oudwwijk
Digitaal erfgoed

Hulpacties

1943
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

Arnhemsche kinderen naar Winterswijk

01-06-1945, Nieuwe Winterswijkse Courant

Binnenkort komen kinderen van naar Velp geƫvacueerde Anrhemsche gezinnen naar Winterswijk om hier te worden opgenomen in de gezinnen, die zich bereid verklaard hebben een, ondervoed kind op te nemen.
Voorloopig komt er geen groot aantal kinderen uit de groote steden in het westen, omdat de kinderen daar te zwak zijn om uitgezonden te worden.
Wel tracbt het U.V.V. met de autobussen, welke repatrieerenden naar het westen brengen, kinderen te halen, wier naam en adres door Winterswijksche familie of kennissen zijn opgegeven.

Verzorgd

18-07-1945, Nieuwe Winterswijkse Courant

In totaal zijn 6838 personen via het bureau Winterswijk uit Duitschland teruggekeerd. Zij werden ondergebracht in 22 gebouwen; 150.000 maaltijden werden verstrekt.
Gevoed, medisch onderzocht, ontsmet en politiek getest vertrokken zij successievelijk naar hun woonplaatsen, velen naar het Westen des
lands. 140 werden naar het interneeringskamp gebracht en 48 naar het vreemdelingenkamp. 88 personen bleken lijdende aan schurft, 84 waren geslachtsziek, 12 hadden t.b.c., terwijl zich 2 sterfgevallen voordeden.
In totaal zijn 167 personen in de ziekenhuizen verpleegd met 3803 verpleegdagen.

Bron: Delpher.nl

Hulp aan Putten.

23-10-1945, Nieuwe Winterswijkse Courant

In het kader der hulpverlening van getroffen gebieden heeft Winterswijk het initiatief genomen de jeugd van Putten voor het a.s. Sint-Nicolaas- en Kerstfeest van speelgoed te voorzien.
A.s. Zaterdag zullen de padvinders rondgaan om dit speelgoed op te halen.
Een aanbeveling om de Puttense jeugd, waaronder er velen zijn, die beide ouders verloren hebben, een prettig Sint-Nicolaas- en Kerstfeest te bereiden door met milde hand te geven, lijkt ons hier overbodig.
Kijkt dus tijdig uw speelgoedkast na en legt klaar wat u missen kunt.

Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl
Bron: Delpher.nl

N.W.C.,12-06-1945

Hiermede betuigen wij onzen welgemeenden dank aan het Roode Kruis afd. Winterswijk, voor de hartelijke ontvangst en goede behandeling
De Groninger Gerepatrieerden.

Lees verder