oudwwijk
Digitaal erfgoed

Algemeen Nutsdepartement

Bestuur 1928 60 Jarig bestaan
V.l.n.r. zittend:
Ds.De Maar, mej.Kleinhoonte, ds.Cannegieter, A.Scholten, J.H.Willink
v.l.n.r.staand:
Tenkink, J.Willink, H.Meyerink, Berenschot, J.F.Overweg, Zur Kleinschmiede, A.Th.ten Houten,Jac.Meerdink, dr.van Schothorst, J.Nijenhuis en J.ten Houten

16 november 1784: Oprichting Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen te Edam
Grondlegger: Predikant Jan Nieuwenhuijzen.

Winterswijk kreeg een departement 22 augustus 1828. Opgeheven: 1850
Heroprichting: 07 november 1853.
Voorzitter: B.R.Aitton, predikant

Bestuur 1873:
President: F. Meijjes
Vice-President: H.Willink
Secr.A.Snellen
Penn.: W.A.Roelvink

Ledenlijst 1902: 85 namen.

Lees verder

Volksbibliotheek

1 maart 1873: ‘Hernieuwde inrichting der Volksbibliotheek’
Lokatie: Mogelijk Nutskleuterschool Zonnebrink. (geopend:1871)

1904: Volksbibliotheek lokaal Nutskleuterschool Zonnebrink.
Iedere zaterdag 12.00-13.00.

1918: Departement besluit tot oprichting van een Openbare Leeszaal.
1919 16 april:
‘Vereniging ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Winterswijk’.
Bestuur:
C.Brands (dir.Normaalschool)
ds.Steijn
W.A.Willink
Van Schothorst
Rengeling
Hartog
Rietberg
dames: Willink en Kleinhoonte.

25 april 1923: Opening Bibliotheek Meddosestraat.
Eerste jaar 1883 bezoekers.

Bibliothecaris: Dhr.Sluijk
1927: mej.J.Rietema

Zie verder onder: Instellingen. Divers

Lees verder

Nutskleuterscholen

In bewerking

19 juni 1853:
Voorstel voorzitter B.R.Aitton oprichten Bewaarschool

08 juli 1967:
Voorstel H.C.J.Willink oprichten Bewaarschool
Commissie:
H.C.J.Willink
ds.B.R.Aitton
J.scholten
J.H.Willink
ds.A.Snellen

1871: Eerste Nutskleuterschool Zonnebrink

1.Zonnebrink

01 november 1871, Zonnebrink
Hoofd: Juffrouw R.Wanrooy

2.Rozenstraat

01 januari 1940, Rozenstraat
Hoofd: Mej.J.de Jager

3.Kleinhoonteschool

21 maart 1953, Leliestraat
Vernoemd naar mej.M.C.A.Kleinhoonte, secr.Nutsdepartement en schoolbestuur.
Hoofd: M.J.Meilink

4.Zwanenpol

22 december 1960, Plataanlaan
Vervanging van Nutskleuterschool Zonnebrink
Hoofd:

5.Markt

14 december 1960, Torenstraat
Hoofd: F.M.Zweers (sinds 1949 aan Zonnebrink)

5.Tuinfluiter

11 april 1973, Tuinstraat
Vervanging van Nutskleuterschool Markt
Hoofd:F.M.Zweers

6.Merelnest

01 september 1965, Merelstraat
Hoofd: mej.R.Hellwing (leidster Kleinhoonteschool)

7.De Schakel

27 september 1971, Violenstraat
Vervanging van Nutskleuterschool Rozenstraat
Hoofd: Mevr.M.Verhoef

8.Flierefluiter

27 oktober 1971, Vlierstraat
Hoofd: mej.van Mourik

9.Woold

01 november 1965, Woold. Start 24 januari 1966.
Hoofd: mej.J.Th.Drenth

10. ‘Iemenschoer’

01 september 1961, Kotten.
Op 22 oktober 1969 eigen gebouw, Iemenschoer.Lees verder

Nutsspaarbanken

De Bank

Opgericht: Nutspaarbank 22 januari 1868
Off.naam: Stichting Nutsspaarbank Winterswijk

