oudwwijk
Digitaal erfgoed

Winterwarm

WINTERWARM

Cornelis Kappers (geb.1914) groeide op in de Meddosestraat 8, waar zijn vader een koperslagersbedrijfje had. 
In 1936 begon hij een verwarmingsbedrijfje onder de naam Warmtechnisch Bureau C.Kappers. 
Zijn jongere broer Gerrit nam de zaak van zijn vader over.
In 1949 werden drie industriehallen gebouwd met ronde asfaltdaken op de nieuwe Industrieweg. nr.8,10 en 12. 
Warmtechnisch Bureau C.Kappers verhuisde naar nr. 8 en het achterste deel van nr.10.
Hier kwam een plaatwerkerij en constructieafdeling voor luchtkanalen en andere onderdelen voor luchtverwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties.
Ook kwam men met direct gestookte luchtverwarmingsapparaten (“Fire-Devil”) op de markt en om zich daar volledig op te concentreren stopte men in 1954 met installatie werkzaamheden. 
Dhr. chef-monteur B.Ouwesloot nam de installatie werkzaamheden  en monteurs over en begon voor zichzelf verderop aan de Industrieweg. 
De naam Warmtechnisch Bureau C.Kappers werd gewijzigd in Apparatenfabriek voor Lucht- en Warmtetechniek C.Kappers. (in 1956 aangevuld met N.V.)

Ook internationaal werd men van betekenis en in Wunsdorf bij Hannover kreeg men een grote vestiging onder de naam “Feuerteufel Luft und Warmtetechniek GmbH”.
Door de drukke werkzaamheden werd in 1963 H.J.Berenschot mede-directeur. Deze was reeds vanaf 1950 in dienst. 
In Duitsland leed men later verliezen en in 1967 werden de bedrijven losgekoppeld en werd Winterswijk overgenomen door de Koninlijke Fabrieken Diepenbrock en Reigers N.V. (DRU) te Ulft. 
Cor Kappers trad in Winterswijk als directeur af en ging verder in Wunsdorf. 
Wel was er nog de Apparatenfabriek C.Kappers B.V. waar Jan Berenschot als dochterondermening van DRU-Ulft de directie voerde.
Eind 1970 fuseerde DRU met Etna en Daalderop en deze drie bedrijven werden werkmaatschappijen onder de nieuwe holding “Amalga” N.V.
In 1971 werd apparatenfabriek C.Kappers B.V. volledig geintergreerd en werd de naam op de gevel aangepast in Koninklijke Fabrieken Diepenbrock en Reigers, waar Jan Berenschot de directeur werd.

In 1973 werd de hele Amalgagroep overgenomen Internatio-Muller te Rotterdam en werd de Amalgagroep opgeheven, zodat alle drie bedrijven, waaronder DRU Winterswijk en Ulft weer zelfstandig werden. 
De jaren 1975 en 1976 waren economisch moeilijk en Winterswijk werd een nieuwe vennootschap met behulp van de grootste afnemer Thermagas B.V.
De naam werd veranderd in Winterswijkse Verwarmingsindustrie B.V.
In 1977 werd men overgenomen door Benraad B.V. in Terborg. Benraad produceerde kachels en VC-ketels en ook gasgestookte luchtverwarmers. 
De luchtverwamers werden nu in Winterswijk geproduceerd waardoor de productie sterk steeg. 
In 1980 werd de naam wederom veranderd in Benraad Winterswijk .B.V.
Door financiele problemen bij moederbedrijf Benraad B.V.  werd in 1983 Winterswijk losgekoppeld en ging zelfstandig verder.
In 1985 werd de naam Winterwarm B.V. , omdat de naam Benraad niet meer gebruikt mocht worden. 
De naam Winterwarm werd gekozen voor Winterswijk en Warmte en ook omdat dit internationaal (Engels en Duits) goed te begrijpen zou zijn. 
In 1991 ging Jan Berenschot met pensioen en werd opgevolgd door Bart Looman.
In 2008 is Winterwarm uitgebreid met de verkoopactiviteiten van de firma Priva.
Momenteel (2016) maakt men deel uit van VADO beheer en is Winterswijk geheel zelfstandig met plm.55 medewerkers. 
VADO  staat voor de fam.Van Doorne. Deze heeft een uitgebreide beheersmaatschappij en is voort gekomen uit Van Doorne’s Automobiel Fabrieken en dat staat voor de DAF

