oudwwijk
Digitaal erfgoed

Hotel De Klomp

Wooldstraat 9

Mei 1881: Vergunning Johannes Theodoor Balink (1837 – 30-04-1894) 
Zijn weduwe Jacoba Grada Aleida Balink-Reirink hertrouwde in 1896 met Gerrit Iding. (1868-1938) 
Op 19 december 1927 kwam de vergunning op naam van Johanna Maria Jacoba Balink (geb.1879, oudste dochter J.Th. Balink.
Op 14 juli 1948 kwam de vergunning op naam van Johannes Henricus Balink (geb.1921 te Waalwijk) 
Op 7 augustus 1952 kwam de vergunning op naam van mej.M.G.J.Balink.
In 1954 is geprobeerd bij de gemeente de vergunning over te schrijven op naam van mevr.Konings-ten Dolle, maar dit ging echter niet door, daar zij reeds achterliggend een cafe exploiteerde, nml. cafe Konings, Markt 10.
Op 1 november 1954 kwam de vergunning op naam van mevrouw J.Walvoort-ten Haken. (De heer en Mevr.Walvoort) 
Per 1 januari 1967 kwam de vergunning op naam van de heer B.J.Kiekebosch, opgevolgd door C.H.Maurits. 
Tot afbraak 1969 bleef het eigendom van Mevr. D.W.Konings-ten Dolle. 

Lees verder