oudwwijk
Digitaal erfgoed

Bilderbeek -van der Linde Wevers

Meddosestraat 40

Op foto: F.C.van der Linde en J.G.van der Linde -Wessels met knecht.


Voorheen Jacob Barend Hemelrijk (1810-1886) en Mala Sardiner (1827-1897)
Komende plm.1955

Tobias Wevers Sr.
Geb:08-05-1830 Winterswijk
Ovl:21-04-1878 Winterswijk
Johanna Cornelia Wevers-Oostrum
Geb:01-05-1831 Leiden
Ovl:14-12-1904 Winterswijk (73) (oma Tobias Wevers Jr.)

Daarna, rond 1900 (tot 1894?)


Van der Linde Kruidenier en ijzerwaren.
Frederik Christiaan van der Linde
Geb:11-10-1871 Ambt Doetinchem
Ovl:24-08-1948 Winterswijk (76)
Echtg: 01-09-1899 Winterswijk
Gesiena Johanna Wessels
Geb:27-08-1873 Winterswijk
Ovl: 22-01-1960 Winterswijk (86)
Kinderen:3

Daarna, 1945


Bilderbeek: (09-11-1945) Gehuurd
Gerrit Jan Bilderbeek 1916-1973
Echtg:16-02-1942   Winterswijk
Johanna Gesiena Berentschot 1915-1980
Zoon: Joop Bilderbeek echtg:26-10-1971-Willy Lammers


Daarna: Jan Nijman (pers.gehuurd-van der Linde)

WOOLDSTRAAT 27
GEOPEND: 19 JAN.1954: WIHUB
Winterswijks Help Uzelf Bedrijf
H.W.Wiggers EN G.BILDERBEEK Eerste zelfbedieningswinkel
(voorheen Kruidenierswinkel fa.Meerdink – sinds 1816. Laatste eig.G.j.S.Oonk

Lees verder

Johan te Winkel Weurden

JOHAN TE WINKEL

Geb:28-06-1880
Ovl: 10-12-1944 (64) (Bombardement)

Echtg: 11-12-1908 W’wijk
Johanna Geertruida Meerdink
Geb: 05-09-1880 Winterswijk
Ovl: 26-10-1934 Winterswijk
Kinderen: 8

Echtg: 08-11-1938
Engelina Bartha Truitje Bloten
Geb: 01-12-1896 Westervoort
Ovl: 10-12-1944 Winterswijk (Bombardement)

Constatering: 1921
Weurden 16

Johan Christiaan te Winkel

Geb:18-05-1914
Ovl:22-01-1972
Echtg: 12-10-1937
Janna Wilhelmina te Winkel
Geb: 14-05-1910
Ovl: 27-07-1985
Levensmiddelen

Broer:

Bernard Hendrik Willem te Winkel

Geb: 1910
Ovl: 1961
Echtg: 03-09-1935
AnjeHermina van Zuilekom
Geb: 1910
Ovl: 1981

Lokaties

Weurden 16 (1921)
Weurden 4 ? (1955)
Weurden 8 (1926) (Const.24-08-1955)
Weurden 14 (Const.13-09-1957-1967)
Weurden 60 (1972) te Winkel NV

VEILING VASTGOED 1924

J. B. ROELVINK
Notaris te Winterswijk, zal op Woensdagen 29 October en 5 November a.s., telkens des voormiddags 11 uur in het Gebouw der Vereeniging op den
Zonnebrink, ten verzoeke van de Fam ROERDINK op Roerdink in ’t Woold publiek verkoopen

Een zeer gunstig op ’t Weurden te Winterswijk gelegen Winkelhuis met grooten tuin en uitweg ter breedte van 3 Meter naar de Dingsteeg, kadaster Winterswijk Sectie K 2980 groot 10.23 aren.
In ’t pand is sinds onheugelijke jaren een welbeklante kruidenierszaak gevestigd, thans gedreven door den heer Te Winkel.

WIJZIGING HANDELSREGISTER 1947

Weurden 8 (kruideniersbedrijf, verzamelen van eieren, fouragehandel en handel in glas, porcelein en aardewerk).
Het kruideniersbedrijf, het verzamelen van eieren, alsmede fouragehandel wordt. voor eigen rekening voortgezet door de ex-vennoot
J.C.TE WINKEL
onder diens eigen naam, aan hetzelfde adres het overige deel wordt voortgezet door de ex-vennoot
B. H. W. TE WINKEL
voor eigen rekening en onder eigen naam, aan hetzelfde adres
De vennootschap onder firma is per 31-10-’47 ontbonden.

