oudwwijk
Digitaal erfgoed

Algemeen voetbal

Oranje- Mecklenburg (voorloper W.V.C)
Hercules
Oud-Holland
Volharding
Excelsior
Fortuna
Steeds Voorwaarts
Eendracht maakt Macht (Militairen)
Concordia
Velocitas
Vitesse W’wijk
Wint.voetbalclub
De Zwaluwen ( Spoorstraat)
S.V.C. (Spoorwegen)
Voor Woold
Achter Woold

Gespeeld wordt er op weilanden en open plekken in het bos in die tijd.

“Officiele” voetbalverenigingen

W.V.C. -1912 – 2013
v.v.Winterswijk -1921 – 2013
Fortuna -1934 – 2002
Sp.Kotten -1932 – 2002
Sp.Woold -1942-1952
v.v.Ratum -1943 -2002
v.v.Vosseveld -1943 -2022
v.v.M.E.C. -1945
S.K.V.W. -1950 -2013
Sp.Meddo -1960
W.Z.V.-zaalvoetbal -1981
F.C.Gonemo -zaalvoetbal -1981
F.C.Trias -2002
F.C.Winterswijk -2013

Lees verder

Invalide Sport Vereniging ‘De Achterhoek’

Opgericht: 10 december 1965
Initiatiefnemer : G. Lagerweij
Aangesloten bij de N.I.S.

Bestuur:
Voorzitter: G.Lagerweij
Secretaris: H.Memelink
Penningmeester: J.Mekkink (Aalten)

Adviseurs:
Dr.J.P.Klaassen (chirurg)
D.Vis, accountant lid N.I.v.A
J.de Vries, Physiotherapeut

Start: 07 januari 1966 Feestgebouw
Clubkleuren: Rood/zwart
Start sporten:
Zit-volleybal, tafeltennis en zwemmen
18 leden
29 oktober- demonstratie-middag Centraal Gymnastieklokaal
(bedoeling was al mei maar i.v.m. storm-feestgebouw uitgesteld)

Lees verder

De Karper

Opgericht: 01 november 1927
Voorzitter: H.W. de Klerck
Secretaris: L/ Post
Penningmeester: D.Rensen
Viswater: Gracht rond Plekenpol
Later pacht kolk Italiaanse meren en in 1929: De Puls

1928: 2 Febr. Voozitter B.Sellink
1929: 14 sept..
Voorzitter: Govers, Secretaris: Duistermaat Penningmeester; Jansen
Grote en Kleine Puls
1931: Roerig jaar:
Bestuur dient ontslag in, echter voorzitter Govershad Puls op zijn naam staan.
Leden pikten dit niet en haalden (‘redden wat er te redden is’) ’s nachts de vis uit beide wateren – naar Plekenpol
Jansen werd in 1932 pachter (eigendom Ned.Spoow.) v.d.Puls en W.H.V. kreeg toestemming hier te vissen.
Inmiddels had vereniging kolk Meddo ook gepacht.
1931: Viswater De Krim gratis gekregen van Dhr.Roelvink

1933: W.H.V. pachter De Puls
Verlies Plekenpol als vislokatie

1933: 17 juli Voorzitter B.M.ter Haar
1934: Overlijden secretaris J.Dokter
1935: Secretaris G.Mentink
1937: Eigen vaandel

1948: Visrecht ‘Slingebeek

1958: B.M.ter Haar ere-vorozitter (128 ledenvergaderingen- 7 x abcent)
B.M.ter Haar is 26 jaar voorzitter geweest tot lft.77 jaar

1959: Voorzitter Kroezeman
200 leden

1967:
G,Mentink al sinds 1935 secretaris
G.Peters al sinds 1937 penningmeester

1967: 556 leden (50 uit Duitsland)
Viswater: Puls, Ital.meren en viswater Meddo


1967: Bestuur:
L. Kist, voorzitter; G. Mentink, secretaris; G. Peters, penningmeester;
Th. te Lindert, C. Kuiperij, B. Olde Wolbers en D. v.d. Graaf.

1973:
800 leden – Voorzitter: L.Kist

1975: Koop ‘Kolk Meddo’
1976: Aankoop ‘De Puls’- bijna 600 leden
Visrecht Hilgelo-6 jr.

1980: Plm.2400 leden

Bestuur 1937
v.l.n.r. de heren: H. Hondorp, L. B. laarhoven, M. Lijftogt, B. M. ter Haar, G. Mentink en G. Peters
Uitzetten vis 1939 De Puls
Bron: Delpher.nl

„De Karper” en de Karpers

Meermalen zien we menig plan,
Soms wel bij honderdtallen,
Wanneer er iets maar tussen komt,
Geheel in duigen vallen.
Doch, wat er niet in ’t water viel,’t Is bijna wel te gissen
Was d’opening der hengelsport,
’t Verschalken van de vissen.


’t Was gisteren de „grote” dag
Voor onze hengelaren ;
Ze konden vrij en ongestoord,
Weer naar hun dobber staren.
Zodra hun snoer was ingelegd,
Was in hun oog te lezen :
Welk visje zal in dit seizoen,
Het eerst het haasje wezen ?


Een snoek, een karper of een baars,
Een brasem of een paling ?
Welk visje neem ik dit seizoen,
Het eerste inde maling ?
Zó dacht de schalkse hengelaar,
Daar bij „DE PULS” gezeten ;
Ik wou dat zij – zo dacht hij voorts,
Maar eens -nog beter beten !


Een visser die totaal niets vangt,
Geen kleinen en geen groten,
f Heeft uiteen oogpunt van zijn sport,
Natuurlijk tóch genoten.

1947,VAN DIJK.

