oudwwijk
Digitaal erfgoed

Humanistisch Verbond

Beginsel
Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en wereld te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan worden gesteld.

Opgericht: 05-02-1950
Dr.ter Haar (Voorzitter)
Klaas Kornet – Penningmeester
Wil Kornet
16 leden

Maar wie zijn dat nou, die humanisten? Ruwweg verdeeld over drie categorieën zijn er atheïsten, agnosten en religieus humanisten, dat wil zeggen, zij die een hogere macht afwijzen, dan wel in het midden laten of zelfs een “religieus” ontzag hebben voor de wereld en het universum en zijn geordendheid. Maar ieder heeft zijn eigen humanisme. Elke humanist is een individualist en lang niet iedereen voelt de behoefte zich aan te sluiten bij het Humanistisch Verbond.

1952:
J. S. Rooke, voorzitter;
B. W. Lammers, secretaris;
F. Leussink, penningmeester;

1959:
voorzitter: dhr. K. W. Kornet;
secretaresse: mevr. J. C. Donker-Tramper;
penningmeesteresse.- mevr. J. H. Klaassen-Mengerink;
leden dhr. F.Th. ter Haar en P. A. Spanjer,
dhr D. Hermsen de functie van contactpersoon zal hebben.

2014:
Voorzitter: Dolf Meijler
Annemieke Klein Hesselink, secretaris
Marion van Noord, penningmeester
Jan ten Dolle, lid

Lees verder