oudwwijk
Digitaal erfgoed

Coöperatie De Dageraad

Opgericht: 27 mei 1911. Door de S.D.A.P.
Einde: 1970

Eerste lokatie geopend 16 november 1911
Foto: W.Peletier
Tweede lokatie.
Gebouwd 1913. geopend 1914
29 NOVEMBER 1929, Graafschapbode
Bakkerij De Dageraad
V.l.n.r.: Haverkamp, Heinen, J.Willink (bezorger), Ooienk (Chauffeur), Rooks (Bezorger),
H.Willemsen (bakker-vezorger)
Foto: W.peletier
V.l.n.r.: Brusse, Kolthof, Oonk, ??, Chef te Hennepe, F.Meerdink,
banketbakker Smid, Haverkamp, Wansink. ??.
Kleine jongen waarschijnlijk W.Wormgoor
Foto: W. Peletier

Maart 1920 nieuwe voorzitter Aron van Dam, als opvolger van Dhr. G.Rengelink.
Aron van Dam was sinds 1914 administrateur, 1916 secretaris.

In 1934 werd een nieuwe winkel geopend (01-12-1934), hoek Jonenstraat/Jonendwarsstraat (nu koffie-shop Sensi-2019)

1947 fusie met ‘Help U Zelven’

Lees verder

Coöperatie De Eendracht

Oprichting: 04 januari 1902
Neutrale Coöperatie
In 1919 opgenomen in Help U Zelven.

J.A.Oonk bij de winkel van de Coöperatie op de hoek van de Zonnebrink en het Hilbelinkspad
Eerst v.d. neutrale Coöperatie De Eendracht. In 1919 fusie met Help U Zelven.
Lees verder

Coöperatie ‘Help U Zelven’

Opgericht: 01 mei 1900 Door spinners-en weversbond.
Alleen voor leden Spinners- en Weversbond
Einde 1974

Tweede lokatie Help U Zelven
(Eerste lokatie Meddosestraat, later Wilhelminastraat)
Gebouwd 1914
Opening 16 januari 1915
17 juli 1925, Graafschapbode
29 april 1930, Graafschapbode

Inbraak

23 FEBRUARI 1938, Graafschapbode
Het bleek heden, Woensdagmorgen, dat er in het filiaal der Coöp. Verbruiksvereen.„Help U zelve” op den Scholtenenk ingebroken was.
De dief(ven) was(waren) aan de achterzijde binnengekomen en heeft (hebben) ontvreemd: sigaren, cigaretten, vleesch, kaas,worst, chocolade, voor een waarde van ruim f 100.—.
De Politie stelt een onderzoek in.

„Help U Zelven” heeft 40 jaar bestaan.

03 MEI 1940, Graafschapbode

Op 1 Mei van het jaar 1900 is uit den Spinners- en Weversbond de coöperatie „Help U Zeiven” ontstaan. Deze week heeft zij haar 40-j. bestaan gevierd.
De eerste winkel werd gevestigd in de Meddoschestraat, in 1913 kwam er een tweede bij en sindsdien is het aantal gestadig gegroeid, thans zijn er 7.
Een belangrijk jaartal voor de coöperatie was nog 1918, toen de fusie met De Eendracht tot stand kwam.
Het bestuur heeft gemeend aan het jubileum geen ruchtbaarheid te moeten geven, doch voor de leden is deze feestdag niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan.

Lees verder

Coöperatie’s algemeen

‘Help U Zelven’

Opgericht: 01 mei 1900 Door spinners-en weversbond.
Alleen voor leden Spinners- en Weversbond
Einde 1974

De Eendracht

Oprichting: 04 januari 1902
Neutrale Coöperatie
In 1919 opgenomen in Help U Zelven.

De Dageraad

Opgericht: 27 mei 1911. Door de S.D.A.P.
Einde: 1970

De Ster

Opgericht: 1914 R.K. Coöperatieve Bakkerij- en verbruiksvereeniging.
Einde 1950


28 oktober 1948, Tubantia

Lees verder