaar
Echtg: J.B.Leurdijk (1915-ovl.11-05-1975) 59 jaar

Kinderen:
Jaap Wassink – echtg: 1975: Deanne Zweverink


Garage: 1995: aldaar

Lees verder

Leurdijk -Aannemer


1909: Actief
Inschrijving: 1926 Aannemer van bouwwerken, Misterstraat 104

Jan Hendrik Leurdijk
Geb: 06-09-1885 Winterswijk
Ovl: 24-01-1964 Winterswijk
Echtg: 13-08-1909 Winterswijk
Hendrika Wiggers
Geb: 19-10-1885 Winterswijk
Ovl: 01-10-1973 Winterswijk

Misterstraat 102

Zoon:

Jan Willem Leurdijk
Geb:01-02-1910 Winterswijk
Ovl: 16-09-1999 Winterswijk
Echtg: 13-08-1938 Winterswijk
Arendina Kappers
Geb:16-09-1913 Lichtenvoorde
Ovl:
Gasthuisstraat 13

W.B.C. 1962?
Const.1965

WINTERSWIJK,1965
De heren H. Droppers, aannemer, Winterswijk, H. J. Hillen, bouwkundige, Aalten, J. W. Leurdijk, aannemer, Winterswijk en de Winterswijkse aannemer G. H. Leurdijk, allen beherende vennoten van de vennootschap onder firma J. H. Leurdijk en Zonen, de accountants H. B. J. Asveld in Enschede en B. W. Beusink te Winterswijk en de directeur (van een machinefabriek) H.H. Nijhuis te Winterswijk, hebben opgericht de Winterswijkse Bouwcombinatie N.V.
Het doel is het aannemen en uitvoeren van werken, zowel openbare als particuliere en het kopen en verkopen en verwerken van bouwmaterialen en aanverwante artikelen, zomede al het geen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin en ook het deelnemen in- en het voeren van het beheer of directie over andere ondernemingen met een gelijk of soortgelijk doel of welker doel bevorderlijk kan zijn voor dat van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal is groot f 500.000, verdeeld in 4990 aandelen A, elk groot f 100, 6 B-aandelen van f 100 en 4 aandelen C, elk ook groot f 100.
De heren Droppers en Hillen hebben (in privé) 495 aandelen A en 2 C genomen, de beide -heren Leurdink hetzelfde aantal voor hun vennootschap en bij de heren Asveld, Beusink en Nijhuis zijn ieder 2 aan- delen B geplaatst.
Voor de eerste maal treedt als technisch directeur op de Heer J. W. Leurdijk en als commercieel directeur de heer H.Droppers.

Lees verder

Droppers – Bouwbedrijf

1955 ingeschreven: Aannemersbedrijf van bouwwerken, Meddo D18

Meddo 18 (const.1955)
Kreilstraat 19 ( 20-11-1956)
Industrieweg 13-1 (const.1965)

H.Droppers & Co

H.Droppers
Echtg:
Wilhelmina Antonia Ros
Geb: 19-07-1929
Kinderen: 4W.B.C. 1962?
Const.1965

WINTERSWIJK,1965
De heren H. Droppers, aannemer, Winterswijk, H. J. Hillen, bouwkundige, Aalten, J. W. Leurdijk, aannemer, Winterswijk en de Winterswijkse aannemer G. H. Leurdijk, allen beherende vennoten van de vennootschap onder firma J. H. Leurdijk en Zonen, de accountants H. B. J. Asveld in Enschede en B. W. Beusink te Winterswijk en de directeur (van een machinefabriek) H.H. Nijhuis te Winterswijk, hebben opgericht de Winterswijkse Bouwcombinatie N.V.
Het doel is het aannemen en uitvoeren van werken, zowel openbare als particuliere en het kopen en verkopen en verwerken van bouwmaterialen en aanverwante artikelen, zomede al het geen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin en ook het deelnemen in- en het voeren van het beheer of directie over andere ondernemingen met een gelijk of soortgelijk doel of welker doel bevorderlijk kan zijn voor dat van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal is groot f 500.000, verdeeld in 4990 aandelen A, elk groot f 100, 6 B-aandelen van f 100 en 4 aandelen C, elk ook groot f 100.
De heren Droppers en Hillen hebben (in privé) 495 aandelen A en 2 C genomen, de beide -heren Leurdink hetzelfde aantal voor hun vennootschap en bij de heren Asveld, Beusink en Nijhuis zijn ieder 2 aan- delen B geplaatst.
Voor de eerste maal treedt als technisch directeur op de Heer J. W. Leurdijk en als commercieel directeur de heer H.Droppers.