Twee fraaie winkels geopend

19 MAART 1952
Aanwinst voor het Weurden
Het pand van de gebroeders Te Winkel, dat op 31 Mei door brand werd verwoest, is thans weer geheel nieuw opgetrokken en na maanden van koortsachtig werken konden heden de beide winkels „Het Porceleinhuis” van de heer B. H. W. te Winkel en de kruidenierswinkel van de heer Joh. te Winkel worden heropend.
Reeds vanaf de straat kan men zien dat met de verbouwing de zaak degelijk is aangepakt en dat men nu er toch afgebroken en hersteld moest worden tevens een volledige modernisering heeft doorgevoerd.

Het pand als geheel is dan ook een verfraaiing voor het Weurden.
Bij de opening, die heden piaats vond, werden wij in de gelegenheid gesteld een kijkje te nemen van de beide geheel gemoderniseerde zaken.

Het Porceleinhuis

Het Porceleinhuis kent men niet terug, zo grondig is het veranderd en verbeterd. De zaak is bijna dubbel zo groot geworden, de winkelopstand is geheel vernieuwd, een moderne verlichting zorgt voor de juiste sfeer Daarbij komt dat alle artikelen zodanig zijn opgesteld dat de koper een mooi overzicht krijgt en rustig zich zelf als het ware kan bedienen.
Vooral met artikelen welke in deze zaak worden verkocht, is rustig kopen een eerste vereiste.
Wat de artikelen zelf betreft, iedere bezoeker en vooral de dames zullen opgetogen zijn over de kerncollectie porcelein, aardewerk, Makkums bont, kristal en glaswerk. Luxe en huishoudelijke artikelen zijn er te kust en te keur, terwijl verder de sortering is uitgebreid met een afdeling tin.
De zaak bestaat ongeveer 50 jaar, maar hij is jonger dan ooit. Wij wensen de heer B. H. W. te Winkel met zijn vernieuwde zaak dan ook van harte succes.

De kruidenierszaak

Ook de kruidenierszaak heeft een grondige verandering ondergaan, ’n verandering die een grote verbetering is. Ook deze winkel is geheel gemoderniseerd, alles overzichtelijk uitgestald, waardoor een goed overzicht van de gevoerde artikelen is verkregen.
Ook hier is alles even modern ingericht. Wat echter opvalt is de gezellige aanblik die deze winkel biedt en het lijkt ons toe dat de klanten deze gezelligheid zeer zeker zullen appreciëren. Bij de inrichting van het geheel heeft de heer Te Winkel veel steun ondervonden van de Centra-organisatie. Ook de heer Joh. te Winkel wensen wij van harte succes. Bij de officiële opening werden warme woorden van dank uitgesproken tot de buren, familie en verder aan allen die in het afgelopen jaar de beide families zoveel daadwerkelijke steun verleenden in de voor hen zo moeilijke tijd. Ook voor hen zal het zeker een vreugde zijn dat mede met hun steun hier twee nieuwe zaken zijn verrezen, waarop Winterswijk trots kan zijn.CENTRA
Weurden 14 – 1960
Lees verder

Oonk Kruidenier Wooldstraat

Gerrit Jan Salomon Oonk
Geb: 13-11-1894
Ovl: 12-06-1954
Vrijgezel

Wooldstraat 27

Steven Hendrik Meerdink
Geb: 27-04-1866
Ovl: 13-09-`1918
Vrijgezel

S.H.Meerdink had hier zijn kruidenierswinkel al voor de eerste wereldoorlog en Gerrit Jan Salomon Oonk was zijn bediende. Op 13 september 1918 kwam Meerdink om bij een groot treinongeluk in Weesp, waarbij 42 doden vielen.
Bankier ten Houten zorgde ervoor dat Gerrit-Jan Salomon Oonk (vrijgezel) de zaak kon overnemen. 
Johan Klein Langenhorst (geb.1916) was er bediende van 1929-1937. 
In 1953 deed Gerrit-Jan Oonk de zaak over aan De Spar uit Doetinchem en werden Wiggers en Bilderbeek de eerste beheerders van deze Eerste Supermarkt (1954) in Winterswijk. 
De Winterswijkers vonden het maar wat vreemd, dat ze nu zelf hun produkten mochten pakken. 
Op 21-12- 1956 vestigde G.W.Freriks hier zijn meubelzaak. 
Momenteel (2017) is hier gevestigd: Kruidvat Wooldstraat 27

1954: Eerste zelfbedieningswinkel in Winterswijk: WIHUB van H.W.Wiggers en Bilderbeek.
Winkelchef: Groen
Personeel: dames Honderslo en Simmelink

Lees verder

Hofstee -Oostervoort

Oostervoort 5
Oostervoort 1

Johan te Hofstee
Geb: 18-09-1876 Winterswijk
Ovl: 08-01-1945 Winterswijk
Echtg: 27-05-1904 Winterswijk
Aleida Hendrika Heegt
Geb: 03-10-1878 Winterswijk
Ovl: 00-11-1963 Winterswijk

