oudwwijk
Digitaal erfgoed

Johan te Winkel Weurden

JOHAN TE WINKEL

Geb:28-06-1880
Ovl: 10-12-1944 (64) (Bombardement)

Echtg: 11-12-1908 W’wijk
Johanna Geertruida Meerdink
Geb: 05-09-1880 Winterswijk
Ovl: 26-10-1934 Winterswijk
Kinderen: 8

Echtg: 08-11-1938
Engelina Bartha Truitje Bloten
Geb: 01-12-1896 Westervoort
Ovl: 10-12-1944 Winterswijk (Bombardement)

Constatering: 1921
Weurden 16

Johan Christiaan te Winkel

Geb:18-05-1914
Ovl:22-01-1972
Echtg: 12-10-1937
Janna Wilhelmina te Winkel
Geb: 14-05-1910
Ovl: 27-07-1985
Levensmiddelen

Broer:

Bernard Hendrik Willem te Winkel

Geb: 1910
Ovl: 1961
Echtg: 03-09-1935
AnjeHermina van Zuilekom
Geb: 1910
Ovl: 1981

Lokaties

Weurden 16 (1921)
Weurden 4 ? (1955)
Weurden 8 (1926) (Const.24-08-1955)
Weurden 14 (Const.13-09-1957-1967)
Weurden 60 (1972) te Winkel NV

VEILING VASTGOED 1924

J. B. ROELVINK
Notaris te Winterswijk, zal op Woensdagen 29 October en 5 November a.s., telkens des voormiddags 11 uur in het Gebouw der Vereeniging op den
Zonnebrink, ten verzoeke van de Fam ROERDINK op Roerdink in ’t Woold publiek verkoopen

Een zeer gunstig op ’t Weurden te Winterswijk gelegen Winkelhuis met grooten tuin en uitweg ter breedte van 3 Meter naar de Dingsteeg, kadaster Winterswijk Sectie K 2980 groot 10.23 aren.
In ’t pand is sinds onheugelijke jaren een welbeklante kruidenierszaak gevestigd, thans gedreven door den heer Te Winkel.

WIJZIGING HANDELSREGISTER 1947

Weurden 8 (kruideniersbedrijf, verzamelen van eieren, fouragehandel en handel in glas, porcelein en aardewerk).
Het kruideniersbedrijf, het verzamelen van eieren, alsmede fouragehandel wordt. voor eigen rekening voortgezet door de ex-vennoot
J.C.TE WINKEL
onder diens eigen naam, aan hetzelfde adres het overige deel wordt voortgezet door de ex-vennoot
B. H. W. TE WINKEL
voor eigen rekening en onder eigen naam, aan hetzelfde adres
De vennootschap onder firma is per 31-10-’47 ontbonden.

Twee fraaie winkels geopend

19 MAART 1952
Aanwinst voor het Weurden
Het pand van de gebroeders Te Winkel, dat op 31 Mei door brand werd verwoest, is thans weer geheel nieuw opgetrokken en na maanden van koortsachtig werken konden heden de beide winkels „Het Porceleinhuis” van de heer B. H. W. te Winkel en de kruidenierswinkel van de heer Joh. te Winkel worden heropend.
Reeds vanaf de straat kan men zien dat met de verbouwing de zaak degelijk is aangepakt en dat men nu er toch afgebroken en hersteld moest worden tevens een volledige modernisering heeft doorgevoerd.

Het pand als geheel is dan ook een verfraaiing voor het Weurden.
Bij de opening, die heden piaats vond, werden wij in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen van de beide geheel gemoderniseerde zaken.

Het Porceleinhuis

Het Porceleinhuis kent men niet terug, zo grondig is het veranderd en verbeterd. De zaak is bijna dubbel zo groot geworden, de winkelopstand is geheel vernieuwd, een moderne verlichting zorgt voor de juiste sfeer Daarbij komt dat alle artikelen zodanig zijn opgesteld dat de koper een mooi overzicht krijgt en rustig zich zelf als het ware kan bedienen.
Vooral met artikelen welke in deze zaak worden verkocht, is rustig kopen een eerste vereiste.
Wat de artikelen zelf betreft, iedere bezoeker en vooral de dames zullen opgetogen zijn over de kerncollectie porcelein, aardewerk, Makkums bont, kristal en glaswerk. Luxe en huishoudelijke artikelen zijn er te kust en te keur, terwijl verder de sortering is uitgebreid met een afdeling tin.
De zaak bestaat ongeveer 50 jaar, maar hij is jonger dan ooit. Wij wensen de heer B. H. W. te Winkel met zijn vernieuwde zaak dan ook van harte succes.

