oudwwijk
Digitaal erfgoed

Burgemeester Nauta (Waarnemend)

16 november 1973 – 16 december 1974

Berend Nauta
Geb: 13-08-1906 Beetgum gem. Menaldumadeel
Ovl:15-11-1982 Heerenveen
Echtg: 10-10-1932 Groningen
Jantje Antonia Stuiver
Geb:20 (30?)-06-1906 Zwolle
Ovl: 1997

Boekhouder V.P.N.Groningen, later directeur
16-12-1946 Burgemeester Wedde
01-09-1952-1971 Oud-Burgemeester Harlingen (19 jaar)
01 september 1971 pensioen
Wnd: daarna Giethoorn en Wanneperveen

Lees verder

Maire W.Paschen

14 maart 1811 – 07 augustus 1811

Geb.07-11-1767 Enschede
Ovl.23-01-1842 Winterswijk
Vrederechter- Eerste maire van Winterswijk
Partn: Judith Hofkes (geb.10-10-1768 Winterswijk-ovl.09-12-1822 Winterswijk)

Sinds 1789 drost van Bredevoort, bemiddeld koopman te Winterswijk ( ’s mans veelgenoemd herbergierschap, zullen wij moeten opgeven) heeft aan de zijde der patriotsche- franse partij eene rol gespeeld in den aanstonds bedwongen opstand der oranjemannen in den Achterhoek 1799 met name in het proces tegen de Freule van Dorth. De uitvoerige literatuur over dot tragisch geval staat sterk onder den invloed der partijschappen. Men schijnt het volgende te kunnen vaststellen. Hij heeft sinds begin augustus omtrent de voorbereide contra-revolutie ijverig gerapporteerd, 5 september de bevelen van van Heeckeren van Suideras niet opgevolgd en, waar zijn macht te kort schoot , zich lijdelijk verzet. Aan het opsporen der oproerlingen’ heeft hij daarna ijverig deelgenomen. Toen generaal Giraud hem dat opdroeg , heeft hij uit de garnizoenslijst der Burger-detachementen, van Amsterdam en Utrecht tot demping van den opstand gezonden, eene nominatie van vijf personen opgemaakt die als leden van de militaire rechtbank zouden zitting nemen. Zij bestond, mede derhalve door zijn toedoen, uit die juridisch geheel ongeschoolde lieden ( in het burgelijke waren zij resp. koperslager, ‘stinklooyer’, hoedenmaker, baardschraper, venter), die over leven en dood uitspraak zouden doen. Paschen trad als commissaris der regeering bij die rechtbank op, die 21 november over de freule van Dorth het doodvonnis uitsprak. Het was de taak van den commissaris toe te zien, dat het Reglement op het in staat van beleg verklaren (van 28 Aug.1799) behoorlijk werd nagekomen, art. 15 verbood hem zich in de beraadslagingen te mengen, art.16 invloed op de uitspraak te oefenen. Hij heeft zich later, bij de algemeene verontwaardiging over de gebeurtenis (ook het Directoire wraakte “l’execution hasardie de la baronne de Dorth’) op deze artikelen beroepen; toch heeft C.v.d.Aa terecht opgemerkt, dat het hem gemakkelijk zou gevallen zijn de onkundige en partijdige ‘rechters’ te leiden. Ook had hij zijn goedkeuring ( ‘mijn present W.Paschen Gzn.’) aan het vonnis kunnen onthouden. In hoeverre persoonlijke vijandschap tegen de niet gemakkelijke freule hem bewogen hebbe, valt niet meer na te gaan; zeker staat hij schuldig aan hare noodeloos harde gevangenscjap van 1-22 Nov. te Winterswijk. Dat het vonnis van 21 Nov. reeds 22 werd uitgevoerd, eischte art.13 van genoemd draconisch reglement, dat zelfs alle appèl verbood, maar de beruchte uitvoering van het vonnis , het vervoer der 52-jarige, kreupele vrouw naar het jodenkerkhof, die daarna, gefusilleerd maar niet gedood, nog levend in haar doodkist geworpen en eerst daar door een nieuw schot gedood werd – dat alles komt stellig op rekening van Paschens plompe en gewild-slordige maatregelen. Jet gebeurde heeft aan zijne herbenoeming als drost in 1802 blijkbaar geen schade gedaan; hij zelf zegt, dat hij te Winterswijk ‘zeer in agting stond’ en teekent in zijne uitvoerige verdediging zijn optreden tegen generaal Giraud als moedig en zelfstandig. Uit de lijst van ingezetenen, die hij den generaal overgaf, blijkt dat zijn schoonvader Jan Hofkes heette en hij verwant was aan de families Walien en Willink, dus ook met den maire H.Willink Azn, die in 1813 en 1814 de leiding der zaken had. Paschen komt dan niet meer voor.

