oudwwijk
Digitaal erfgoed

Algemeen volleybal

Winterswijkse initiatiefnemer: Clemens de Goede -leraar ULO-school- 1943

Januari 1959

Hoe staat het in winterswijk met volleybal?

Voor 1956 werd hier al gedurende enige jaren druk gevolleybald in de z.g. Winterswijkse Volleybal Bond.
Nadat al enkele keren was getracht aansluiting te maken met de Ne Vo Bo door de oprichting van een afdeling Winterswijk, werd in sept. 1956 de knoop doorgehakt en werd de aansluiting een feit, hetgeen echter gepaard ging met verlies van enkele ploegen, voornamelijk fabrieksploegen, die zich de financiƫle gevolgen van deze aansluiting niet wilden of konden veroorloven.

De grootste moeilijkheid is ook hier de zaalruimte. Nu nog steeds worden de competitiewedstrijden gespeeld op de trainingsuren van de verenigingen.
De plaatselijke gym. zalen zijn overbezet, hetgeen oprichting van nieuwe volleybalverenigingen in de weg staat.
Verder is ook hier de kwestie van trainers en scheidsrechters urgent. De animo voor dergelijke functies ligt nog onder het landelijke (lage) gemiddelde.

Het is duidelijk dat ook in Winterswijk de schoolploegen een hartig woordje meespreken. De Winterswijkse Lyceum Vereniging (WLV) heeft maar liefst vier teams inde competitie, terwijl ook de ULO (Set-Up) een jongensteam heeft en de R.K. ULO flink vertegenwoordigd is in S.T.G. Bovendien speelt dit seizoen voor het eerst een ploeg mee van de Chr. HBS te Aalten (VOCAMIS).
Van de fabrieksploegen is alleen KOMEYZO nog overgebleven. Ook de Winterswijkse Ambtenaren Sport Vereniging is weer teruggekomen. DIS, dat oorsponkelijk een vereniging was voor het onderwijzend personeel, is een vrije vereniging geworden. WENTERS, is ontstaan door de fusie van de enkele jaren geleden nog zelfstandige verenigingen WBC en HAC.


De verenigingen DIS en WENTERS spelen, behalve inde afdelingscompetitie, ook nog mee inde overgangsklasse A, een klasse, welke de schakel vormt tussen de afdeling en de hoofdklasse. De overgangsklasse A nu bestaat uit teams van de afdelingen Almelo, Hengelo, Enschede en Winterswijk.

Het bestuur van de afd. Winterswijk streeft er naar, om, door inschakelen van de omliggende plaatsen, de afd. Winterswijk en Omstreken te vormen, waarmee dus in Aalten een begin is gemaakt.
Dan zal het mogelijk zijn meer dan een klasse te formeren met daaraan verbonden promotie-degradatie, waardoor de animo en de spanning flink zou stijgen.
Plannen heeft het bestuur nog meer dan genoeg, maar men moet nu eenmaal roeien met de riemen die men heeft en een betere tijd afwachten om een en ander te verwezelijken.