De kruidenierszaak

Ook de kruidenierszaak heeft een grondige verandering ondergaan, ’n verandering die een grote verbetering is. Ook deze winkel is geheel gemoderniseerd, alles overzichtelijk uitgestald, waardoor een goed overzicht van de gevoerde artikelen is verkregen.
Ook hier is alles even modern ingericht. Wat echter opvalt is de gezellige aanblik die deze winkel biedt en het lijkt ons toe dat de klanten deze gezelligheid zeer zeker zullen appreciëren. Bij de inrichting van het geheel heeft de heer Te Winkel veel steun ondervonden van de Centra-organisatie. Ook de heer Joh. te Winkel wensen wij van harte succes. Bij de officiële opening werden warme woorden van dank uitgesproken tot de buren, familie en verder aan allen die in het afgelopen jaar de beide families zoveel daadwerkelijke steun verleenden in de voor hen zo moeilijke tijd. Ook voor hen zal het zeker een vreugde zijn dat mede met hun steun hier twee nieuwe zaken zijn verrezen, waarop Winterswijk trots kan zijn.CENTRA
Weurden 14 – 1960
Lees verder

Hendriks Schilders

Theodorus Johan Hendrik Hendriks

Geb: 17-04-1841 Winterswijk
Ovl: 24-12-1892 Winterswijk (51)
Broodbakker-Huisschilder
Echtg: 10-11-1871
Janna Willemina Bruggers
Geb: 17-10-1850
Ovl: 05-10-1872 (21)
Kinderen: 1
Echtg: 02-05-1873
Gesiena Aleida Simmelink
Geb: 18-06-1841 Winterswijk
Ovl: 08-02-1908 Winterswijk
Kinderen: 7
Waaronder:
1.Herman Gerhard Johan Hendriks  (1874-1920) – schilder
2.Harmen Jan Hendrik Hendriks (1875- 1957)

1.Herman Gerhard Johan Hendriks  (1874-1920)

Markt 28

Geb: 01-01-1874 Winterswijk
Ovl: 03-11-1920 Winterswijk (46)
Echtg: 21-10-1898 Winterswijk
Barta Johanna Hendrika Greupink
Geb: 26-04-1874 Winterswijk
Ovl: 06-08-1937 Winterswijk
Kinderen: 5
Waaronder: A. Herman Jan Hendrik Hendriks 1912-1951 -schilder

Bron:Delpher

2.Harmen Jan Hendrik Hendriks (1875- 1957)

Emmastraat 6

Geb: 26-03-1875 Winterswijk
Ovl: 09-04-1957 Winterswijk
Echtg: 06-07-1900 Winterswijk
Grietje Gorter
Geb: 06-02-1879 Joure
Ovl: 10-02-1954 Winterswijk
Kinderen: 3
Waaronder: B. Herman Gerhard Johan Hendriks 1909-1959-schilder

Sprake van GEBR. HENDRIKS (CONST.1901 – 1922) (CONST.H.J.H.1923)

1920: Markt 26 en 29 beide Hendriks

HARMEN JAN HENDRIK HENDRIKS
Bron:Delpher

A. Herman Jan Hendrik Hendriks

Markt 28

Herman Jan Hendrik Hendriks
Geb:14-04-1912 Winterswijk
Ovl: 06-08-1951 Groenlo (39)
Echt: 23-10-1937
Magdalena Geessiena Julius (Lena)
Geb: 10-04-1910 Onstwedde
Ovl: 16-12-1976 Winterswijk

