oudwwijk
Digitaal erfgoed

De Kettinggangers


31 JANUARI 1934,Graafschapbode
Ren- en Toeristenvereeniging.
Naar wij vernemen zal alhier een Ren-en Toeristenvereeniging van wielrijders worden opgericht.
Onder de naam van „de Kettinggangers”.
Reeds 27 leden hebben zich aangemeld.

16 APRIL 1934, Graafschapbode
De trainingsritten van de Wielervereen. „De Kettinggangers” te Winterswijk.
Zondagmorgen werden op Waliënscheweg te Winterswijk de trainingsritten georganiseerd door de Wielervereniging „De Kettinggangers” gereden.
Voor deze sprintwedstrijd bestond groote belangstelling van de zijde van het publiek. Zeker waren er wel 5 a 600 toeschouwers.


09 JULI 1934,Graafschapbode
De Winterswijk’sche Wielerclub „De Kettinggangers” heeft Zondag grasbaanwedstrijden georganiseerd op het oude voetbalterrein van de Winterswijksche Boys.Ledennamen:
A.Willink (1934), G.A.Gijsbers (1934), J.Jansen (1934), Romeijn (1934), J.Tenten (1934)

22 MAART 1935, Graafschapbode
Wielerbaan te Winterswijk.
Op de dezer dagen gehouden onderhandsche aanbesteding van de Wielerbaan voor de Wielervereniging „De Kettinggangers” is het grondwerk gegund aan W.Beyers alhier voor f 177.—.
De levering van het benoodigde grintzand werd opgedragen aan Ansink alhier voor f 70,—.
Met het werk is bereids een aanvang gemaakt. Als de voorteekenen niet bedriegen hoopt men tegen Paschen klaar te zijn. De opening is voorloopig bepaald op de 2e Paaschdag.


06 JULI 1936, Tubantia
WIELRENNEN TE WINTERSWIJK.
Op de baan bij de Uitspanning „Lappenschaar” te Winterswijk werden gistermiddag wielerwedstrijden gehouden, georganiseerd door de , Wielervereen. „De Kettinggangers”.
De publieke belangstelling was bijzonder groot.
Het programma werd zeer vlot afgewerkt en was zeer interessant. Een groot aantal renners nam deel, waaronder een zestal Enschedeërs.
Over het algemeen bleken de Duitsche deelnemers sterk de meerderen van hun Hollandsche collega’s.

Lees verder

Winterswijkse Ruitervereniging

Maandag 16 SEPTEMBER 1929
Officiële opening nieuwe Manege
32×16 mtr.
Tribune 500 plaatsen
Eere-voorzitter: J.G.Mensink
Voorzitter:W.P.C.Bos
Secretaris: H.Stienstra

Het Bestuur der Winterswijksche Ruiterclub 1929.
Zittend: v. l. n .r.G. W. Piek, voorz., Dr. W. P. C. Bos, alg. leider, J. G. Mensink, eere-voorz.
Staand: v. I. n. r. B. H. Boller, vice-voorz., E. Stemerdink, penningm., G. H. Stemerdink, secr, J. W. Leurdijk, H. Mensink en B. Mensink, commissaris,
in uniform: W. Slotboom, Instructeur.
Graafschapbode

18 september 1927 het eerste concours.

Het zou een vereniging zijn zonder een officiële oprichtingsdatum.
Ontstaan uit een groep ruiters welke sinds 1919, na WO1 deelnamen aan het bloemencorso.

Lees verder

Winterswijkse Zweefvliegclub

Opgericht: 01-01-1938
Bestuur:
H.Valkenburg
F.Meerdink
H.J.Klumpers
H.Hoekstra
W.A.Mensink

Lokatie:’De Weuste’ Ratum te Lintum
Bouw eigen vliegtuig ‘De Merel’

20 juni 1938: Terrein goedgekeurd door Ministerie van Waterstaat.
05 juni 1939: Officieus in gebruik genomen.
Landing A.M.Noorderbos vanuit Twente.
Conclusie: Terrein te zacht.
Door WO2 kwam alles stil te liggen.