Bestuur 1952
Het huidige bestuur van De Karper is als volgt samengesteld:
v.l.n.r.:G. H. W. Mentink, secretaris; B. M.ter Haar, voorzitter; G. Peters,penning-meester;
V.l.n.r. staand: J. Klanderman; W. Kruse; A. Kroezeman en M. te Pas.
Gerrit Peters, Gert Wolters, Bertus .Kist, Kees Kuiperij, Barend Olde Wolbers, Tonnie Hengeveld , Jan Mentink
W. Schreurs en Henk Mentink
Lees verder

Algemeen volleybal

Winterswijkse initiatiefnemer: Clemens de Goede -leraar ULO-school- 1943

Januari 1959

Hoe staat het in winterswijk met volleybal?

Voor 1956 werd hier al gedurende enige jaren druk gevolleybald in de z.g. Winterswijkse Volleybal Bond.
Nadat al enkele keren was getracht aansluiting te maken met de Ne Vo Bo door de oprichting van een afdeling Winterswijk, werd in sept. 1956 de knoop doorgehakt en werd de aansluiting een feit, hetgeen echter gepaard ging met verlies van enkele ploegen, voornamelijk fabrieksploegen, die zich de financiële gevolgen van deze aansluiting niet wilden of konden veroorloven.

De grootste moeilijkheid is ook hier de zaalruimte. Nu nog steeds worden de competitiewedstrijden gespeeld op de trainingsuren van de verenigingen.
De plaatselijke gym. zalen zijn overbezet, hetgeen oprichting van nieuwe volleybalverenigingen in de weg staat.
Verder is ook hier de kwestie van trainers en scheidsrechters urgent. De animo voor dergelijke functies ligt nog onder het landelijke (lage) gemiddelde.

Het is duidelijk dat ook in Winterswijk de schoolploegen een hartig woordje meespreken. De Winterswijkse Lyceum Vereniging (WLV) heeft maar liefst vier teams inde competitie, terwijl ook de ULO (Set-Up) een jongensteam heeft en de R.K. ULO flink vertegenwoordigd is in S.T.G. Bovendien speelt dit seizoen voor het eerst een ploeg mee van de Chr. HBS te Aalten (VOCAMIS).
Van de fabrieksploegen is alleen KOMEYZO nog overgebleven. Ook de Winterswijkse Ambtenaren Sport Vereniging is weer teruggekomen. DIS, dat oorsponkelijk een vereniging was voor het onderwijzend personeel, is een vrije vereniging geworden. WENTERS, is ontstaan door de fusie van de enkele jaren geleden nog zelfstandige verenigingen WBC en HAC.


De verenigingen DIS en WENTERS spelen, behalve inde afdelingscompetitie, ook nog mee inde overgangsklasse A, een klasse, welke de schakel vormt tussen de afdeling en de hoofdklasse. De overgangsklasse A nu bestaat uit teams van de afdelingen Almelo, Hengelo, Enschede en Winterswijk.

Het bestuur van de afd. Winterswijk streeft er naar, om, door inschakelen van de omliggende plaatsen, de afd. Winterswijk en Omstreken te vormen, waarmee dus in Aalten een begin is gemaakt.
Dan zal het mogelijk zijn meer dan een klasse te formeren met daaraan verbonden promotie-degradatie, waardoor de animo en de spanning flink zou stijgen.
Plannen heeft het bestuur nog meer dan genoeg, maar men moet nu eenmaal roeien met de riemen die men heeft en een betere tijd afwachten om een en ander te verwezelijken.

Lees verder

Nimrod

Huppel – Lappenschaar

Opgericht: 1931
Oprichters: W.Knuivers, Joh.Stemerdink, J.Damkot, H.Ooijman en W.Stortelers (allen ere-leden 1951)

Lees verder

Crescendo

Ratum

Opgericht: 15 april 1946

Opge­richt op 21 april 1921, vooral op initiatief van de heren A. ten Damme en A. Hee­zen en is in 1938 ter ziele gegaan.

Lees verder

Winterswijkse ijsvereniging

Opgericht: 17-11-1887
(Hiervoor bestond echter al een comite, echter deze datum wordt aangehouden)

Bestuur: Vz.E. Haitsma Mulier (Burg.), R.E.de Haan (Dir.R.H.B.S), J.B.Roelvink (Notaris), P.Goedhart (Ler.R.H.B.S), H.A. Huyskes

1902-1934: Vz.J.G.ten Houten .Jr. (Bankier)
1934-1937: Vz.L.Faber (Horlogemaker)
1937-1961: Vz. Drs.Tj. Hoogeveen (Rector R.H.B.S)
1961- Vz.A.Bierma (Dir.Landbouwschool)
Vz. H.van der Schaaf (Architect)
Vz. M.J.Hebly (Architect)
Vz. A.Spijkstra (Politie)

1887 – 1900        De Schooten
1901 – 1926        De Morse ( linkerzijde Huininkmaat, thans Mosestraat)
08-01-1929 – 1933   De Groote Schoten (Hoek Wooldseweg- Hijinkhoekweg)
1933                   Strandbad
1934 – 1970        De Groote Schoten
1971 – 1977        Het Hilgelo
1979 – 1981        “De Bleek” naast het strandbad
1982 – 2009       Wooldseweg
2010 – 2017        Misterweg
2020 –   ….          Bataafseweg

Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

Werelduurrecord- Bart Vreugdenhil – 13-12-2022 – Winterswijk

Marathonschaatser Bart Vreugdenhil heeft in Winterswijk het stokoude werelduurrecord op natuurijs verbeterd
36 kilometer, 717 meter en 82 centimeter
Wereldrecord was sinds 1928 in handen van de fransman Leon Quaglia in Chamonix met 32,970 km.

Foto: Mark van Dam


Lees verder