oudwwijk
Digitaal erfgoed

Volksbond

Misterstraat 7a
Opgericht: 16 maart 1899;
Vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik
Eere-voorzitter: Burgemeester E.Haitsma-Mulier
Voorzitter Andre Douwes:
Secretaris: van den Breggen
Penningmeester: ten Broeke
vice-voorzitter: Snijders
A.Willink, Goorkate en Streek
Leden oprichting: 64
septermber 1899: 159 leden
Koffie-huis geopend: 21-02-1906

1901: september: Bestuur machtiging tot het huren van een koffiehuis
aantal leden: 318
Biljart -Piano
Geen politiek
Toegang: 16 jaar
Een concierge (Johannes Sybrand Droog) aangesteld met zijn vrouw (Pieternella Walraven)

Dezer dagen is algemeen verspreid de Volksbond Courant, uitgave van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, die ook hier ter plaatse zich vele vrienden heeft gemaakt. Aan hen, die buiten de vereeniging stonden en bij gevolg met haar goed streven minder of in ’t geheel niet bekend zijn, biedt de verspreiding der courant gelegenheid tot kennismaking
Geen twijfel of deze zal een goede zijn.
De overtuiging moet post vatten, dat hier een zware maar kloeke strijd gestreden wordt, die recht heeft op de sympathie dergenen, die doordrongen zijn van de ontzettende gevolgen van drankzucht, mannen van den daad heeft de Volksbond altijd en overal noodig, financieëlen steun kan hij evenmin ontberen. Daarom laat die indrukken niet vervliegen, talmt niet, geeft U op voor ’t lidmaatschap, hoe bezielder, hoe grooter in aantal, des te wisser de zege. Het doel is aller medewerking waard.
Het bestuur v/d afdeeling Winterswijk.

1923: Pand verkocht aan M.Nihom
Filiaal banketbakkerszaak -bonbons-koekjes.

5: Bloemberg-1957-groentezaak-de jong
7: koffiehuis-Nihom-banketbakkerij-1933-de jong
7a: Grimmelt-Lipman:Kruidenier-slijterij -1908-de jong
9: Kamp-groentehandelaar-1922-de jong

Lees verder

Hoogtezon

‘DE ZUNNE’.

”Kiek va”, zei kleinen Wimpie Schepers oet Woold, toon hee in December met zien Va deur de Weversstraote fietste,
„kiek va, daor he’j de zunne.”
En de zesjarige Wim, die in de eerste klas van de Wooldse school zit, wees met zijn kleine vingertje niet – zoals men zou verwachten naar de op dat moment bewolkte hemel, maar naar het wijkgebouw Van Het Groene Kruis.

Want in dit wijkgebouw heeft Wim de tweede zon in zijn leven leren kennen.
Of liever gezegd een aantal zonnen, hoogtezonnen, tezamen vormend het Solarium.
De meesten onder ons hebben nooit gelegenheid gehad kennis te maken met een solarium. Het is iets van de laatste jaren.
Toen twee jaar geleden ’t nieuwe wijkgebouw werd ontworpen, besloot het bestuur om de grote zaal, die tijdens de consultatiebureaux dienst doet als wachtkamer, tevens in te richten als solarium.
Er was er nog maar een in Gelderland, Arnhem en zal de gezondheid van de kinderen ten goede komen.
De hoogtezonnen bestrijken de gehele zaal en de kinderen krijgen meer weerstand, vitaliteit.

Ruim 2000 kinderen hebben al een behandeling gehad, maar men denkt ook aan de sport en aan de arbeiders uit de fabrieken.
De enthousiaste kinderen- slechts gekleed in een broekje- spelen hun spel, terwijl de lampen hun genezende kracht uitstraalt.
Het is natuurlijk prachtig om midden in de winter het idee te krijgen, dat het hartje zomer is.
Voor de kinderen uit de buurtschappen is er zelfs een extra attractie, driemaal in de week een bustochtje naar het wijkgebouw.
Dat de kuur werkt, blijkt wel uit de mededeling van een moeder, die na een kuur zegt, dat haar kind zo ondeugend was geworden.

Nu moet men hieruit niet opmaken dat men de karakters van de kinderen een andere wending probeert te geven, maar dat het kind meer vitaliteit toont.
Ook de eetlust wordt bevorderd.
Vorig jaar waren het de kleuterscholen, maar dit jaar ook de 1e en 2de klassen v.d. buurtscholen en de 1e klassen van de dorpsscholen.
Het is natuurlijk een hele verkleedpartij – met een donker brilletje op- voordat het spel begint.
Een kuur duurt vier weken. In die weken krijgen de kinderen twaalf behandelingen, eerst van een kwartier, later opgevoerd tot drie kwartier.
De kinderen worden niet zomaar naar het solarium gezonden, de schoolarts en de huisartsen beoordelen eerst of een behandeling voor een kind geen kwaad kan.
Daarna mogen ze naar het solarium, om als Wimpie Schepers te spreken…DE ZUNNE.

Wint.Courant, 28-01-1955. (tekst iets ingekort)

Lees verder

De Zonnebloem

Afdeling Winterswijk:
Opgericht: 13 november 1980

Katholieke Nationale Vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken van alle gezindten.

Bestuur:
J. ten Damme-ten Dolle (voorzitster)
H. van Druten-Gebbink (secretaresse)
M. Lagerweij-Gerritsen (penningmeesteresse).

