oudwwijk
Digitaal erfgoed

Volksbibliotheek

1 maart 1873: ‘Hernieuwde inrichting der Volksbibliotheek’
Lokatie: Mogelijk Nutskleuterschool Zonnebrink. (geopend:1871)

1904: Volksbibliotheek lokaal Nutskleuterschool Zonnebrink.
Iedere zaterdag 12.00-13.00.

1918: Departement besluit tot oprichting van een Openbare Leeszaal.
1919 16 april:
‘Vereniging ‘Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Winterswijk’.
Bestuur:
C.Brands (dir.Normaalschool)
ds.Steijn
W.A.Willink
Van Schothorst
Rengeling
Hartog
Rietberg
dames: Willink en Kleinhoonte.

25 april 1923: Opening Bibliotheek Meddosestraat.
Eerste jaar 1883 bezoekers.

Bibliothecaris: Dhr.Sluijk
1927: mej.J.Rietema

Zie verder onder: Instellingen. Divers

Lees verder