oudwwijk
Digitaal erfgoed

Hotel Victoria

Voorheen Stationskoffiehuis J.W.Piek, later Hotel Piek
Zie Hotel Piek

Hotel Piek naam: al sprake van in 1930 (tot nu toe)
Hotel Piek naam tot:
Tot nu toe gevonden naam Hotel Victoria: 1957

Grote brand 29/30 augustus 1972, waarbij vier mensen om het leven kwamen, waaronder de zoon v.d. eigenaar Jumelet

Lees verder