oudwwijk
Digitaal erfgoed

75 JAAR HERDENKEN 04 MEI 2020

2020
Foto: Hans
2020
Foto: Hans
2020
Foto: Hans
2020
Foto: Hans
2020
Foto: Hans

RTV Slingeland

2020
Foto: Michiel Naaldenberg
31 maart 2020
Foto: Robert-Jan Hoitink
4 Mei 2020 Herdenking Corle
Hendrik Vriezenbank
Comité Corle 4/5 mei
Foto: Gea Tolkamp
4 Mei 2020 Joods Monument Korenburgerveen
Comité Corle 4/5 mei
Foto: Gea Tolkamp
Dodenherdenking 2020

Stilvanavond ben ik stilvoor wat verloren gingin voorbije oorlogstijdonschuld, veiligheid, vertrouwen,levenbevroren in de tijdvanavond ben ik stilvoor wie verlies nog draagtvan wie in oorlog is gestorvenangst, onmacht, strijddiepe sporenvoordat vrijheid werd verworvenen vanavond ben ik stilvoor wie de stilte raaktaan eigen diepe pijnzonder grenzen, zonder tijdin stiltezullen we verbonden zijnGedicht van Floortje Agema

Geplaatst door COV Henxel op Maandag 4 mei 2020

COV Henxel

Stil

vanavond ben ik stil
voor wat verloren ging
in voorbije oorlogstijd
onschuld, veiligheid, vertrouwen,
leven
bevroren in de tijd

vanavond ben ik stil
voor wie verlies nog draagt
van wie in oorlog is gestorven
angst, onmacht, strijd
diepe sporen
voordat vrijheid werd verworven

en vanavond ben ik stil
voor wie de stilte raakt
aan eigen diepe pijn
zonder grenzen, zonder tijd
in stilte
zullen we verbonden zijn

Gedicht van Floortje Agema

Nieuw Monument Ratum
02 mei 2020
Tobias te Lintum
2020
Foto: Hans
2020
Foto: Hans
2020
Foto: Michiel Naaldenberg
Foto: Astrid Bent
Monument voor alle Nederlandse vrouwen in het verzet
‘Tante Riek’
Foto: Dik Kortschot

Bij 75 jaar Bevrijding hoort muziek.
Met dank aan de K.WO.V., Sem Fukkink, Devon Hoopman en Daniel Hoitink!

Willem te Voortwis en Yolanda Tangelder
Productie van willemenyolanda.nl en Eamon te Voortwis 2020
Lees verder