oudwwijk
Digitaal erfgoed

Familie Schoemaker

Jacob de Beijer, 1743

Herberg ‘Stad Munster’ waar de familie Schoemaker meer dan twee eeuwen heeft gewoond.

Het is niet onwaarschijnlijk dat hier in 1533 al een Jan Schoemakers woonde. De familie Schoemakers waren roomsgezind.
1492 stichtte Johannes Sutoris oftewel Joannes Schomakers de vicarie van St.Antonius.
Johannes was Priester van het bisdom Munster.
Johannes leefde in concubinaat met zijn dienstmaagd genaamd Huninck, die hem twee zoons schonk.Joannes en Henricus.
In de Stichtingsakte heten ze formeel Huninck, maar noemen zich dagelijks Schoemaker.
Joannes doet in 1531 afstand van zijn genot van de vicarie. Henricus was tevens kapelaan en werd in 1531 bezitter van de vicarie.
‘Heer’Henrick Schomaker genaamd.
Ook hij leefde in concubinaat met zijn huishoudster, die hem vier kinderen schonk: Wibbolt, Herman, Wilhelm en Naelken.
In 1549 droeg Henrick al zijn goederen over aan haar ‘omdat zij hem goedwillend gediend had’ en zijn kinderen.
Henrick’s zoon Herman zal Henrick opvolgen als vicarius.
Herman Schomaker overleed waarschijnlijk in de loop van 1579

In 1581 werd Diederich Weddelinck vicaris, Diederich’s moeder heette Lebbinck, genaamd Schoemaker en dus uit de lijn van Joannes, de andere zoon v.d. Stichter.
Wilhelm, de jongere broer van Herman verzette zich hiertegen en in 1609 wees het hof hem het vicarie toe.

Hendrick Schoemaker, genaamd Lebbinck uit de lijn van Joannes, wilde eerst vicaris worden, maar dit werd hem ontnomen door Wilhelm.
Hendrick was o.a.herbergier en in 1588 51 jaar oud en sedert enige jaren gehuwd met zijn derde vrouw.
Uit zijn eerste huwelijk had hij twee dochters en uit zijn derde huwelijk vijf kinderen.

Na zijn dood in (omstreeks) 1590 begon de strijd om de erfenis.
Het pand moest verkocht worden en Henricks zoon Derck kocht het ruim dertig jaren later terug. Tot die tijd had hij het gehuurd.

Ook Derck, evenals zijn vader trouw aan Rome, herbergier, trouwde met Vrede Rauwertsz, dochter van pastoor Johan Rauwertsz.
In 1619 werd Derck Provisor der armen.
In 1620 ging het recht v.d.St.Antonius-vicarie op hem over.
Derck overleed in 1633 en liet vijf kinderen na, waaronder twee zoons, Jan en Berent.
Ook zoon Jan Schoemaker (tevens vicaris) werd herbergier, ook had hij hiernaast een brouwhuis. Jan trouwde met Elisabet Rump, waar hij waarschijnlijk een zoon bij kreeg. Derck (deftig Theodorus) genaamd naar zijn grootvader.
In 1646 kwam de klacht binnen bij het hof dat Jan Schoemaker nooit geen vicaris kon zijn, aangezien hij getrouwd was.
Jan overleed in 1949 en het recht ging over op zijn broer Berent.

Derck (Theodorus) jr. werd tevens herbergier. Trouwde in 1655 met Henrica Hardes (ovl.1672), een dochter van de niet onvermogende Jan Hardes.
Derck was evenals zijn voorgeslacht een trouw aanhanger van de Roomse kerk.
Zakelijk ging het Derk niet voor de wind en hij kwam dan ook in financiele problemen.
Tussen 1687 en 1969 is hij overleden.
In 1686 had hij nog zijn neef Gerhardt Schoemaker sterk afgeraden te trouwen met Elisabeth Meijs.
Deze trouwde echter toch met Elisabeth en zijn vertrokken naar Friesland.
Echter Gerhardt overleed al in 1699 en was Elisabeth weduwe.
In dat jaar kocht zij het bloedvicarie van haar zwager Herman Schoemaker als wraak op de familie. Zij zal waarschijnlijk de bedoeling hebben gehad Jan Schoemaker de pas af te snijden. Elisabeth won de rechtspraak en de familie Schoemaker raakte op deze wijze haar twee eeuwen durende vicarie-recht kwijt. Later zette jonge Jan Schoemaker herberg ‘Stad Munster’ voort.
Lees verder

Hotel Piek

Stationsstraat

22 juni 1928, Graafschapbode
1 november 1935, Graafschapbode
28 april 1936, Tubantia
10 april 1940
Graafschapbode

Later Hotel Victoria

Lees verder

Hotel De Zon

1881: J.J.ter Braak.
Vergunning 24-01-1882

25-10-1893 Hubert Ferier
1883-1899: Brand en herbouw W.J.Willemsen

7 september 1904, Graafschapbode
16 oktober 1909, Graafschapbode
29-06-1929, Tubantia


1929: Eigenaar Brouwer
1957 Opheffing Hotel De Zon- Brouwer
1958 verkocht aan G.H.Roerdinkholder installatiebedrijf, winkel witgoed

Lees verder

Hotel Adlerhof-Germania-Hof van Holland

Hotel Germania

Voorheen H.H.Willemsen (sinds 01 mei 1881)

1907, Graafschapbode

Hotel Germania (1916)
Weurden
Johannes Gerard Kwak (29-06-1874 Winterswijk-19-01-1947 Winterswijk) en Dora Frida Hedwig  Kwak-Möller (10-02-1878 Bocholt-17-03-1937 Winterswijk)

