oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Karper

Opgericht: 01 november 1927
Voorzitter: H.W. de Klerck
Secretaris: L/ Post
Penningmeester: D.Rensen
Viswater: Gracht rond Plekenpol
Later pacht kolk Italiaanse meren en in 1929: De Puls

1928: 2 Febr. Voozitter B.Sellink
1929: 14 sept..
Voorzitter: Govers, Secretaris: Duistermaat Penningmeester; Jansen
Grote en Kleine Puls
1931: Roerig jaar:
Bestuur dient ontslag in, echter voorzitter Govershad Puls op zijn naam staan.
Leden pikten dit niet en haalden (‘redden wat er te redden is’) ’s nachts de vis uit beide wateren – naar Plekenpol
Jansen werd in 1932 pachter (eigendom Ned.Spoow.) v.d.Puls en W.H.V. kreeg toestemming hier te vissen.
Inmiddels had vereniging kolk Meddo ook gepacht.
1931: Viswater De Krim gratis gekregen van Dhr.Roelvink

1933: W.H.V. pachter De Puls
Verlies Plekenpol als vislokatie

1933: 17 juli Voorzitter B.M.ter Haar
1934: Overlijden secretaris J.Dokter
1935: Secretaris G.Mentink
1937: Eigen vaandel

1948: Visrecht ‘Slingebeek

1958: B.M.ter Haar ere-vorozitter (128 ledenvergaderingen- 7 x abcent)
B.M.ter Haar is 26 jaar voorzitter geweest tot lft.77 jaar

1959: Voorzitter Kroezeman
200 leden

1967:
G,Mentink al sinds 1935 secretaris
G.Peters al sinds 1937 penningmeester

1967: 556 leden (50 uit Duitsland)
Viswater: Puls, Ital.meren en viswater Meddo


1967: Bestuur:
L. Kist, voorzitter; G. Mentink, secretaris; G. Peters, penningmeester;
Th. te Lindert, C. Kuiperij, B. Olde Wolbers en D. v.d. Graaf.

1973:
800 leden – Voorzitter: L.Kist

1975: Koop ‘Kolk Meddo’
1976: Aankoop ‘De Puls’- bijna 600 leden
Visrecht Hilgelo-6 jr.

1980: Plm.2400 leden

Bestuur 1937
v.l.n.r. de heren: H. Hondorp, L. B. laarhoven, M. Lijftogt, B. M. ter Haar, G. Mentink en G. Peters
Uitzetten vis 1939 De Puls
Bron: Delpher.nl

„De Karper” en de Karpers

Meermalen zien we menig plan,
Soms wel bij honderdtallen,
Wanneer er iets maar tussen komt,
Geheel in duigen vallen.
Doch, wat er niet in ’t water viel,’t Is bijna wel te gissen
Was d’opening der hengelsport,
’t Verschalken van de vissen.


’t Was gisteren de „grote” dag
Voor onze hengelaren ;
Ze konden vrij en ongestoord,
Weer naar hun dobber staren.
Zodra hun snoer was ingelegd,
Was in hun oog te lezen :
Welk visje zal in dit seizoen,
Het eerst het haasje wezen ?


Een snoek, een karper of een baars,
Een brasem of een paling ?
Welk visje neem ik dit seizoen,
Het eerste inde maling ?
Zó dacht de schalkse hengelaar,
Daar bij „DE PULS” gezeten ;
Ik wou dat zij – zo dacht hij voorts,
Maar eens -nog beter beten !


Een visser die totaal niets vangt,
Geen kleinen en geen groten,
f Heeft uiteen oogpunt van zijn sport,
Natuurlijk tóch genoten.

1947,VAN DIJK.

Bestuur 1952
Het huidige bestuur van De Karper is als volgt samengesteld:
v.l.n.r.:G. H. W. Mentink, secretaris; B. M.ter Haar, voorzitter; G. Peters,penning-meester;
V.l.n.r. staand: J. Klanderman; W. Kruse; A. Kroezeman en M. te Pas.
Gerrit Peters, Gert Wolters, Bertus .Kist, Kees Kuiperij, Barend Olde Wolbers, Tonnie Hengeveld , Jan Mentink
W. Schreurs en Henk Mentink