oudwwijk
Digitaal erfgoed

Henricus Gerhardus Ruijs

Geb:25-07-1903 Winterswijk
Ovl.:07-12-1951 Winterswijk
Javastraat 41
Echtg.W.H.H.van der Linde
Geb: 22-03-1910
Ovl: 31-01-1978

Directeur Sociale zaken

26 september gearresteerd door Luysterburg (na overleg met korpschef van Egmond) wegens werkweigering. Extra werkzaamheden i.v.m. onderduik gem.secretarie. Huiszoeking door ook o.a. Poelman.
Bescheiden illegaliteit waren voordien door echtg. verstopt.
Zelfde avond in vrijheid na verhoor door van Egmond en Dr.Bos.
Dr.Bos deelde hem dit mede na verhoor.

Lees verder

Heleen Kuipers-Rietberg

Verzetsherdenkingskruis Nr.17. 07-05-1946

Loe de Jong Deel 7

Een van de velen die door Miep Oranje’s verraad in Duitse handen vielen, was mevr. Kuipers-Rietberg die bijna twee jaar tevoren in haar contact met ds. Slomp de stoot gegeven had tot de oprichting van de LO. Ze was diep ondergedoken in Bennekom maar het adres was Miep Oranje bekend. Mevrouw Kuipers werd er op augustus, enkele dagen voor de bevrijding van Parijs, met haar man gearresteerd. Korte tijd later wist zij het volgende briefje uit het Arnhemse Huis van Bewaring te smokkelen:

‘Ik ben hier aangekomen. Wil aan de kinderen zeggen dat God mij zeer nabij is geweest en nog is. Ik meen begrepen te hebben dat ik deze week naar Vught ga. Ik moet nog wat goed hebben. Wij zitten hier met zijn tienen.’ Met de warmte wel veel. Waar Piet is·, weet ik niet. Ik denk in de strafgevangenis. Willen jullie allen, en schrijft dit ook aan de familie, veel bidden voor ons en voor ons allen die in veel moeilijkheden zijn. Hij is hoorder des Gebeds. Ik heb veel mogen zingen en bidden van Gods eeuwige liefde en laat mijn kinderen dat altijd goed onthouden: het eeuwige leven is van veel meer belang dan het aardse. De Heer is mijn sterkte.”

Mevr. Kuipers (neen, laat ons hier toch de naam gebruiken waaronder zij bekend was aan de LO’ers en Kp’ers die haar op handen droegen: ‘tante Riek’) – ‘tante Riek’ bevond zich op 7 september, twee dagen na ‘Dolle Dinsdag’, in een van de treinen die het concentratiekamp Vught verlieten. Zij gooide er een wc-papiertje naar buiten: ‘Lieve Piet en kinderen. Wij zitten in de wagons te wachten op transport. Waarheen ? Wij weten het niet. Wees Gode bevolen. Bidt voor elkaar. Je liefhebbende moeder.S

‘Tante Riek’, geestelijk oprichtster van de grootste illegale organisatie die bezet Nederland gekend heeft, stierf op 27 december’« in het concentratiekamp Ravensbrück.

Miep Oranje bleek na de oorlog verdwenen te zijn. Het schijnt dat zij een tijdlang in Duitsland ondergedoken is geweest en dat zij vervolgens als echtgenote van een hoge Amerikaanse militair naar de Verenigde Staten is vertrokken.

Lees verder

Willem te Lindert (Wim)

Geboren:23 april 1914 Winterswijk
Overleden: 30 juli 1993 Peize
Echtgen.: H.te Lindert-Kammenga

Politieman
Verzetsnaam: Wim Vereikeren

Lid:L.O./K.P

Drager Verzetsherdenkingskruis

Betrokken bij liquidatie van Jannes Luitje Keijer- 22 april 1944 i.s.m.gedeserteerde Duitse soldaat Michael Henrich
Neergeschoten op het treinstation van Bedum en overlijdt later in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Door de razzia v.d.bezetter hier op werden de dagen daarop velen gearresteerd, waarvan er uiteindelijk 22 dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Lees verder

Bernard te Brinke

Geb:05-02-1919 Winterswijk
Ovl.: 08-08-1984

Drager verzetsherdenkingskruis

Betrokken bij verzetsgroep ‘De Bark’

Foto: Hans Tenbergen
Lees verder