Bron:Delpher

Het motor-ongeval op de Groenloseweg


Maandag 06 augustus 1951
Het slachtoffer, de heer H. J. H, Hendriks, overleden
Maandagmorgen, omstreeks 10 uur, heeft zich op de weg naar Groenlo. even voor de spooroverweg, een ernstig motor-ongeval voorgedaan, zoals we reeds in een kort bericht in ons blad gemeld hebben.
Omstreeks dien tijd reed daar op zijn motorrijwiel de heer H. J. H. Hendriks, eigenaar van het schildersbedrijf Hendriks aan de Markt. Er was juist familie op bezoek geweest, die iets vergeten hadden: de heer Hendriks wilde het hun even nabrengen.
Terwijl hij de spoorweg overgang naderde, is bij plotseling van zijn motor geslingerd. Het motorrijwiel werd nog een tiental meters over de weg gesleurd, terwijl de heer H. enige meters verder op de grond bewusteloos bleef liggen.
Met een ernstige schedelbasisfractuur is het slachtoffer in het St. Vincentius Ziekenhuis te Groenlo opgenomen; hier is hij Maandagavond, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, overleden.

Bron:Delpher

Overgenomen door H.ter Haar (1951-0ff.1954)

Bron:Delpher

B. Herman Gerhard Johan Hendriks

Emmastraat 6

Geb: 21-01-1909 Winterswijk
Ovl:31-03-1959 Winterswijk (50)
Echtg: 23-06-1936
Johanna Margaretha van Engeland
Geb: 11-02-1910 Winterswijk
Ovl: 22-08-1989 Winterswijk

Bron:Delpher

1953:
Wie de St. Jacobskerk uit Winterswijk eens van zeer nabij wil bekijken en ieder onderdeel daarvan eens aan een onderzoek wil onderwerpen, moet niet naar de Markt gaan om zijn blikken omhoog te richten.
Men stapt de winkel aan de Emmastraat van de heer H. G. J. Hendriks binnen en vraagt daar of men even de kerk mag bezichtigen.

De toren is 112 cm hoog, de kerk 77 cm.
Het geheel is dus gebouwd op een schaal van 1-65.
Bouwtijd: 700 uur
Natuurgetrouw geschilderd
Verlichting incl. wijzerplaten
Ook het interieur moet nog worden gemaakt, de banken, de kansel en het orgel.
Verwachte bouwtijd interieur: plm.700 uur

Bron:Delpher

Overgenomen door G.Oonk 1959

Lees verder

Oonk Kruidenier Wooldstraat

Gerrit Jan Salomon Oonk
Geb: 13-11-1894
Ovl: 12-06-1954
Vrijgezel

Wooldstraat 27

Steven Hendrik Meerdink
Geb: 27-04-1866
Ovl: 13-09-`1918
Vrijgezel

S.H.Meerdink had hier zijn kruidenierswinkel al voor de eerste wereldoorlog en Gerrit Jan Salomon Oonk was zijn bediende. Op 13 september 1918 kwam Meerdink om bij een groot treinongeluk in Weesp, waarbij 42 doden vielen.
Bankier ten Houten zorgde ervoor dat Gerrit-Jan Salomon Oonk (vrijgezel) de zaak kon overnemen. 
Johan Klein Langenhorst (geb.1916) was er bediende van 1929-1937. 
In 1953 deed Gerrit-Jan Oonk de zaak over aan De Spar uit Doetinchem en werden Wiggers en Bilderbeek de eerste beheerders van deze Eerste Supermarkt (1954) in Winterswijk. 
De Winterswijkers vonden het maar wat vreemd, dat ze nu zelf hun produkten mochten pakken. 
Op 21-12- 1956 vestigde G.W.Freriks hier zijn meubelzaak. 
Momenteel (2017) is hier gevestigd: Kruidvat Wooldstraat 27

1954: Eerste zelfbedieningswinkel in Winterswijk: WIHUB van H.W.Wiggers en Bilderbeek.
Winkelchef: Groen
Personeel: dames Honderslo en Simmelink

Lees verder

Kapper Boterman

Weurden 72

Constatering: 1937-1980

Gerrit Johan Boterman
Geb: 04-07- 1905 Zutphen
Ovl:
Echtg: 27-12-1937
Geziena Arnolda Hendrika Brusse
Geb: 19-05-1916 Winterswijk
Ovl:

G.J.Boterman (Joop)
Echtg: 20-02-1967
Ligtenbarg (Ria)

Foto: Delpher
Lees verder

D.v.d.Hazel

Meddoschestraat 51
Meddosestraat 38

Constatering; 1935-1967

Diderik Johannes van den Hazel
Geb: 28-10-1905 Winterswijk
Ovl: 19-02-1963 (57 jaar)
Echtg: 08-05-1934 Winterswijk
Grietje Herder
Geb: 18-04-1904 Musselkanaal
Ovl: 12-04-2000 Leiderdorp
Meddosestraat 38

Constatering:

15-11-1930
1935 overgenomen door te Sligte
Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher
Lees verder

Kapper van Nahuys

Wilheminastraat 11

Const.1945- 1978

C.van Nahuys
B.van Nahuys-Assink

Cornelis Willem Imand Johan Pieter van Nahuijs
Geb: 01 november 1914 te Winterswijk, kapper
Echtg: 05-05-1941
Johanna Berendina Assink, 24 jaar oud, kapster

Foto: Delpher
Foto: Delpher
Lees verder

Rietberg – Graanhandel

Hendrik Rietberg

Hendrik Rietberg
(Broer J.H.Rietberg Predikant)
Geb: 31-05-1857 Gorssel
Ovl: 16-11-1927 Winterswijk
Koopman, molenaar, graanhandelaar
Echtg: 30-11-1880 Winterswijk
Clara Christina Theodora Dulfer
Geb:21-12-1858 Winterswijk
Ovl: 02-06-1925 Winterswijk

Foto: Hans Tenbergen
Kinderen:7
1.Hendrika Helena Theodora Rietberg 1883-1930
Echtg: 28-09-1911: Ane Nauta 1882-1946
2.Johannes Hendrik Rietberg 1884-1947
Echtg: 09-01-1912 Utrecht: Klara Christina Theodora Buitenhuis 1888-1954
3. Clarinus Christiaan Theodorus Rietberg 1887-1962
Echtg: 25-10-1917 Utrecht: Cornelia Maria Breukelaar 1889-1970 
4.Helena Theodora Rietberg 1893-1944
Echtg: 21-04-1921 Pieter Heijo Kuipers 1892-1978
5. Hendrik Herman August Rietberg 1899-1899
6. Hendrik Herman August Rietberg 1901-1901
7. Clara Christina Emilia Theodora Rietberg 1902-1959
Echtg: 16-07-1923: Hendrik Willem Helenius van Andel 1901-1966

Foto: Delpher

Zonnebrink 37 (Woonhuis)
Zonnebrink 39 (Grutterij)
Willinkstraat 8 (Fam.Kuipers-Rietberg)

Gestart; 06 augustus 1882
Firma Rietberg-Grutterij
Voorheen leerlooijerij en stoomgrutterij Johannes Hendrikus Dericks
Geb: 01-12-1838 Winterswijk – koopman 
Zie onderaan Fam. Dericks

06 Augustus 1927 a.s. zal het 40-jaren zijn geleden, dat de heer Barts Plekenpol als molenaar in dienst trad bij de fa. H. Rietberg Jzn., stoomgr., graan- en meelhandel
Zonnebrink.

Woonhuis Rietberg met rechts de grutterij

1882: Primitief gebouwtje
1887: Stenen gebouw
1898: Plm.tweede gedeelte
1901: aanbesteding aanbouw 1901
1913: Plm.derde gdeeelte

1920; H.Rietberg
1921; Schoonzoon: P.H.Kuipers

Foto: Delpher

1954: Cornelus Marius Rietberg 22 jaar omgekomen bij ongeluk Ede
Zoon C.C.Th.Rietberg.