13-01-1946: Eerste bestuursvergadering
15-03-1946: Nieuw bestuur:

H.Valkenburg voorzitter
H.J.Klumpers, secretaris
H.Hoekstra, penningmeester
J.Stroeten, 2e secretaris
H.Westerdiep, archivaris
J.H.Heinen, commissaris
B.J.Godthelp, commissaris

Er werden twee zweefvliegtuigen gehuurd.

08-06-1946: Landing W.van de Graft, bekende instructeur-vlieger v.d. Nationale Luchtvaartschool. Passagier Dhr.Hulsberger, Enschede.
Er werden met de PH-UCA enkele rondvluchten gemaakt boven Winterswijk.
Eerste Winterswijkse passagier: Jo Westerdiep
Daarna Bernard en Klaas Hoekstra, Jo Colenbrander.

Juli 1946: 62 leden en 215 donateurs.
Vier leden doen opleiding in Hoogeveen voor zweefvliegbrevet:
Westerdiep, Hoekstra, Woordes en Baan.

02-07-1946: Brevet H.Westerdiep en B.Hoekstra
20-07-1946:  Officiële opening zweegvliegveld ‘De Weuste’ door Burgemeester Kneppelhout.
20/21-07-1946: Demonstraties en evenementen i.v.m. opening.
Beide vliegtuigen werden gedoopt en Burg.Kneppelhout maakt rondvlucht boven Winterswijk.
Plannen bouwen hangar.
Financiële problemen, waardoor maar twintig leden verzekerd konden worden en dus er ook maar twintig konden vliegen.

Wel toename van privétoestellen.
In 1947/1948 werden de huurtoestellen ingeleverd.
In 1949 werd de huur niet meer verlengd van het terrein.
Daarna huurde de Koninklijke landmacht nog het terrein tot 1 oktober 1955 voor plaatsing mobiel radarstation.

Gegevens uit Freriks Nieuws maart 2011, nr.136. W.Peletier


Lees verder

Korfbalvereniging S.G.O.C

“Sport Geheel Onthouders Club”

1925:
Voorzitster: Mej.L.van Schothorst

DONDERDAG 28 DECEMBER 1933
FEESTAVOND
Zaal Beskers Wooldscheweg
Voorzitter Jaap Wieringa. In stilte herdacht 11 jarig bestaan november 1922.
Beschermheer: J.G.ten Houten
Geen alcohol uiteraard.

26 AUGUSTUS 1936, Graafschapbode
Nieuw Sportclub.
Aangezien de vroegere S.G.O.C. na jaren van bloei is opgeheven, meenden eenige jonge dames en heeren dat een nieuwe sportclub alle reden van bestaan zou hebben.
Dinsdagavond werd in „de Harmonie” een vergadering belegd waar besloten werd een nieuwe sportclub op te richten.
Er traden reeds een aantal leden toe en is de aangifte nog opengesteld bij den heer Erkelens,Groenloscheweg.
Het terrein voor Hotel Pension Wamelink wordt als sportterrein in gebruik genomen-
De contributie bedraagt 90 ct. per kwartaal
9 September wordt wederom een vergadering belegd in „Pension Wamelink” waar dan een bestuur zal worden gekozen en het reglement zal worden vastgesteld.

Lees verder

Korfbalvereniging W.K.C

Winterswijkse Korfbal Club
Opgericht:

6 juni 1905
Nieuws van den Dag

17 SEPTEMBER 1929, Graafschapbode
De Winterswijksche korfbalclub W.K.C. heeft ook de competitie goed ingezet door op haar terrein op ’t Lappenschaar de wedstrijd tegen Z.K.C 2 Zutphen met 4-1 te winnen.

Lees verder