oudwwijk
Digitaal erfgoed

Watertoren

28 mei 1926

06 NOVEMBER 1925, Graafschapbode

De watertoren, nabij de kom der gemeente aan den Misterweg gelegen, heeft zijn vastgestelde hoogte van 36.55 M. boven den beganen grond bijna bereikt. Het mooie, massale bouwwerk, grootendeels uit gewapend beton opgetrokken, laat nu reeds, ondanks lat-en steigerwerk, zijn slanke en mooie architectuur zien. Ongetwijfeld wordt het een der mooiste torens van den achterhoek.

Lees verder

Villa’s

Villa Roelvink-Hesselink

Drie generatie’s Roelvink, twee generatie’s Hesselink
Afgebroken 1988


Misterstraat

Achterzijde
De Katholieke kerk heeft nog geen spits (1905)

Villa van Eekelen


Misterstraat

Villa Willink-Paschen

Spoorstraat

Villa Willink

Groenloseweg

Villa Willink

Groenloseweg

Villa Helderkamp

27 juli 1891
Arnhemsche Courant
Lees verder

Marechausseekazerne

Vanaf 1890 is de Koninklijke marechaussee in Winterswijk. De eerste kazerne stond op de hoek van de Misterstraat en de Goossensteeg, de latere Roelvinkstraat.
Op 2 april 1904 gaf het Ministerie van Oorlog toestemming tot het betrekken van een nieuwe lokatie.
De gemeente diende het te bouwen en op 26 Mei 1905 was de aanbesteding. Aannemer J.W.Wieskamp (F 17.869,-)
De Koninklijke marechaussee was de huurder van het pand. 30 jaar voor f 900,- per jaar.

Lees verder

Feestgebouw

Haitsma Mulierweg

1898: 15 Februari besluit men een feestgebouw te bouwen
1898: Aanbesteding: Aannemer D.Jansen Aalten voor f 13.498,–
1899: 27 Januari: Off. Opening
1903: Gasverlichting.drinkwater uit put
1903: J.G.ten Houten schenkt twee leeuwen voor voorterrein (zie foto)
1911: aansluiting op waterleiding 
1927: toiletten op waterleiding
1933: Leeuwen worden stukgeslagen ter verharding van terrein
1966: 27 Maart: Storm………….Einde van het Feestgebouw
1970: 22 Maart: Officiële opening Cultureel Centrum

Foto: B.Godthelp
Foto: B.Godthelp
1931


Lees verder

Station

Station Winterswijk   
Geopend: 24 juni 1878
In 1916-1917  werd de zuidoostvleugel verlengd,verbreed en kreeg een extra verdieping

G.O.L.S. station
Kijk en Vergelijk
Foto:W.Stapelkamp
Lees verder

Postkantoren

Voor 1823 moest iedereen maar voor zijn eigen post zorgen.
Vaak gebeurde dat in een kamer van een paritculier en moest er porti voor betaald worden (postzegels waren er eerst vanaf 1852) en kon de voetreis naar bijv.Amsterdam aangevangen worden.
Vanaf 1823 kwam hier meer organisatie in.
De eerste postvergaarder in Winterswijk moet G.B.van de Pavordt Smits geweest zijn.

In oktober 1828 meldt hij dat het kantoor der Posterijen alhier reeds een jaar gevestigd is.
Eerste postkantoor: 1 januari 1829 Meddosestraat 6
(in 1872 ook adres eerste off.postkantoor.)


G.B.van de Pavordt Smits overleed in 1841 (37 jaar)
Opvolger: P.Hoffman
Omstreeks 1845 was er de eerste bode, Wessels.

21 December 1866:
Officiële berigten
Z. M. heeft benoemd tot directeur van het postkantoor: Winterswijk, den heer P. T. de Ridder, thans directeur van het postkantoor te Doetinchem

1 juni 1872 verhuisd P.T.de Ridder naar Meddosestraat 6

1925

De heer Potjewijd, Directeur van ’t Post- en Telegraafkantoor te Winterswijk zal met ingang van 1 Mei den dienst met pensioen gaan verlaten.

30 maart 1928
Graafschapbode
De telefoondames
Begin jaren ’30
Dames Windmuller, Panman (dochter directeur), Betsy Piek en D.Roerdink

Postkantoor Markt
24-04-1891  –    07- 03-1938

Voorheen het Logement – Koffijhuis De Kroon van  de Fam.Balink.
Op 4 mei 1907 kwam er vergunning voor een telefoontoren op het dak.
In 1908 werd alweer door de slechte staat van het pand aan nieuwbouw gedacht.
In 1930 dacht men aan nieuwbouw op de lokatie van het oude gemeentehuis,Wooldstraat 19.

Op 26 oktober 1938 werd het postkantoor Markt verkocht aan Brouwerij De Klok te Groenlo.

De opening
25 april 1941
Graafschapbode
Officiele opening
7 maart 1938
De balie

Johan Marinus Veldheer (Haarlem, 30 december 1892 – 1987 was een Nederlands beeldhouwer
Bron: Wikipedia

De continenten en de zeeman symboliseren dat de posterijen over alle landen en zeeën post bezorgen. De tekens van de dierenriem wellicht dat de postbezorging het hele jaar doorgaat.

Het postkantoor is een ontwerp van architect G.C. Bremer.

 Boven v.l.n.r.
1. Ram en Stier. 2. Heer met tekening en letters EU. 3. Tweeling en Kreeft. 4 Indiaan en letter A. 5. Maagd en Leeuw. 6. Negerin
Foto’s: B.Godthelp
Boven v.l.n.r
1. Inboorling met letters AU. 2. Weegschaal en schorpioen. 3. Vrouw meet waaier en letter A. Onder. 4. Boogschutter en steenbok en letters B en S. 5. Zeeman met letter Z. 6. Weerman en Vissen met letters W en V
Foto’s B.Godthelp
Lees verder