Fam. Dericks

Johannes Hendrikus Dericks
Vader: Balthasar Gerhard Dericks, notaris Geb: 25-05-1795 Creveld
Moeder: Johanna Margaretha Grootemeijer

Geb: 01-12-1838 Winterswijk – koopman 
Echtg: 15-08-1870 Winterswijk
Maria Catharina Louise Lonnes
Geb: 06-08-1845 te Gladbach

Kinderen:7

1.Hermina Margaretha Maria Dericks
Geb: 16-12-1874 te Winterswijk
2. Magdalena Josepha Maria Dericks
Geb: 02-10-1877 te Winterswijk
3.Johan Balthazar Maria Dericks
Geb: 03-02-1879 te Winterswijk
4.Maria Louisa Bertha Dericks
Geb: 03-04-1880 te Winterswijk
5.Francisca Margaretha Maria Dericks
Geb: 19-05-1881 te Winterswijk
6. Johanna Louise Augusta Maria Dericks
Geb: 12-11-1885 te Winterswijk
7. Johannes Hendrikus Josephus Maria Dericks
Geb: 10-08-1889 te Winterswijk

Lees verder

G. Schepel – Kleermaakerij

Tailleur Gasthuisstraat (const.1909-1913)

Geert Schepel
Kleermaker- Dansschool
Geb: 11-12-1865 Slochteren
Ovl: 17-02-1943 Winterswijk
Echtg: 08-10-1887 Appingedam
Henderika Bouwman
Geb: 02-06-1867 Appingedam
Ovl: 17-04-1923 Winterswijk
Kinderen: 7

Foto: Delpher
Foto: Delpher
Foto: Delpher


1. Geertje Schepel 18-11-1887 Schilwolde -06-04-1963 Winterswijk
2. Roelfina Altina Schepel 28-12-1889 Slochteren -14-10-1974 Winterswijk
3. Henderika Klaassina Schepel 28-12-1891 Slochteren-20-01-1975 W’wijk
4. Roelf Schepel 06-04-1894 Slochteren -07-07-1979 Winterswijk
5. Klaas Schepel 08-11-1899 Slochteren –
6. Grietje Fokkelina Schepel 22-07-1905 Winterswijk -12-10-1977 W’wijk
7. Henderik Schepel 05-07-1912 Winterswijk- Naar Australie

1. Geertje Schepel 1887-1963
echtg: Pouwel Johannes Rooseboom 1885-1967
Stationsstraat 19
Kinderen:2

2. Roelfina Altina Schepel 1889-1974
echtg: Nicolaas Diepenveen 1886-1947
Kinderen:2
Ahornstraat 23

3. Henderika Klaassina Schepel 1891-1975
echtg: Albert Scholten 1886-1955
Kinderen:2
Kottenseweg 66 (Bejaardentehuis)

4. ROELF Schepel 1894 -1979 -Stehgeiger
Kleermaker-Muscicus (op 9-jarige lft.1903)
Muziekwinkel –
Spoorstraat-nr.41: 1924
Misterstraat – nr.6. Opening 24-08-1925 -const.1930 weg)
Wooldseweg 16
Wooldstraat -Nr.40. Opening 054-08-1949 – const.1962
echtg: Hendrika Johanna Slots 29-05-1897 Almelo –
Wooldseweg 16
Haitsma Mulierweg 10
Kinderen: 4
A. Johan Hendrik 27-03-1918 (BROER) -Leraar Muziekschool -A.Zweers
Huininkmaatstraat 29
Kinderen: Geert 22-02-1952 ovl.-Gerhard 05-05-1954 -Roelf 14-03-1958(muzikant)
B. Geertje Brugmans-Schepel: 01-04-1920 – 05-05-1966 (ZUS)
-eerste violiste Opera-Forum -9-tal Koperblazers begrafenis van Opera Forum
Kinderen:1 R.M.Rooyen
C. H.J.Leerink Schepel- (RIEK) 26-05-1924 -G.J.Leerink
Kinderen: Gerrit
D. Geert (JONKIE) 17-01-1928 – Forum -v.d.Sluis
Kinderen: Jacco en Roelie

Foto: Delpher
1930 Misterstraat 6 andere gebruiker
Foto: Delpher

Opening muziekwinkel -1949

05 AUGUSTUS 1949
De heer R. Schepel opende gisteren in het pand Wooldstraat 40 een geheel naar de eisen des tijds ingerichte muziekwinkel. De heer Schepel, welke op muziekgebied een goede naam bezit in Winterswijk zal zich specialiseren op het gebied van blad- en studiemuziek, terwijl ook alle soorten instrumenten en onderdelen verkrijgbaar zijn. Bij ons bezoek zagen wij o.a. een grote voorraad mondharmonica’s en snaarinstrumenten, welke hun weg naar het Winterswijks publiek wel zullen vinden.
Wij wensen de heer Schepel van harte succes.

