oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Zonnebloem

Afdeling Winterswijk:
Opgericht: 13 november 1980

Katholieke Nationale Vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken van alle gezindten.

Bestuur:
J. ten Damme-ten Dolle (voorzitster)
H. van Druten-Gebbink (secretaresse)
M. Lagerweij-Gerritsen (penningmeesteresse).

Lees verder