Societeit De Eendracht
Rechts bovenaan de gevel ziet u de tekst v.d. bank
Geopend zaterdagavond van 18.00-19.00 uur. Later ook dinsdagmorgen (marktdag)

1868:
Eerste bestuur:
Ds.F.Meijes (1869: J.H.Meijerink)
H.C.J.Willink
I.Teding van Berkhout (1869: L.H.Bessinkpas)
F.A.Hugenholtz
J.Willink Azn.administrateur
1869 tevens aangevuld met:
J.B.G.Tenkink
J.A.Scholten
J.G.ten Houten secretaris

1879:
‘De spaarbank staat onder het beheer van tenminste acht bestuurders, door de leden van het departement uit hun midden benoemd.’

Datum/jaarInleggersbedrag
31 december 186839 1.044,85
31 december 1880 421 30.479,36
31 december 1900 1350 289.073,62
31 december 18201547 566.076,72
31 december 1927 1719 952.933,401916-1919: Bank in de Batavier i.v.m.WO1, Brandstofgebrek.
1916: Aankoop grond Spoorstraat 2
1919: Aanbesteding bouw nieuw bankgebouw Spoorstraat 2
1920: 31 juli Opening Bank Spoorstraat 2
1928: 8 september 1 miljoen


1928: 2 jan.: Opening iedere avond van 19.00-20.00, plus dinsdag van 11.00-12.00 en zaterdag van 18.00-20.00.
1928: A.Scholten en G.J.Willink meer dan 35 jaar belangeloos bestuurslid
1933: 29 januari 2 miljoen
1933: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 1 gld.
1936: Open: Maan- t/m vrijdag 09.00-12.30/19.00-20.00 zaterdag 09.00-12.30/18.00-20.00.
1936/1937: Eerste inleg 2 gld. Ontvangst tegeltje met de tekst:
‘Nutsspaarbank Winterswijk. Een appeltje voor de dorst’.


1938: 20 september: J.C.Meerdink (70) afscheid. 42 jr.boekhouder.
1940: Veranderde openingstijden door WO2. Geen avondopeningstelling.
1944: Tijdelijk Bank Batavier i.v.m. bombardementen.
1948: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 2,50 gld.
1953: 2100 Jeugdspaardertjes


1954: Aankoop grond Spoorstraat 28
1956: 28 december aanbesteding bouw Spoorstraat 28
1958: 19 mei: Opening Spoorstraat 28.Vanaf dat jaar kreeg Nutsdepartement ieder jaar een bijdrage van 1000 gld.
1968: Opening Kloetenseweg. 100 jarig bestaan.
1970: Bondsspaarbank


1980: Verbouwing Spoorstraat 28. Tijdelijk Spoorstraat 25 (Leger des Heils)
1980: 9 mei: Opening Spoorstraat 28
1981: Einde aan schenkingen aan Departement.
1991: SNS Bank: Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken.
1998: Nieuwe lokatie Torenstraat. Sluiting Spoorstraat 28 en Kloetenseweg.

Spoorstraat 2
Opening 31 juli 1920 -1958

Spoorstraat 28: Opening 19 mei 1958.

Spaarbusjes

Eind jaren ’20 kwamen de spaarbusjes. Bij een inleg van min f 3,- kreeg je een spaarbusje. De busjes konden op zittingsdagen geledigd worden en bijgeschreven op het spaarbankboekje.

Afhaaldienst

Sinds 1930. Bode Gijsbers sinds september 1930: 240 klanten.
Drie jaar later ook buurtschappen.
Ook belastingformulieren kon je meegeven.
1949: Een ieder kan er kosteloos gebruik van maken, wekelijks/maandelijks- min 25 ct.
1952: 4000 leden afhaaldienst Dienst heeft zeker tot 1960 bestaan.

Jeugdsparen

Sinds 4 april 1939 Jeugdspaarbank. Tot plm.15 jaar.
Dinsdagmiddag ban 16.00-17.00 uur
Trouwste spaarders een prijs: Jongens- of meisjesboek. (plm.800)
On 1940 uitbreiding openingstijden. Ook mogelijk in Nutskleuterschool Rozenstraat.
Tot plm.1981.

Bron:
W.Peletier, 150 jaar Departement Winterswijk van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Lees verder