oudwwijk
Digitaal erfgoed

Speeltuin/ Buurtverenigingen

Hakkelerkamp

Opgericht: 01 oktober 1958
Opgericht in kantine Textielfarbiek J.W.Meijerink
Voorlopig voorzitter S.J.Koster
Speeltuin geopend zaterdag 30 mei 1959

1959 Eerste officiele Bestuur 01 oktober
Voorzitter: H.J.Egelink
Secretaris: W.Navis
Leden: Mevr.Riggelink-ten Dolle, Mevr.Hummel-Admiraal, heren B.W.Sikkink, K.J.Tempels en W.Konings
Leden: 276 (grootste)

Hazelder

Opgericht: 1963
11 juli 1964 zou de speeltuin officieel geopend worden, maar omdat 2 kinderen (fam.Aalders) in de straat ziek waren werd dit uitgesteld

Keizers

Opgericht: 06 mei 1957
Opening speeltuin 20 juli 1957 door Burg.Vlam
100 leden/145 kinderen
Speeltuin met klein voetbalveld
Voorzitter speeltuin: L.F.Jansen
Eigen drumband-1957
1961-eigen vaandel-Ontwerp A.Wijshake-300 uren werk
Drumband werd in 1971 overgenomen door Federatie

Kindervreugd

Opgericht: 1950
Speeltuinen: o.l.school Vredenseweg en Eikenstraat
Officieel beide geopend op zaterdag 9 juni 1951 door wethouder L.C.ter Haar-van Schothorst

19 juni 1950, Tubantia
Bron: www.delpher.nl
Clubgebouw ‘Hedders Huusken’ 1977
Nieuw – vorige door brand zware schade
Bron: www.delpher.nl

1977: 432 gezinnen lid

Kreil-Scheringstraat

Geopend: Zaterdag 24 september 1949
Voorzitter: Cl.de Goede
Opening: G.H.Beijers- loco-burgemeester

1978: Vernieuwde speeltuin
Opening: Burg.C.de Vries

1963: Kreil voetbalkampioen
vl.n.r. staand: Henk Pampiermole, Peter van Rijssel, fritsma,Chris Beijers.Jan Aalbers, Bertue Meijers en Gerrit ten pas
v.l.n.r.gehurkt: Gerard Gijsbers, Cor Schigt, Henny schaapsveld, Geert Wevers, Martel van Lith, Erik Stemerdink

Lelie

Opgericht: Febr.1958:
Voorlopig Bestuur:
Voorzitter: J.H.Wamelink
Secretaris: D.Braakhekke
Penningmeester: C.de. Nijs
Voor omgeving: Gasthuisstraat, Leliestraat, Haitsma Mulierweg en Morgenzonweg.
Lokatie: Nog zoekende, niet bekend

Oprichtingdatum:20-03-1958

SPEELTUIN DE LELIE: GEOPEND DINSDAG 22 JULI 1958
DOOR MEJ. M.C.A. KLEINHOONTE
Voorzitter: J.H.Wamelink
Oppasser: Dhr.Ribbink (‘Ome Jan’)
Initiatiefneemster: Mevr.Prinsen-Molenbeek
Werkploeg: zeven man o.l.v. Cor de Nijs
Een sportveldje zou later toegevoegd worden . (‘Lelieveldje’ Dennendijk )

Lelie in 1976 al niet meer actief
Later her opgericht als buurtvereniging -1980
Voorzitter: W.Timmer

Bron: www.delpher.nl

Vrees

Officieel geopend 31 juli 1954
namens Gemeente door Mevr.ter Haar
Voorzitter: Dhr.Oonk
Lang voorzitter geweest: Dhr. H.ter Horst

Veneslat-Alma

Opgericht:
03 februari 1954 Cafe Prinsenhof

Eerste bestuursleden 1954:
F,J,Roelofswaard (secretaris)
E.Aarnink
Mevr. F.A.Hertog
Mevr.M..v.d.Scheer
A.Konings
M.v.d.Hurk

Buurtvereniging Alma opgericht 22 augustus 1945:
Doel:
Buurt- en kinderfeesten en ontspanningsavonden
Geen eigen lokaliteit

Speeltuin Veneslat
Geopend 19 juni 1954
Bron: www.delpher.nl

Vosseveld

Buurtvereniging
Opgericht: 1945
Lokatie: Terrein v.v.Vosseveld

Wint.speeltuin federatie


Opgericht: 1 april 1955
Doel: Belangenbehartiging aangesloten verenigingen
Aangesloten: Kindervreugd, Kreil, Veneslat en De Vrees
(tot.578 gezinnen-plm.1200 kinderen)
Eerste resultaat: Bijdrage gem. van f 65,- per jaar per oppasser.

1957: Voorzitter: J.Roelofswaard

1958: ‘Vader Klarendag’

1961- Voorzitter L.F.Jansen.
Speeltuinen 1961: 1161 leden
Hakkelerkamp: 297, Lelie 212, Kindervreugd: 184, Kreil 156, Veneslat 134, Keizers: 108, Vrees: 70
1960: 1092 leden

-Handbal-competitie’s
-Hengelwedstrijden
-Kinder-operette-uitvoeringen (meer dan 20 jaar)
-Knapenkoor
-Oriënteringsritten
-Tamboercorps (1971-overgenomen Sp.tuin: Keizers
-Voetbaltoernooien
– Wandeltochten
– en andere activiteiten

1971:
Subsidie gemeente verhoogd van f 3,25 naar f 6,25 per kind.

1980: Voorzitter: W.Rikkers
Contributie per deelnemend gezin f 2,75 voor speeltuin.
Federatie: f 6,90 per gezin van gemeente + jaarlijks f 2500,–

Lees verder