L.Knappert, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek


Lees verder

Burgemeester M.Holsboer 1856-1863

Matthijs Arnoldus Holsboer
Geboren 25 maart 1806 te Arnhem
Overleden 14 augustus 1872 te Den Haag. 

Zoon van de schoenmaker Philip Holsboer en Maria Eva Smits. Op 3 februari 1830 trouwde hij in Arnhem met Maria Lucretia van Enschut. Zij kregen 7 kinderen. Hij was ook fabrikant. In 1841 richtte hij met enkele vennoten een wolfabriek op in Zutphen. Daarna ging hij de bestuurlijke kant op.
( Maria Lucretia van Enschut. Geb.Zutphen 15-03-1804 – ovl.Den Haag, 04-12-1881)

Op 1 april 1852 werd Holsboer benoemd tot burgemeester van Dinxperlo. Pas ruim een jaar later werd hij officieel toegelaten tot de gemeenteraad.

Op 26 januari 1856 volgde hij Oswald Tulleken op als burgemeester van Winterswijk.Holsboer woont eerst aan de Markt, naast Hotel Stad Munster. Daarna verhuisde hij naar de voormalige roomskatholieke pastorie aan de Misterstraat.

Holsboer ontwierp de eerste Algemene Politieverordening van Winterswijk, die op 18 augustus 1856 in werking zou treden. Op 28 april 1863 gaf hij aan dat hij de Koning om ontslag zal vragen omdat zijn gezin in Winterswijk niet kon aarden. De gemeenteraad probeerde hem tevergeefs op andere gedachten te brengen, maar per 1 augustus 1863 vertrok hij naar Den Haag. Hij werd opgevolgd door F.J. Veeren.

Willem-Jan Holsboer

Davos…Zwitserland………..Ja, dat kennen wel. Van de E.k.’s en W.K.’s schaatsen met Sjoukje Dijkstra en Ard Schenk o.a. En toch ook wereldberoemd door zijn kuuroorden voor mensen met TBC.En natuurlijk van de spoorlijnen.
Wie heeft Davos op de wereldkaart gezet?
Let op. Even plakken en knippen op div.sites.
Het Eisstadion was de ijsbaan van Davos. Het was een natuurijsbaan in Davos, Zwitserland. Er zijn vele kampioenschappen georganiseerd en vele wereldrecords gebroken, waaronder de eerste 1500 meter onder de twee minuten (1.58,7), gereden door Ard Schenk. De baan is na sluiting nog steeds de snelste natuurijsbaan ter wereld en behoort tevens tot de 20 snelste buitenbanen ter wereld.In 1894 organiseert Holsboer de eerste internationale schaatswedstrijd op de nieuwe ijsbaan.
In 1898 mag Davos voor het eerst het wereldkampioenschap organiseren.

De Nederlandse ondernemer Willem-Jan Holsboer begon in Davos enkele hotels. Hij bleef in Davos en raakte bevriend met Alexander Spengler, oprichter van het eerste Davoser kuuroord.
Holsboer besloot zich in te zetten voor de uitbouw van de kuuroorden in Davos en geldt min of meer als de grondlegger van de kuuroorden in de hoog in de bergen gelegen plaats.

