oudwwijk
Digitaal erfgoed

Bioscoop

Eerste keer sprake van 18 december 1912:
Bioscoop “Aladin” heeft Feestgebouw gehuurd voor drie maanden voor vestiging bioscooptheater. – afgewezen door gemeente- geen vergunning.

Eerste plan bioscoop (febr.1913) Scharphorn, Hengelo een houten gebouw, hoek Prins Hendrikstraat-Wilhelminastraat – afgewezen.

Eerste bioscoop:
22 december 1913: Scharphorn Hengelo
Meddosestraat 30
‘Winterswijksche Bioscope Theater’

Marten Scharphorn 27-04-1889 Bedum – 18-04-1957 Winterswijk

1923 nog steeds Meddosestraat 30
Later Meddosestraat 4 – Scharphorn
1985: Skopein – Fam.Sasbrink Harkema

Tweede bioscoop:
30 oktober 1947: J.Beskers
Wooldseweg
‘Astoria Theater’
Plm.600 pers.
Eerste film: ‘De zoon van Monte Christo’

Lees verder

Water

PompenDrinkwaterpompstation Corle 1925
Watertoren Misterweg 1926
Openbare drinkwatervoorziening 1926

Verdwijnen waterpomp Misterstraat ceremonieel

1988 Gemeente Waterleiding Winterswijk overgegaan in de WOG
(Waterleidingsbedrijf Oostelijk Gelderland)

Lees verder

Gas

Vergunning Gasfabriek 14 oktober 1861
Egbert Hermanus Huyskes
Zonnebrink

Gasfabriek Zonnebrink

22 lantaarns in vier hoofdstraten: Wooldstraat, Misterstraat, Ratumsestraat en Meddosestraat.

Eerste gasleverantie 10 oktober 1861

Contract Huyskes 20 jaar. Werd niet verlengd.

Nieuw contract Meyes en Ten Houten.
Nieuwe fabriek Spoorstraat
Uitbreiding 23 lantaarns.

27 december 1900 Firma Van Oostrom Meyes uit Hengelo

Gasfabriek Spoorstraat

01 mei 1911 Gemeentelijk bedrijf.
Directeur G.A.Scholten overgegaan.

01 mei 1936 Zilveren Jubileum Gemeentelijk gasbedrijf

Zittend: Bent, Wierenga, Bekker, Priester, van Dam, Balink, Wever
Staand: Kuipers, ir.Hoops, Speekhout
25-jarig Jubileum

1946: Einde aan produceren gas.
Gas kwam nu uit het Ruhrgebied: Leiding langs oude Bocholtsebaan.
1956: Gemeentelijk gasbedrijf overgedragen aan de GAMOG

1972: Afbraak gasfabriek- daarna Gemeentewerken.
Voormalige stokerij werd brandweerkazerne


Lees verder

Gängeskes, paden en Steggekes

De zogenaamde Gängeskes bepaalden rond 1930 het aanzicht van het dorp.

Brinken

1.Lappenbrink (Lappenbrinck)
2.Zonnebrink

Lappenbrink

Gängeskes

3.Balinkes
4.Den Hofstaegang
5.Hövvengang (o.a.gedeelte achter R.K.kerk van Wierengastraat tot Torenstraat)
6.Smalle Gang (gebouw Irene naar Wehme) (volksmond ‘Bokkensteeg)

Gängeskes Balinkes

Paden

7.Balinkpad (Burg.Bosmastraat)
8.Hilbelinkspad (Laan van Hilbelink)
9.Knikkerpad (achter Hobbyhuis) (ook genoemd Veerkantstegge)
10.Komkommerpad (tussen Kortestraat en Wooldseweg)
11.Molenpad (molenstraat)
12.Weeninkpad
13.Wheemerpad (van achter Jacobskerk naar Zonnebrink)
14.Wonderpad (vredensestraat naar Weeninpad)
Kerkepad (balinkes: verlengde van Kukelersteeg naar Gasthuisstraat.

Hilbelinkspad

Plassen

15.Kranenplas

Kranenplas, net over spoor met Cafe ‘Aurora’
Nu parkeerterrein (2020)

Pleinen

Stationsplein

24 september 1904, Graafschapbode

Steggekes

16.Asschermolensteeg (Weurden tussen oude Aldi en te Winkel)
17.Badhuissteeg (later Kloksteeg)
18.Balinksteeg (Wilhelminastraat)
19.Bosschesteeg (nog altijd)
20.Dingsteeg (Dingstraat)
21.Gemeentehuissteeg (pad tussen panden De Duif)
22.Goossenssteeg (Roelvinkstraat)
23.Goudvinkensteeg (Goudvinkenstraat)
Grutterinksteeg (Steeg Wooldstraat-Wheme- ‘tussen Gossink en Elka’)
24.Hampensteeg (markt Noord)
Jonensteeg (Jonenstraat)
25.Kalversteeg (steeg Weurden tussen Tuunte en Kasper Paul)
26.Kattensteeg (Markt)
27.Kloksteeg (achter voormalig Hotel de Klok)
28.Knijpsteeg (‘schietende op de Balinesch’)
29.Koosteeg (Koostegge) Spoorstraat
30.Kraaijenbrinksteeg (Noteboomstraat)

