oudwwijk
Digitaal erfgoed

Nutsspaarbanken

De Bank

Opgericht: Nutspaarbank 22 januari 1868
Off.naam: Stichting Nutsspaarbank Winterswijk

Societeit De Eendracht
Rechts bovenaan de gevel ziet u de tekst v.d. bank
Geopend zaterdagavond van 18.00-19.00 uur. Later ook dinsdagmorgen (marktdag)

1868:
Eerste bestuur:
Ds.F.Meijes (1869: J.H.Meijerink)
H.C.J.Willink
I.Teding van Berkhout (1869: L.H.Bessinkpas)
F.A.Hugenholtz
J.Willink Azn.administrateur
1869 tevens aangevuld met:
J.B.G.Tenkink
J.A.Scholten
J.G.ten Houten secretaris

1879:
‘De spaarbank staat onder het beheer van tenminste acht bestuurders, door de leden van het departement uit hun midden benoemd.’

Datum/jaarInleggersbedrag
31 december 186839 1.044,85
31 december 1880 421 30.479,36
31 december 1900 1350 289.073,62
31 december 18201547 566.076,72
31 december 1927 1719 952.933,401916-1919: Bank in de Batavier i.v.m.WO1, Brandstofgebrek.
1916: Aankoop grond Spoorstraat 2
1919: Aanbesteding bouw nieuw bankgebouw Spoorstraat 2
1920: 31 juli Opening Bank Spoorstraat 2
1928: 8 september 1 miljoen


1928: 2 jan.: Opening iedere avond van 19.00-20.00, plus dinsdag van 11.00-12.00 en zaterdag van 18.00-20.00.
1928: A.Scholten en G.J.Willink meer dan 35 jaar belangeloos bestuurslid
1933: 29 januari 2 miljoen
1933: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 1 gld.
1936: Open: Maan- t/m vrijdag 09.00-12.30/19.00-20.00 zaterdag 09.00-12.30/18.00-20.00.
1936/1937: Eerste inleg 2 gld. Ontvangst tegeltje met de tekst:
‘Nutsspaarbank Winterswijk. Een appeltje voor de dorst’.


1938: 20 september: J.C.Meerdink (70) afscheid. 42 jr.boekhouder.
1940: Veranderde openingstijden door WO2. Geen avondopeningstelling.
1944: Tijdelijk Bank Batavier i.v.m. bombardementen.
1948: Pasgeborenen een spaarbankboekje met 2,50 gld.
1953: 2100 Jeugdspaardertjes


1954: Aankoop grond Spoorstraat 28
1956: 28 december aanbesteding bouw Spoorstraat 28
1958: 19 mei: Opening Spoorstraat 28.Vanaf dat jaar kreeg Nutsdepartement ieder jaar een bijdrage van 1000 gld.
1968: Opening Kloetenseweg. 100 jarig bestaan.
1970: Bondsspaarbank


1980: Verbouwing Spoorstraat 28. Tijdelijk Spoorstraat 25 (Leger des Heils)
1980: 9 mei: Opening Spoorstraat 28
1981: Einde aan schenkingen aan Departement.
1991: SNS Bank: Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken.
1998: Nieuwe lokatie Torenstraat. Sluiting Spoorstraat 28 en Kloetenseweg.

Spoorstraat 2
Opening 31 juli 1920 -1958

Spoorstraat 28: Opening 19 mei 1958.

Spaarbusjes

Eind jaren ’20 kwamen de spaarbusjes. Bij een inleg van min f 3,- kreeg je een spaarbusje. De busjes konden op zittingsdagen geledigd worden en bijgeschreven op het spaarbankboekje.

Afhaaldienst

Sinds 1930. Bode Gijsbers sinds september 1930: 240 klanten.
Drie jaar later ook buurtschappen.
Ook belastingformulieren kon je meegeven.
1949: Een ieder kan er kosteloos gebruik van maken, wekelijks/maandelijks- min 25 ct.
1952: 4000 leden afhaaldienst Dienst heeft zeker tot 1960 bestaan.

Jeugdsparen

Sinds 4 april 1939 Jeugdspaarbank. Tot plm.15 jaar.
Dinsdagmiddag ban 16.00-17.00 uur
Trouwste spaarders een prijs: Jongens- of meisjesboek. (plm.800)
On 1940 uitbreiding openingstijden. Ook mogelijk in Nutskleuterschool Rozenstraat.
Tot plm.1981.

Bron:
W.Peletier, 150 jaar Departement Winterswijk van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen