oudwwijk
Digitaal erfgoed

Feestgebouw

‘Wenterswick is minen naem,Thegens de vianden ben ick bequaem’
(hing al in 1899 in het feestgebouw)

Haitsma Mulierweg

1898: 15 Februari besluit men een feestgebouw te bouwen
1898: Aanbesteding: Aannemer D.Jansen Aalten voor f 13.498,–
1899: 27 Januari: Off. Opening
1903: Gasverlichting.drinkwater uit put
1903: J.G.ten Houten schenkt twee leeuwen voor voorterrein (zie foto)
1911: aansluiting op waterleiding 
1927: toiletten op waterleiding
1933: Leeuwen worden stukgeslagen ter verharding van terrein
1966: 27 Maart: Storm………….Einde van het Feestgebouw
1970: 22 Augustus: Officiële opening Cultureel Centrum
Comm.der Koningin H.W.Bloemers
Ontwerp:
Gerardus Hendricus Maria (Gerard) Holt 
(Haarlem, 16 juni 1904 – aldaar, 14 februari 1988) 

Foto: B.Godthelp
Foto: B.Godthelp
Hekwerk ontworpen door architecten Gantvoort en Streek 1904
1931
Archief: B.Godthelp
Aanbesteding December 1898
28 april 1961
5 jaar voor de fatale storm
12 oktober 1968

Cultureel Centrum
Eerste steenlegging: 19 juni 1969


Geopend 22 augustus 1970
Onthulling kunstwerk Richard Braun 15 september 1973

N.V.Aannemingsbedrijf v/h J.ten Tije en Zn, Hengelo f 1.454.500