Kruisselbrinksteeg:
Urinoir hoek Kruisselbrinksteeg-Wooldstraat (Boek Wint.Politie,blz.68)

31.Kuchelersteeg (Wierengastraat)
32.Melatensteeg (van het gevorkte gedeelte v.d.Nieuwstraat, het smalle gedeelte)
33.Popperssteeg
34.Slatsteeg (Willinkstraat)
35.Strobantsteeg (Jonenstraat)
36.Uwlandsteeg (achter Meddosestraat)
37.Willinksteeg (Roelvinkstraat)
38.Whemersteeg (Waemerstegge- Grutterinksteeg )
39.Harmschesteeg (Kranenplas)

Kattensteeg
Foto:Hans Ubbing

Straten

40.Hoogestraat (van het gevorkte gedeelte v.d.Nieuwstraat, het brede gedeelte)

Warken

41.Geurswark

Andere ‘oude namen’
42.Starkenrode
43.Bredevoortsestraet (Misterstraat)
44.Dorpbuurt

Lees verder

Speeltuinverenigingen

Hakkelerkamp

Opgericht: 01 oktober 1958

Kindervreugd

19 juni 1950, Tubantia

Kreil

Geopend: Zaterdag 24 september 1949

Lelie

Vrees

Officieel geopend 31 juli 1954

Rozenstraat

Lees verder

Fontein Balinkes

Foto: Hans Tenbergen
Foto: Henk Mentink

1 juli 1966
aangeboden aan de bevolking
van Winterswijk
door
N.V.Bontweverij “De Batavier”
v/h J.Willink & Paschen
ter gelegenheid van haar
100-jarig bestaan
1866 – 1966

Foto: Henk Mentink
Foto: Henk Mentink
Foto:Henk Mentink
07 september 1966, Alg.Handelsblad

Mochten er ooit plannen komen om op de plaats van de fontein een aantal parkeerplaatsen te realiseren en de fontein zou daar voor moeten wijken, dan zou de fontein – een geschenk aan de hele Winterswijkse gemeenschap – over een kleine afstand verplaatst kunnen worden naar het gazon naast het beeld dat werd opgericht ter herinnering aan het werk dat Tante Riek, Helena Theodora Kuipers-Rietberg, tijdens de oorlogsjaren deed. De fontein zal daar minstens net zo goed uitkomen als op de huidige plaats.

September 2002
W.Peletier
H.Heinen

Winterswijk wilde al eerder een fontein
Lees verder

Boerenbruiloft

Graafschapbode

1938

Hendrik en Siene
De bruid wordt opgehaald
Graafschapbode
Wi-j gaot nog neet nao hoes,
Nog lange neet nao hoes.
De krentenwegge
Algemeen Handelsblad
Bruid en Bruidegom maken een praatje
Graafschapbode
Graafschapbode
Lees verder

Markt

Marktagente Winterswijk

De eerste jaarmarkt te Winterswijk werd gehouden in het jaar 1531.
Hertog Karel had er zijn toestemming voor gegeven, zoals blijkt uit den volgenden brief:

“Item op ten X den dach Septembris heeft mijn genedige lieve heer die van Wynterswyk gegeven eynen jaemarckt alle jaer op oer kermnissavont to holden, eynen dach lanck gedurende,
Ind S.F.G.(Seine Fürstl. Genaden) hebben allen denghenen die marckt versuecken, uyt ind weder in oer gewairsame geleydet ind geveylicht.
Inhalt des placaetz, die van Wynterswyk dairaff hebben”
(Veertien Reg.Archief Rekenkamer)

In 1849 had men zeven marktdagen te Winterswijk, n.l.
1.Donderdag voor Palm-Zondag (beestenamrkt)
2.De laatste Donderdag in April
3.Donderdag voor St.Jan in Juni
4.Donderdag voor St.Jacob
5.Dinsdag voor St.Michaël
6.De laatste Donderdag in October
7.De laatste Donderag in November
De kermis begon des Woensdag voor St.St.Michaël; dat is des daags na de groote jaarmarkt.

B. Stegeman, Het oude Kerspel Winterswijk, blz.410

27 december 1884, Graafschapbode
1935
1981
1982
Lees verder