Foto: Delpher
R.Schepel-H.Slots
1967-50 jaar getrouwd
Foto: Delpher

04 augustus 1949 – Opening muziekwinkel.

De heer R. Schepel opende gisteren in het pand Wooldstraat 40 een geheel naar de eisen des tijds ingerichte muziekwinkel. De heer Schepel, welke op muziekgebied een goede naam bezit in Winterswijk zal zich specialiseren op het gebied van blad- en studiemuziek, terwijl ook alle soorten instrumenten en onderdelen verkrijgbaar zijn. Bij ons bezoek zagen wij o.a. een grote voorraad mondharmonica’s en snaarinstrumenten, welke hun weg naar het Winterswijks publiek wel zullen vinden. Wij wensen de heer Schepel van harte succes.

5. Klaas Schepel 1899
echtg: Martha Wröbel 1905
Kinderen:
Irene Beatrix 02-09-1940

6. GRIETJE Fokkelina Schepel 1905 -1977
echtg: Jan Hendrik Willem Woordes 1905
Kinderen:2
Joost v.d.Vondelstraat 25

7. HENDERIK Schepel 1912
echtg: Alida Margaretha Slots 1913
Kinderen: 2 zonen
Geert Gerrit
Roelf Johan
1952 naar Australie
In 1959 voor bezoek terug voor 4 mnd. met zoon Roelf

Foto: Delpher

Gerrit

Kleermaakerij en danslessen

Geert (1865) kwam samen met zijn vrouw Hendrika (1867) kwamen in 1902 met vijf kinderen, waaronder Klaas (1899) en Roelf (1894), vanuit Slochteren naar Winterswijk en begonnen een kleermaakerij op de Meddoschestraat 14.
Naast zijn kleermaakerij begon Geert ook met het geven van danslessen (1902) en is waarschijnlijk de allereerste dansleraar geweest in Winterswijk. Al vrij snel nam hij bij zijn danslessen zijn zoon Roelf mee die op 9-jarige leeftijd al zijn viool liet horen.
In Winterswijk werden nog twee kinderen geboren, Grietje (1905) en Hendrik (1912)
Zoon Roelf werkte ook al snel bij zijn vader in de kleermaakerij op jonge leeftijd.
In 1923 al treed hij samen met zijn zusje Grietje op als Duo Schepel en later samen met broertje Hendrik als trio – strijkje Schepel.
De ‘ouwe’ Geert gaat ook na het overlijden van Hendrika in 1923 door met het geven van danslessen en stopt hier pas mee op hoge leeftijd in 1936.

Foto: Delpher

Duo en strijkje Schepel -f 2,- voor 16 uur muziek

Toen Roelf nog samen met zijn zusje Griet muziek ging maken, want er moest tenslotte geld verdient worden. Tijdens de kermis van Eibergen moesten ze spelen in een cafe waar de loop eruit was. Van ’s morgens acht tot ’s avonds twaalf. Opbrengst ieder f 2,- .
Het publiek hing er die dag met de benen uit, want deze muziek was nog ongekend (het was nog de tijd van alleen blaasorkesten) en kregen f 2,50 fooi v.d. eigenaar

Griet verloren

Met een oude motor trokken ze de Achterhoek door, Roelf aan het stuur, Griet op de duo met de vioolkist onder de arm. Met die oude motor hebben ze heel wat beleefd. Het aantal keren dat ze er mee aan de weg stonden, is niet te tellen. Dan moest er hulp gehaald worden om het ding te repareren. Eens ontdekte Roelf op de weg Groenlo-Ruurlo dat hij Griet had verloren. De schrik sloeg hem om het hart. Hij reed snel terug en kwam haar bij de overweg tussen Winterswijk en Groenlo tegen. Ze was van de duo gevallen (de weg zat vol gaten) en was daarop maar gaan wandelen in de richting Ruurlo in de verwachting dat Roelf wel eens zou merken dat hij haar had verloren.

