oudwwijk
Digitaal erfgoed

Fietsvierdaagse

Eerste fietsvierdaagse: Maandag 03 juli 1978
Organisatie: Werkgroep Werelddiakonaat
3-7 juli
Voorinschrijving: f 10,- Bij start: f 12,- .Incl. herinnering
Dag deelname: f 3, –
40 km. -slecht weer
Start: Stationsstraat
Opbrengst: voor Sahellanden
Aanmeldingen vooraf: 40
Iedere dag: 60/70