Zonen:

Hendrik Jan Roelof te Hofstee
Geb: 25-06-1909 Winterswijk
Ovl: 08-06-1962 Winterswijk (53 jaar)
Echtg: 26-10-1937 Winterswijk
Johanna Aleida Klein Starink
Geb: 04-06-1909 Winterswijk
Ovl:

Broer: Jan Hendrik Hofstee (09-05-1905) – fotograaf – Oostervoort 7
Echtg: 19-10-1931 Anna Scheper – geb: 01-01- 1907 – Losser
Const.1924

Foto: Delpher
Foto: Delpher

Constatering: 1951: VIVO
constatering: 1964-1972: J.A.Prinsen/ v.h. Hofstee
G.W.Prinsen-Kolstee

Later van Deelen – VIVO -Oostervoort 1
Constatering: 1974-1978

Lees verder

F.Ph.Bomans

Kruidenier
Misterstraat 96 / A995

Fredericus Philipus Bomans
Geb:15-06-1884 Arnhem
Ovl:
Echtg: 26-02-1909 Winterswijk
Anna Gesiena Bomans-Baten
Geb:04-10-1882 Wisch

Geopend: Zaterdag 13 maart 1909

Nadien: K.Beishuizen (14-08-1926)
K.Beishuizen
Geb: 16-04-1863 – Ovl: 27-08-1953
Echtg: G. Bootsman
Geb: 09-10-1866 – Ovl: 13-02-1947
Verkoop pand 1938
Bomschade periode 1940-1945
Later: v.d.Heide Manufacturen Constatering 1945


Lees verder

Schrader

‘De Locomotief’
Weurden 14

Jan Schrader
Geb:15-11-1853 Raalte
Ovl.: 10-01-1918 Winterswijk (64 jr.)
Echtg:
Wilhelmina Constanzia Meijeringh
Geb: 24-06-1854 Gilderhaus
Ovl: 20-12-1919

ZONEN

Jan Hendrik Schrader
Geb:30-07-1880 Winterswijk
Ovl: 26-05-1936 Almelo (oud-notaris Den Haag)

Ernst Friedrich Schrader
Geb:19-04-1886 Winterswijk
Ovl:26-08-1946 Winterswijk
Echtg: 16-11-1942 Rijswijk
Cornelia Peeters (- ovl.03-05-1993) (92 jr.)
hertrouwd: 14-09-1949 J.E.van den Berg

1893: Deventer Koek verkrijgbaar bij J.Schrader
1904: Machinale Koffie-branderij J.Schrader
1915: Schrader, J., Kolengroothandel, Weurden A 753

01-10-1914: Overname J.Schrader door H.J.Beker : Koloniale waren en aanverwante artikelen

1954: E.F.Schrader: Steenkolen – Steenolieen

H.H.Reijers staat voor Hendrik Hermanus Reijers
Geb: 06-07-1827 Arnhem -Ovl.20-08-1897 Arnhem (70 jr.)
Echtg: Maria Johanna Christina Schmitz
Geb: 21-12-1829 Den Haag – ovl. 15-08-1919 Velp

Dhr.Schrader gaf deze naam en de miniatuur-locomotief in 1878 aan zijn zaak, ter gelegenheid van opening spoorlijn Winterswijk-Zutphen.
De locomotief werd in 1957 geschonken aan Het Museum

Lees verder

J.A.Oonk & Zn. Weurden

Weurden 78
Constatering: 1917-1958

Jan Albert Oonk
Geb: 22-11-1878 Winterswijk
Ovl: 25-04-1953 (74 jr.) Winterswijk
Echtg: 02-02-1900 Winterswijk
Johanna Geertruida Berenschot
Geb; 22-03-1876 Winterswijk
Ovl: 04-01-1963 (86 jr,) Winterswijk

Zoon

Jan Willem Oonk
Geb: 15-04-1900 Winterswijk
Ovl: 12-08-1944 Winterswijk
Echtg: 13-09-1934 Winterswijk
Johanna Margaretha Frederiks
Geb: 13-02-1908 Aalten
Ovl: 19-01-1980 Winterswijk

1930:
J.A.Oonk, kruidenierszaak, stroo- en eierhandel
Omgezet in Vennootschap J.A.Oonk & Zoon

1958: Cornelis Warring (ovl.26-12-1970)
1974: Pand verkocht: Vestiging Hubo (07-09-1974) Buitink & De Vries
Later Meubelhal De Jager

1928
Architect: Post
Pakhuis achter lengte: 42,5 mtr.
Lees verder