De spoorlijn Landquart–Davos AG werd op 7 februari 1888 opgericht door Willem-Jan Holsboer.

En Willem-Jan Holsboer? Die ging de geschiedenis in als “der Mann der Davos erfand.“ In het “Heimatmuseum” in Davos wordt hij ruimschoots geëerd. Zijn tbc-kliniek, inmiddels omgedoopt tot Nederlands Astmacentrum Davos, ontvangt jaarlijks nog steeds vele Nederlanders met ademhalingsproblemen.

Willem Jan Holsboer? Wie is dat eigenlijk?
Het ‘zoontje’ van Burgemeester Matthijs Holsboer van Winterswijk (1856-1863)

Hoe kwam hij in Davos terecht? Zijn jonge vrouw had ernstige longproblemen, hij gaf zijn carriere op en vertrok met haar naar Davos, waar zij 5 mnd. later overleed. Willem bleef in Zwitserland en leerde daar later zijn Zwitserse vrouw kennen.

Willem Jan Holsboer, die naam zie je ‘overal’ in Davos weer.

Lees verder

Burgemeester C.de Vries 1974-1990

Cor de Vries
Geboren 20 oktober 1926 te Gouda
Overleden 23 januari 2010 te Winterswijk.
Annie de Vries-van Marle
Geb: 01-12-1926 Zwolle
Ovl: 08-12-2018 Winterswijk (92 jaar)

Benoeming 16 sept.1974
Voorheen Burgemeester Gasselte

In Gasselte werd zijn opvolger Herman Bernard Reinders: geboren 19-06-1937 Winterswijk.
Burgemeester Gasselte 1975-1984
Burgemeester Heerenveen 1984-1993

Lees verder

Burgemeester M.Bushoff 1970-1974

Marten Bushoff
Geboren 9 oktober 1924 Zwolle
Getrouwd: 1953: Johanna van Renkum
Overleden 11 november 1979 te Zutphen

Installatie Zaterdag 18 april 1970
Eervol ontslag wegens ziekte: 01-07-1974

Lees verder

Burgemeester J.B.Vlam 1955-1970

Jan Berend Vlam
Geboren 13 maart 1905 in Zeddam
Overleden 16 februari 1991 te Winterswijk
Kottenseweg 42
Officier in de Orde van Oranje Nassau

Burgemeester: 1 maart 1955-Oudste van 3 kinderen uit huwelijk Maarten Vlam (Twisk 1879-Hengelo 1939) en Hanna Nijenhuis (Winterswijk 1878-1931). Getrouwd December 1926 te Vorden met Diana Brussen (Hummelo 13 december 1906-Winterswijk 8 april 2000).
Zij hadden 10 kinderen

9 februari 1955

Knderen:
Maarten, Annie, Klaas, Hans, Lies, Edith, Jelle, Marian, Franklin, Annelore

Lees verder

Burgemeester W.P.C.Bos 1942-1945

Willem Pieter Cornelis Bos
Geboren op 30 mei 1897 te Rouveen
Overleden 19 oktober 1961 te Bosch en Duin.Veearts, politicus. Zoon van hoofdonderwijzer Jacob Bos en Aaltje Berenschot. Had 1 zus. Getrouwd 13 november 1924 in Winterswijk met Johanna Heersink (1902-1983) uit Miste. Zij hadden twee dochters. Burgemeester W.P.C.Bos (NSB) werd geinstalleerd op 28 maart 1942.

Lees verder

Burgemeester J. Voorink 1941-1942 (wnd)

Waarnemend Burgemeester: 21 april 1941-22 april 1942
en van 1 tot 4 april 1945.
Prins Hendrikstraat 28
Jan Voorink (advocaat- procureur)
(geb:06-01-1887- ovl.04-04-1954 W’wijk)
Echtgenote: Aaltje Aalbers (geb:28-03-1890-ovl.09-02-1954)

Foto: 29 augustus 1942

Laatste raadsvergadering 21-08-1941

Lees verder