Bron: W.Peletier

DRU verwerft aandelen van apparatenfabriek

22 DECEMBER 1967, DeTijd
De N.V. Kon. fabrieken Diepenbrock en Reigers N.V. (Dru) heeft het gehele aandelenpakket van de N.V. Apparatenfabriek voor lucht- en warmtetechnlek C. Kappers te Winterswijk verworven.
De N.V. Kappers zal haar financiële deelname in de Duitse onderneming Kappers-Feuerteufel GmbH te Bad Neudorf beëindigen.
Feuerteufel GmbH zal echter de vertegenwoordiging voor de Duitse Bondsrepubliek behouden van de te Winterswijk gefabriceerde Kappers produkten.
Het bedrijf te Winterswijk telt ca.75 werknemers en houdt zich in hoofdzaak bezig met de vervaardiging van apparaten op het gebied van luchtverwarraing.

Lees verder

Gebuwin

GEBUWIN B.V. Metaalproducten

Gerrit Buunk, geb. 1890 te Lichtenvoorde verhuisde in 1913 naar Winterswijk en kwam te wonen aan de Misterweg en was werkzaam bij de firma Nijhuis.
In 1920 handelde hij al in naaimachines.
Later verhuisde men na de hoek Gasthuisstraat- Leliestraat. Ze kochten de sigarenkiosk “De Plantage” (nr.77/79) met het daarachter liggende huis, erf en tuin.
Daar ontwikkelde hij samen met zijn zonen Gerhard (geb.1910) en Bernard (geb.1911) trapstellen voor naaimachines. 
Dat gebeurde onder de naam: Buunk & Zonen. In 1947 begonnen de beide broers hun eigen bedrij: GEBUWIN; GEbroeders BUunk WInterswijk.
In 1949 verhuisde men naar de Industriweg 6, waar Bernard Buunk alleen verder ging.

Tot in de jaren ’70 werden er trapstellen voor naaimachines gemaakt. 
In 1968 nam B.Siertsema het bedrijf over van Bernard Buunk.
Men maakte toen vooral lifttechnieken voor naaimachinemeubels.

In 1979 nam B.Siertsema de machinefabriek A.Brasz over met personeel. 
Na deze overname ging men zich specialiseren in het maken van handgedreven tandwiellieren met hijscapaciteiten tot 2000 kg. en wormklierlieren met hijscapaciteiten tot 5000 kg.
In 1995 werd B. Siertsema opgevolgd door zijn zoon Hans Siertsema en is momenteel (2016) nog steeds gevestigd op de Industrieweg 6. 

Bron:W.Peletier

1965
B.Ubbink, H.ten Pas, J.Grevink, J.Eekelder, B.Rots.
Middelste rij v.l.n.r.:
Gerda Hofstee, A. Ophof, Te Braak, M.Huitink, D.Lubbers, A.Olbach, W.Duenk, H.Oberink, J.Esselink, G.Beernink, G.te Maat.
Eerste rij v.l.n.r.:
G.te Hofstee, W.Heijnen, Fr. Streek, B.Bruntink, Stien Huitink, G.Bauhuis, J.Zweerink, W.Wagener.

Lees verder

Heva

HEVA

Bernardus Johannes Franciscus Westerman (geb.1902) uit Lichtenvoorde begon in 1920 samen met Jan Albertus Sellink uit de Gasthuisstraat 4, aan de Parallelweg de draadwarenfabriek HEVA.
Bernard ging in 1936 na zijn huweljk mat Allegonda Antonia Maria Stevens wonen aan de Groenloseweg 49.
Jan Sellink overleed in 1935 door een ongeval op de fabriek (viel door dak), waarna Bernard Westerman de zaak alleen voort zette.
Eind jaren ’60 werd de zaak verkocht aan de Metaalgaasweverij Dinxperlo B.V. door gebrek aan opvolging. Heva bleef wel zelfstandig opereren vanuit Winterswijk. 
In 1994 is het bedrijf overgenomen door Frank Hallen, werkzaam bij de Dinxperlogroep. 
HEVA staat voor: Het Eerst Vertrouwde Adres.

Bron: W.Peletier

1952
Bron: W.Peletier
Lees verder