oudwwijk
Digitaal erfgoed

Johan te Winkel Weurden

JOHAN TE WINKEL

Geb:28-06-1880
Ovl: 10-12-1944 (64) (Bombardement)

Echtg: 11-12-1908 W’wijk
Johanna Geertruida Meerdink
Geb: 05-09-1880 Winterswijk
Ovl: 26-10-1934 Winterswijk
Kinderen: 8

Echtg: 08-11-1938
Engelina Bartha Truitje Bloten
Geb: 01-12-1896 Westervoort
Ovl: 10-12-1944 Winterswijk (Bombardement)

Constatering: 1921
Weurden 16

Johan Christiaan te Winkel

Geb:18-05-1914
Ovl:22-01-1972
Echtg: 12-10-1937
Janna Wilhelmina te Winkel
Geb: 14-05-1910
Ovl: 27-07-1985
Levensmiddelen

Broer:

Bernard Hendrik Willem te Winkel

Geb: 1910
Ovl: 1961
Echtg: 03-09-1935
AnjeHermina van Zuilekom
Geb: 1910
Ovl: 1981

Lokaties

Weurden 16 (1921)
Weurden 4 ? (1955)
Weurden 8 (1926) (Const.24-08-1955)
Weurden 14 (Const.13-09-1957-1967)
Weurden 60 (1972) te Winkel NV

VEILING VASTGOED 1924

J. B. ROELVINK
Notaris te Winterswijk, zal op Woensdagen 29 October en 5 November a.s., telkens des voormiddags 11 uur in het Gebouw der Vereeniging op den
Zonnebrink, ten verzoeke van de Fam ROERDINK op Roerdink in ’t Woold publiek verkoopen

Een zeer gunstig op ’t Weurden te Winterswijk gelegen Winkelhuis met grooten tuin en uitweg ter breedte van 3 Meter naar de Dingsteeg, kadaster Winterswijk Sectie K 2980 groot 10.23 aren.
In ’t pand is sinds onheugelijke jaren een welbeklante kruidenierszaak gevestigd, thans gedreven door den heer Te Winkel.

WIJZIGING HANDELSREGISTER 1947

Weurden 8 (kruideniersbedrijf, verzamelen van eieren, fouragehandel en handel in glas, porcelein en aardewerk).
Het kruideniersbedrijf, het verzamelen van eieren, alsmede fouragehandel wordt. voor eigen rekening voortgezet door de ex-vennoot
J.C.TE WINKEL
onder diens eigen naam, aan hetzelfde adres het overige deel wordt voortgezet door de ex-vennoot
B. H. W. TE WINKEL
voor eigen rekening en onder eigen naam, aan hetzelfde adres
De vennootschap onder firma is per 31-10-’47 ontbonden.

Twee fraaie winkels geopend

19 MAART 1952
Aanwinst voor het Weurden
Het pand van de gebroeders Te Winkel, dat op 31 Mei door brand werd verwoest, is thans weer geheel nieuw opgetrokken en na maanden van koortsachtig werken konden heden de beide winkels „Het Porceleinhuis” van de heer B. H. W. te Winkel en de kruidenierswinkel van de heer Joh. te Winkel worden heropend.
Reeds vanaf de straat kan men zien dat met de verbouwing de zaak degelijk is aangepakt en dat men nu er toch afgebroken en hersteld moest worden tevens een volledige modernisering heeft doorgevoerd.

Het pand als geheel is dan ook een verfraaiing voor het Weurden.
Bij de opening, die heden piaats vond, werden wij in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen van de beide geheel gemoderniseerde zaken.

Het Porceleinhuis

Het Porceleinhuis kent men niet terug, zo grondig is het veranderd en verbeterd. De zaak is bijna dubbel zo groot geworden, de winkelopstand is geheel vernieuwd, een moderne verlichting zorgt voor de juiste sfeer Daarbij komt dat alle artikelen zodanig zijn opgesteld dat de koper een mooi overzicht krijgt en rustig zich zelf als het ware kan bedienen.
Vooral met artikelen welke in deze zaak worden verkocht, is rustig kopen een eerste vereiste.
Wat de artikelen zelf betreft, iedere bezoeker en vooral de dames zullen opgetogen zijn over de kerncollectie porcelein, aardewerk, Makkums bont, kristal en glaswerk. Luxe en huishoudelijke artikelen zijn er te kust en te keur, terwijl verder de sortering is uitgebreid met een afdeling tin.
De zaak bestaat ongeveer 50 jaar, maar hij is jonger dan ooit. Wij wensen de heer B. H. W. te Winkel met zijn vernieuwde zaak dan ook van harte succes.

De kruidenierszaak

Ook de kruidenierszaak heeft een grondige verandering ondergaan, ’n verandering die een grote verbetering is. Ook deze winkel is geheel gemoderniseerd, alles overzichtelijk uitgestald, waardoor een goed overzicht van de gevoerde artikelen is verkregen.
Ook hier is alles even modern ingericht. Wat echter opvalt is de gezellige aanblik die deze winkel biedt en het lijkt ons toe dat de klanten deze gezelligheid zeer zeker zullen appreciëren. Bij de inrichting van het geheel heeft de heer Te Winkel veel steun ondervonden van de Centra-organisatie. Ook de heer Joh. te Winkel wensen wij van harte succes. Bij de officiële opening werden warme woorden van dank uitgesproken tot de buren, familie en verder aan allen die in het afgelopen jaar de beide families zoveel daadwerkelijke steun verleenden in de voor hen zo moeilijke tijd. Ook voor hen zal het zeker een vreugde zijn dat mede met hun steun hier twee nieuwe zaken zijn verrezen, waarop Winterswijk trots kan zijn.CENTRA
Weurden 14 – 1960