oudwwijk
Digitaal erfgoed

Volksbond

Misterstraat 7a
Opgericht: 16 maart 1899;
Vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik
Eere-voorzitter: Burgemeester E.Haitsma-Mulier
Voorzitter Andre Douwes:
Secretaris: van den Breggen
Penningmeester: ten Broeke
vice-voorzitter: Snijders
A.Willink, Goorkate en Streek
Leden oprichting: 64
septermber 1899: 159 leden
Koffie-huis geopend: 21-02-1906

1901: september: Bestuur machtiging tot het huren van een koffiehuis
aantal leden: 318
Biljart -Piano
Geen politiek
Toegang: 16 jaar
Een concierge (Johannes Sybrand Droog) aangesteld met zijn vrouw (Pieternella Walraven)

Dezer dagen is algemeen verspreid de Volksbond Courant, uitgave van den Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, die ook hier ter plaatse zich vele vrienden heeft gemaakt. Aan hen, die buiten de vereeniging stonden en bij gevolg met haar goed streven minder of in ’t geheel niet bekend zijn, biedt de verspreiding der courant gelegenheid tot kennismaking
Geen twijfel of deze zal een goede zijn.
De overtuiging moet post vatten, dat hier een zware maar kloeke strijd gestreden wordt, die recht heeft op de sympathie dergenen, die doordrongen zijn van de ontzettende gevolgen van drankzucht, mannen van den daad heeft de Volksbond altijd en overal noodig, financieëlen steun kan hij evenmin ontberen. Daarom laat die indrukken niet vervliegen, talmt niet, geeft U op voor ’t lidmaatschap, hoe bezielder, hoe grooter in aantal, des te wisser de zege. Het doel is aller medewerking waard.
Het bestuur v/d afdeeling Winterswijk.

1923: Pand verkocht aan M.Nihom
Filiaal banketbakkerszaak -bonbons-koekjes.

Foto: Delpher
Foto: Delpher

5: Bloemberg-1957-groentezaak-de jong
7: koffiehuis-Nihom-banketbakkerij-1933-de jong
7a: Grimmelt-Lipman:Kruidenier-slijterij -1908-de jong
9: Kamp-groentehandelaar-1922-de jong