oudwwijk
Digitaal erfgoed

Rabobank

Coöperatieve boerenleenbank. Opgericht 02 juni 1908

Eerste vestiging: Misterstraat 84
Later Stationsstraat 19 en van 1931 tot 1960 Misterstraat 94

05 december 1951 Opening Burg.Bosmastraat 39

D.W.Smalbraak tot 1969
1969: Jan van Eck Directeur (tot 1995)
1995: Rien Nagel

1971: 22 oktober: Opening Burg.Bosmastraat 41
1998: Naam Rabobank

Bijkantoor Kloetenseweg geopend 26 januari 1968 (tot 1988)

Lees verder

A.B.N.-AMRO Bank

1937 Bron: www.delpher.nl

ABN-AMRO Bank Wooldstraat 49

Nu (2014) Ziengs Schoenen

Eerst zat hier de Geldersche Credietvereniging (Wooldstraat 49).
In 1936 ging deze bank op in de Nederlandsche Handel-Maatschappij. 
Oktober 1964 fuseerden de Twentse Bank (voorheen Wooldstraat 7) met de N.H.M. en werd het Algemene Bank Nederland.
In 1991 fuseerden de ABN met de AMRO .
In 1996 verhuisde men naar de Balinkes.

J.L.Stolk
Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl

1911: J.L.Stolk

Bron: www.delpher.nl
Overleden 26-03-1913
Bron: www.delpher.nl


1913: J.B.Reinders, Spoorstraat A 878
01-06-1916 Wooldstraat 611

Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl
Bron: www.delpher.nl

AANTEKENINGEN:

A.B.N.: W.Pelser Directeur. Vertrokken m.i.v. 01-10-1980
Opvolger: M.Levert

Lees verder

N.M.B. Bank

NMB Bank Meddosestraat 

Op 2 mei 1927 werd in het pand Meddosestraat 58a het bankkantoor:
“Algemeene Centrale Bankvereeniging voor den Middenstand” geopend.
Directeur: J.B.Wiggers. Bediende: G.H.Hoitink (18 jaar)

Bron: www.delpher.nl

Op 12 november 1927 werd het de NV Nederlandsche Middenstandsbank.
In 1935 verhuisde men naar Meddosestraat 9 (de voormalige pastorie van de Hervormde kerk)
In 1955 nam dhr. Wiggers afscheid en kwam dhr.Helmers als directeur.
In 1968 werd J.H.Schreurs directeur.
Op 21 december 1976 verhuisde de NMB naar de Balinkes. 
In 1983 werd G.J.A.Nijhuis directeur. 
In 1989 fuseerde de NMB met de Postbank 
In 1991 fusie met de Nationale Nederlanden en werd het de ING. De Internationale Nederlanden Groep. 
In 1997 dhr. B.F.M.Wesselink.

Het witte pand
Voorheen woning predikanten, daarna NMB Bank, daarna Apotheek.
2022 staat het pand er nog altijd.
Bron: www.delpher.nl
Van links naar rechts: H.J.ten Hagen, J.Tenkink, C.C.Th.Rietberg, directeur J.B.Wiggers, Jos Grimmelt.
Zittend: ???? G.H.Hoitink en mejuffrouw Dut
Lees verder

Nutsspaarbank

Nutsspaarbank Spoorbank 

Gesticht: 22 Januari 1868
Kantoor: Societeit De Eendracht, Zonnebrink

Geopend: Iedere zaterdagavond van 18.00-19.00 uur. Later kwam daar de dinsdag bij. 

In 1919 werd een nieuw kantoor gebouwd aan de Spoorstraat 2. Deze werd op 31 juli 1920 geopend. 

Bron: www.delpher.nl


Op 19 mei 1958 verhuisde men naar Spoorstraat 28
Dir.J.F.Nijenhuis
Directeur Johannes Kobes Huften overlijdt plotseling 09-04-1978 (64 jaar)
Echtg:G.J.Weijers.

In 1968 werd aan de kloetenseweg een tweede kantoor geopend.
In 1991 werd de SNS opgericht: Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken.
In 1998 verhuisde men naar de Torenstraat, waar men momenteel alweer vertrokken is (2016).
Nu heeft men nog een klein kantoor aan de Misterade. (2016)

Lees verder

Twentse Bank

Markt

1875: J.G.ten Houten & Co
01-01-1917: Gelders-Overijsselsche Bankvernereeniging.
Later 1931 Twentse Bank

Zonen:
C.P. ten Houten
J.G. ten Houten jr.
Mr.A.Th.ten Houten

Lees verder