Watersnood 1926. In deuropening Johannes Gerard Kwak

Later Hotel ‘Hof van Holland’ (1937)
Herman Forrer-Kwak

26-05-1939, Graafschapbode
21-08-1940, Graafschapbode

In 1948 eigenaar R.Tolkamp Corle
Meubelzaak Schreurs, later Eugelink en te Kortschot

Lees verder

Hotel De Lindeboom

1871:
Gerrit-Jan Stemerdink ( 1848-1904) trouwde in 1971 met Maria Elisabeth te Lintum (1843-1907)
.
In 1872 namen zij de Lindeboom over van Nijenhuis. Het begon als een driedelig bedrijf: Boerderij, herberg en houthandel.
Heden (2015) is dit bedrijf Hotel-restaurant De Lindeboom  al vele generatie’s lang in het bezit van de fam. Stemerdink.

In 1908 nam Jan Willem Albertus Stemerdink ( 1870-1932) (getrouwd (1896) met Gerharda Gesiena Roerdinkholder  (1870-1955) )   het hotel over.
Jan Willem was de oudste zoon van Gerrit-Jan Stemerdink uit zijn eerste huwelijk met Janna Frederika Aleida Veenemans (1849-1870) 
Deze op zijn beurt werd weer opgevolgd door zijn dochter Gerharda Gesiena Stemerdink (1909-1991). Getrouwd met Johan Schreurs (1933), gescheiden in 1940. 

Daarna kwam hun zoon Jan Schreurs (geb.1934), die in 1964 bij Kon.besluit zijn naam liet veranderen in Stemerdink. 
Deze is op zijn beurt weer opgevolgd door Marco Stemerdink (1999), wie heden tendage (2015) nog steeds op de Lindeboom zit. 

Lees verder

Hotel Victoria

Voorheen Stationskoffiehuis J.W.Piek, later Hotel Piek
Zie Hotel Piek

Hotel Piek naam: al sprake van in 1930 (tot nu toe)
Hotel Piek naam tot:
Tot nu toe gevonden naam Hotel Victoria: 1957

Grote brand 29/30 augustus 1972, waarbij vier mensen om het leven kwamen, waaronder de zoon v.d. eigenaar Jumelet

Lees verder

Hotel De Klomp

Wooldstraat 9

Mei 1881: Vergunning Johannes Theodoor Balink (1837 – 30-04-1894) 
Zijn weduwe Jacoba Grada Aleida Balink-Reirink hertrouwde in 1896 met Gerrit Iding. (1868-1938) 
Op 19 december 1927 kwam de vergunning op naam van Johanna Maria Jacoba Balink (geb.1879, oudste dochter J.Th. Balink.
Op 14 juli 1948 kwam de vergunning op naam van Johannes Henricus Balink (geb.1921 te Waalwijk) 
Op 7 augustus 1952 kwam de vergunning op naam van mej.M.G.J.Balink.
In 1954 is geprobeerd bij de gemeente de vergunning over te schrijven op naam van mevr.Konings-ten Dolle, maar dit ging echter niet door, daar zij reeds achterliggend een cafe exploiteerde, nml. cafe Konings, Markt 10.
Op 1 november 1954 kwam de vergunning op naam van mevrouw J.Walvoort-ten Haken. (De heer en Mevr.Walvoort) 
Per 1 januari 1967 kwam de vergunning op naam van de heer B.J.Kiekebosch, opgevolgd door C.H.Maurits. 
Tot afbraak 1969 bleef het eigendom van Mevr. D.W.Konings-ten Dolle. 

Lees verder

Hotel Stad Munster

In 1648 zou er al een logement zijn geweest (zie o.a.tekening Jan de Beyer 1743)

Johannes Hendrikus Schuurmans (1798 – 1875) Logementhouder.
Getrouwd met B.J.J.Eysink.
Zijn vrouw hertrouwde na zijn overlijden in 1875 in 1876 met Johann Heinrich Reiring.
1911: Grote verbouwing
Johann Heinrich Reiring werd opgevolgd door zijn zoon Bernadus Johannes Reiring
Geboren 1882 . Getrouwd 1912 met Maria Hendrika te Doeschate.

1926, Overijsselsch Dagblad


In 1942 verdween de doorgang naar achteren.
Vier generaties Reiring hebben op Hotel Stad Munster gezeten. De laatste was J.J.M.Reiring
In 1979 werd Hotel verkocht aan de WBC (Winterswijkse Bouw Combinatie)
In 1982 heropend: Huurder Logementhouder J.Wentink
In 1986 Huurder: G.Wolbrink

Galen, van (wiki) | Licentie: CC-BY-SA-3.0-NL
Lees verder

Hotel Centraal

Jaren ’20

28 november 1926: B.te Hennepe

30 juli 1926, Tubantia

23 juli 1932: Gerardus Arpink
18 juli 1958: Josef Gerardus Arpink
01 februari 1968: E.J.Kienhorst
Plm.1987: van den Berg ( 3jr)
1990: Vermeulen (faillissement 31-07-1994)
1994: Aalders (voorheen slager)
Later Chinese exploitant.

Biljartclub ..Kets” van Hotel „Centraal” te’ Winterswijk, die dezer
dagen beslag wist te leggen op ’t Winterswijksche biljartkampioenschap van Afdeeling A. Van links naar rechts:
G. Arpink, H. Konings, J. Raven. A. ten Brake, H. Rengelink en S. Schwarz.
30-04-1987, NRC
Lees verder