Lees verder

Storck-Toebes Kolenhandel

Parallelweg 8

J.B.A.Storck
H.G.Storck
G.J.Toebes
G.J.Toebes

Johannes Bernardus Antonius Storck
Geb:22-09-1879 Winterswijk
Ovl: 28-06-1946 Winterswijk
Echtg: 12-08-1915 Wisch
Theodora Maria Wildenbeest
Geb: 23-07-1889 Wisch
Ovl: 25-04-1944 Winterswijk

Hendrikus Gerhardus Storck
Geb: 30-06-1916 Winterswijk

Gerrit Jan Toebes
Geb: 22-04-1889 Winterswijk
Ovl: 10-08-1964 Winterswijk
Echtg: 05-12-1913 Winterswijk
Geziena Berendina Siebelink
Geb: 13-09-1888 Winterswijk
Ovl: 17-12-1946 Winterswijk (58 jr.)

G.J.Toebes
Geb: 25-03-1914 Winterswijk
Ovl:
Echtg: 1944
H.J.Hendriksen
Geb:
Ovl:

1938:
Telefoon 2072 Storck en Toebes Brandstoffenhandel

Lees verder

Kortschot Timmerfabriek


Wamelinkweg 12
Nijverheidsstraat 2

Jan Willem Kortschot
Geb:05-09-1908 Winterswijk
Echtg: 23-02-1934 Winterswijk
Berendina Slotboom
Geb:11-03-1906 Winterswijk
Ovl:

Zoon:
Gerrit Jan Kortschot
Geb:1934

1933: Wamelinkweg 12
1956: J.W.Kortschot & Zn.
1965: Nijverheidsstraat 2
1966: Grote Brand
1992: Opheffing.
Panden werden verkocht aan Sorba

Bouw: o.a. woning Burgemeester Bos en ‘Leger des Heils (te Siepe) Spoorstraat

Lees verder

H.J.Slotboom B.V

Industrieweg 1-4

Hendrik Jan Slotboom
Geb: 26-04-1910
Ovl:1987
Echtg:24-07-1942 Winterswijk
Gerritjen Hissink
Geb: 06-01-1913 Lichtenvoorde
Ovl:

Zoon:

G.H.Slotboom (1967 in bedrijf)

Kotten 132 ‘De Landewer’

1950: Bouw fabriek – Industrieweg 1-4

Lees verder

J.Greven – Steenhouwer

J.Greven
Kerkhofweg (1937) -Waliensestraat 86
Diploma steenhouwen Ambachtsschool 01-04-1933
Geopend: Maandag 14 juni 1937
Vreesweg 3-5 (1956-1980)

Willem Greven
Geb: 09-01-1888 Aalten
Ovl: 1970
Echtg: 06-07-1911 Aalten
Grada Aleida Arentsen
Geb: 30-09-1893 Aalten
Ovl:
Vredenscheweg 51Jan Greven
Geb:30-09-1914 Aalten
Ovl: 28-02-1993
Echtg: 16-07-1938 Winterswijk
Alberdina ten Veen (Naam: Zus)
Geb: 13-07-1917 Winterswijk
Ovl: 17-12-2002
Vreesweg 3 (1968)


Zoon:
Albertus 1940
Vreesweg 5 (1968)


2006: Greven: Overname Wessels
2017: Corbeel & Greven. Eigenaar: Nico Wessels

Lees verder