oudwwijk
Digitaal erfgoed

Burgemeester E.Haitsma Mulier 1883-1905

Eco Haitsma Mulier
Geboren: 13 januari 1843 te Bolsward
Overleden: 5 maart 1920 te Den Haag
Per 20 maart 1883 werd dan ook Eco Haitsma Mulier uit Bolsward benoemd tot burgemeester. Eerst ging hij wonen bij bakker Gijsbers op Wooldstraat 2,(later Bakker Streek, nu Luckman) en later op de Helderkamp.
Burg. Haitsma Mulier  had twee zoons en drie dochters. Daarvoor was hij burgemeester in Sloten en Utingeradeel. In Winterswijk werd veel van hem verwacht, aangezien de bevolking niet zo blij was geweest met zijn voorganger. Onder zijn bewind kwamen er o.a drie scholen, het wegennet werd verbeterd en de begraafplaats uitgebreid. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nadat zijn vrouw Aleida Thoden van Velzen ( 26-07-1856) was overleden op 8 januari 1902 werd hem in 1905 eervol ontslag verleend en vertrok hij naar Voorburg. Hij overleed op 05-maart 1920 in Den Haag. Zij hadden 6 kinderen waarvan er 3 in Winterswijk zijn geboren.

Helderkamp 
Woning links o.a. van Burgemeester van Nispen en Haitsma Mulier.
Rechts woonde de tuinman Bartholomeus van de Els 
De politie-agent is Gerrit Jan Gijsbers, bijnaam Gatjan 88. Geboren te Aalten 19 september 1826.
Politie-agent te Winterswijk van 1858-1884.

Tuinman Bartholomeus van de Els is geboren op 8 oktober 1847 te Schoterland (Friesland) en is overleden op 7 mei 1935 te Winterswijk. Hij was toen 87 jaar.
In 1871 trouwde hij (23 jaar) met  Louisina Kingma. Samen kregen zij 9 kinderen.
Zij zijn rond 1886 naar Winterswijk gekomen. Hun laatste kind werd nml.hier geboren.
Louisina overleed op 41 jarige leeftijd in 1889. 
Bartholomeus (44 jr.) hertrouwde met Jitske Jager (1842). Jitske overleed in 1908 (66 jr.)
Een jaar later 7 mei 1909 trouwde hij (61 jr.) met Janne Bengevoord (1853). Zij overleed in 1925.

Jaarwedde Burgemeester 1894: 1400,– gulden

Lees verder