Lees verder

Humanistisch Verbond

Beginsel
Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan worden gesteld.

Opgericht: 05-02-1950
Dr.ter Haar (Voorzitter)
Klaas Kornet – Penningmeester
Wil Kornet
16 leden

Maar wie zijn dat nou, die humanisten? Ruwweg verdeeld over drie categorieën zijn er atheïsten, agnosten en religieus humanisten, dat wil zeggen, zij die een hogere macht afwijzen, dan wel in het midden laten of zelfs een “religieus” ontzag hebben voor de wereld en het universum en zijn geordendheid. Maar ieder heeft zijn eigen humanisme. Elke humanist is een individualist en lang niet iedereen voelt de behoefte zich aan te sluiten bij het Humanistisch Verbond.

1952:
J. S. Rooke, voorzitter;
B. W. Lammers, secretaris;
F. Leussink, penningmeester;

1959:
voorzitter: dhr. K. W. Kornet;
secretaresse: mevr. J. C. Donker-Tramper;
penningmeesteresse.- mevr. J. H. Klaassen-Mengerink;
leden dhr. F.Th. ter Haar en P. A. Spanjer,
dhr D. Hermsen de functie van contactpersoon zal hebben.

2014:
Voorzitter: Dolf Meijler
Annemieke Klein Hesselink, secretaris
Marion van Noord, penningmeester
Jan ten Dolle, lid

Lees verder

De Meiboom

In sommige gedeelten van Nederland en België (onder andere de Achterhoek en Limburg) de gewoonte om, wanneer een nieuw gebouwd huis het hoogste punt van de bouw bereikt heeft, een ‘meiboom’ tegen dit punt aan te zetten. Ook in Winterswijk komt dit nog steeds vaak voor.
De meiboom staat ook in dit geval symbool voor vruchtbaarheid en voorspoed.
De boom wordt door buurtbewoners uit bijvoorbeeld een naburig bos gehaald en na de plaatsing wordt er een glaasje gedronken en wordt er samen geproost.
De Meiboom heeft ook nog een diepere betekenis (zie wikipedia)

Lees verder

Dierentehuis

Opgericht: Stichting Dierentehuis Achterhoek (Winterswijk) 1958
Initiatiefnemers de heren Haver en F.W.Tervoert

Mevr.L.A.Heesen-Snijder (Bep)
echtg: Henk Heesen
Getr.1954
Dierentehuis ‘De Achterhoek’
Dennendijk 6
1973: Sibbinkweg

1963: Geopend
Pension hond/kat per dag 1963:
Grote hond f 2,50
Middel-hond f 2,00
Kleine hond f 1,50
Kat f 1,50
Donateurs: 20% korting

1978-1991: Weerstation. Overname van Jaap Langendijk

Lees verder

Pro Juventute

Opgericht Winterswijk: 1948
Voorzitter: J. Nuys

1955: Eigen gebouw: Oude St.Jozefschool – Schoolstraat 14 -Genaamd De Werkplaats
1965: Joodse school
1977: en Molenstraat 1

Lees verder

Fietsvierdaagse

Eerste fietsvierdaagse: Maandag 03 juli 1978
Organisatie: Werkgroep Werelddiakonaat
3-7 juli
Voorinschrijving: f 10,- Bij start: f 12,- .Incl. herinnering
Dag deelname: f 3, –
40 km. -slecht weer
Start: Stationsstraat
Opbrengst: voor Sahellanden
Aanmeldingen vooraf: 40
Iedere dag: 60/70

Lees verder

Wist u dat……………..

Eind 1966 de eerste 16 flats van de 128 aan de Europalaan gereed waren

De scherpe bocht in de Groenloseweg, halverwege Groenlo er in 1978 er werd uitgehaald.

We met ingang van 1973 afscheid namen van onze trouwe vuilnisbak

We begin 1980 afscheid namen van de ons vertrouwde dak antenne.

Wij vanaf 18 augustus 1911 een achternaam moesten registreren door Napoleon en kwam het bevolkingsregister.

De eerste ‘Jerusalem’ woning klaar was op 31-08-1971

Wij in 1981 een vijf-nummerig telefoonnummer kregen

De Misterade is geopend op 20 september 1978

De naam van het jongerencentrum Elbekurkie is afgeleid van het Amerikaanse stadje Albuquerque

Lees verder

Pieneköttel

NOS Nieuws Maandag 17 december 2012, 17:50

Pieneköttel mooiste dialectwoord van Nederland 2012

Inzender: Winterswijker Wim ten Damme  (78jr.-2017)
Animator stemmen social media: Emmy van Dorpel-van Druten

In de finale versloeg pieneköttel de woorden sókkerkäörkes (muisjes op beschuit, Venlo) en lyveshearhönne (lieveheersbeestje, Hindeloopen).


De luisteraars van Plein hebben 5 dialectwoorden uit hun regio ingestuurd. Uit deze woorden heeft de jury er tien geselecteerd die kans maken op de titel Het mooiste dialectwoord van 2012.
Uit de Top-3 heeft de jury, bestaande uit taalkundige Marc van Oostendorp (juryvoorzitter), de Groningse zangeres Wia Buze, actrice Carry Tefsen, de Limburgse zangeres Beppie Kraft en oud-schaatser Erik Hulzebosch, Het mooiste dialectwoord van 2012 gekozen.

Lees verder