Australie

Broertje Henk emigreert in 1952 op 40-jarige leeftijd met zijn vrouw en beide zoons naar Australie. Ook Henk gaat in Australie verder in de muziek.

Australie
Links Henk (saxofonist) en in het midden zijn zoon Geert
Foto: Delpher

Broer, Zus, Riek en Jonkie

Alle vier kinderen van Roelf en Hendrika gingen in de muziek
Alle vier met bijnamen:
Broer: Piano, schuiftrombone, hawaii-gitaar, accordeon
Zus: Viool, saxofoon, accordeon, zang
Riek: Piano (minst op voorgrond)
Jonkie: viool, trompet, drum
Zus (Geertje) wordt zelfs de eerste violiste bij Opera Forum, maar overlijd echter al op jonge leeftijd in 1966.

Foto: Josefine Van Den Berg

Van links naar rechts-
Geertje Schepel (ZUS)- RIEKi Schepel- Johan Schepel (BROER), Geert Schepel (JONKIE)- Naam bassist is onbekend- Rechts Roelf Schepel (vader van BROER,ZUS,RIEK EN JONKIE)

Naar het Carnaval in Echt

In 1958, een volle agenda, maar het carnaval in Echt wil hun graag contracteren. Ze gaan niet zo graag en noemen een hoge prijs zodat de organisatie er vanaf ziet. Maar ze horen tot hun verbazing: ‘In orde’
(een zaal, zo mooi en groot als in de hele Achterhoek niet is te vinden, zegt Schepel).
En zo gingen ze drie dagen naar Echt. Nu waren er mensen in dat bestuur die niet al te veel vertrouwen hadden in dat orkest uit de Achterhoek. En uit voorzorg hielden ze een boerenkapel ,achter de hand”.
Maar die hoefden niet in actie te komen, het orkest Schepel zette de boel op zijn kop in Echt. Het jaar erop, 1959, moet Orkest Schepel weer in Echt komen spelen.

ZUS Brugmans-Schepel
1920-1966
Foto: Delpher

Winterswijkse Operette Vereniging

Ook daarin gaat de familie-leden Schepel een grote rol in spelen en vervullen vele jaren de muzikale begeleiding

Foto: Delpher

Zoon Klaas houd zich niet zo met de muziek bezig en is in de oorlog actief in het Winterswijkse verzet en komt niet alleen in Vught terecht maar ook in Duitse werkkampen. Hij overleeft het gelukkig allemaal wel.
Na de oorlog is de dans eruit, maar de muziek door nieuwe generaties bleef erin.

Lees verder

J.W.Gijsbers – Meubelen

Gasthuisstraat 83

Constatering: 1947-1961
Nadien Braakhekke – Chinees ‘Meng Garden’

Jan Willem Gijsbers
Vader Gerrit Willem Gijsbers (ovl.28-11-1950)-Janna Aleida Wiggers- Gasthuisstraat 23a
Geb: 05-05-1910 Winterswijk
Ovl:
Echtg: 02-11-1936 Winterswijk
Engelberta Schreurs
Geb: 05-06-1906 Winterswijk
Ovl:
Zoon:
Gerrit Willem Gijsbers
Geb:13-03-1938 Winterswijk

Foto: Delpher

Voorheen Jonckbloedt’s muziekhandel
Later ‘Meng Garden’- Chinees-Indisch restaurant

Lees verder

Gerrit Meijnen

Groenten en Fruit

Voordien gewerkt bij Bloemberg

Spoorstraat 5
Constatering; 1966
Gasthuisstraat 95
Meijnen koopt eind 1973 Gasthuisstraat 83 (voorheen Braakhekke) en 85
(voorheen Bakker Winters) van Bakker Winters

Foto: Delpher

Prachtige puien Gasthuisstraat 83/85 zijn door G.Meijnen verwijderd

Lees verder