oudwwijk
Digitaal erfgoed

Pelikaan

04 maart 1936

Doss. 10423. Rijwiel Magazijn De Pelikaan
te Winterswijk, Misterstraat 87. Handel in
rijwielen en onderdeelen, gloeilampen, electro-
technische artikelen, reparatie-inrichting, enz.
Eig..: M. J. J. Muerders, Winterswijk.

11 september 1947, Graafschapbode
5 oktober 1948, Tubantia
9 oktober 1948, Tubantia
Lees verder

De Nijs

Cor de Nijs

Leliestraat

Tevens oppasser vam speeltuin De Lelie.
In de buurt werden ze genoemd ‘Ome Cor en Tante Toos’

Lees verder

Bruggers

Opening Bruggers Sporthuis

06 APRIL 1936,Graafschapbode

Volgens de advertentie in het j.I. Vrijdagnummer heeft Zaterdag de heer Bruggers zijn sporthuis Haitsma, Mulierweg 2—’hoek Prins Hendrikstraat officieel geopend.
We hebben van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt en een kijkje genomen, en we willen er direct aan toevoegen, dat we versteld hebben gestaan van de groote voorraad benoodigdJieden voor elke tak van sport.
De beoefening der sport in Winterswijk en ook in de omgeving, neemt een groote vlucht, en we gelooven daarom dat het goed gezien is, dat zich een dergelijke zaak vestigt. Een schat van bloemen bewees het medeleven met deze opening.
We wenschen den heer B., die aan het sporthuis een rijwielzaak heeft verbonden, veel succes.

Sporthuid-Rijwielhandel Bruggers
Haitsma Mulierweg
19 jui 1936
Graafschapbode
Lees verder

Oonk

Misterstraat

Oonk Rijwielzaak.

Gerrit-Jan Oonk (1889) begon in 1917 in de 2e Gasthuisstraat een fietsenzaak. 
In 1921 verhuisde Gerrit Oonk en Janna Grotenhuis (getr.1918) naar Misterstraat 55 op de hoek van de Goudvinkenstraat. (zie foto).

G.J.Oonk Rijwielhandel en Reparatie inrichting.
In 1936 verhuisde de rijwielzaak naar Misterstraat 47.
Opa Oonk overleed onverwachts in 1941 en zijn jongste zoon Gerrit Oonk, de vader van… (1922) nam de zaak over en trouwde in 1952 met J.Houwers.
In 1956 werd hun zoon Gerrit Jan (Ge) Oonk geboren en trouwde later met C.te Selle.
In 1957 huurde Oonk ook het pand Misterstraat 49 erbij en kocht beide panden in 1965.
Bron: W.Peletier

28 november 1930, Graafschapbode

In 1970 werden beide panden verbouwd tot een geheel, zoals heden (2016) gevestigd in de nu Misterade. 

Lees verder