oudwwijk
Digitaal erfgoed

Coöperatie ‘Help U Zelven’

Opgericht: 01 mei 1900 Door spinners-en weversbond.
Alleen voor leden Spinners- en Weversbond
Einde 1974

Tweede lokatie Help U Zelven
(Eerste lokatie Meddosestraat, later Wilhelminastraat)
Gebouwd 1914
Opening 16 januari 1915
17 juli 1925, Graafschapbode
29 april 1930, Graafschapbode
1934, Tubantia, Delpher

Inbraak

23 FEBRUARI 1938, Graafschapbode
Het bleek heden, Woensdagmorgen, dat er in het filiaal der Coöp. Verbruiksvereen.„Help U zelve” op den Scholtenenk ingebroken was.
De dief(ven) was(waren) aan de achterzijde binnengekomen en heeft (hebben) ontvreemd: sigaren, cigaretten, vleesch, kaas,worst, chocolade, voor een waarde van ruim f 100.—.
De Politie stelt een onderzoek in.

„Help U Zelven” heeft 40 jaar bestaan.

03 MEI 1940, Graafschapbode

Op 1 Mei van het jaar 1900 is uit den Spinners- en Weversbond de coöperatie „Help U Zeiven” ontstaan. Deze week heeft zij haar 40-j. bestaan gevierd.
De eerste winkel werd gevestigd in de Meddoschestraat, in 1913 kwam er een tweede bij en sindsdien is het aantal gestadig gegroeid, thans zijn er 7.
Een belangrijk jaartal voor de coöperatie was nog 1918, toen de fusie met De Eendracht tot stand kwam.
Het bestuur heeft gemeend aan het jubileum geen ruchtbaarheid te moeten geven, doch voor de leden is deze feestdag niet geheel onopgemerkt voorbijgegaan.

Lees verder