oudwwijk
Digitaal erfgoed

Geschiedenis Politie 1940-1945Winterswijks Politie Korps 1940

Funct.In dienstLft.Geboren te:
Inspecteur H.Feberwee9-192438Olst
Wnd.korpschefA.F.van der Goore8-190764Zuiddorpe
Brigadier-titulair J.C.R.Bombergen7-191650Arnhem
Agent H.Kroeze 4-191952Blokzijl
Agent R.M.van Drie1-192044Woudenberg
Agent A.H.Renshof2-192156Oldenzaal
Agent 1e Kl.G.B.Kortbeek2-192154Lichtenvoorde
Agent J.H.de Vries9-192450Tietjerksteradeel
Agent J.K.Hofman8-192544Assen
HoofdAgent K.Gunnink9-193035Ruinerwold
HoofdAgentC.van der Zwart4-193930Valkenburg
AgentA.H.A.Odding5-193926Almelo
AgentL.W.Hofstraat6-194022Bergh01-12-1940: A.F.van der Goore met pensioen

23-03-1942: In dienst:
1. H.C.van Benthem
2. H.Boukema
3. C.J.van Rijssel
4. H.A.Tammer
Allen politie-opleiding 7mnd. Schalkhaar. (Nationaal-socialistisch)

28-03-1942: Dr.W.P.C.Bos (NSB) nieuwe Burgemeester

00-05-1942: A.H.A.Odding recercheur.

06-03-1943: In dienst:
5. G.LUIJSTERBURG
05-06-1943: In dienst
6. H.Boes
01-07-1943: In dienst:
7. J.D.VAN DER VEEN

1943:
K.Gunnink bevorderd tot hoofdwachtmeester. (plv.korpscommandant)

April 1943:
Vrijwillige hulppolitie:
Landwachtopleiding – met mogelijkheid in vaste dienst politie.
Aantal: 19

01-07-1943:
Korpschef Feberwee bevorderd tot kapitein. (daardoor wel t.z.t. overplaatsing noodzakelijk)

17-02-1944: In dienst:
8. H.Bos (ontslag 16-05-1944)

01-03-1944: In dienst:
9.J.F.VELLE, korpscommandant.
01-04-1944: Uit dienst:
Korpschef Feberwee (overplaatsing Almelo)

02-05-1944:
K.Gunnink gearresteerd te Arnhem op verzoek J.F.Velle.

06-06-1944:
K.Gunnink vrij gelaten tegen zin J.F.Velle
K.Gunnink werd op verlof gestuurd door J.F.Velle. Velle wilde hem niet in korps.
17-07-1944:
K.Gunnink over geplaatst naar Veld, waar hij nooit geen dienst deed.
In dienst i.p.v. K.Gunnink C.P.Wijn uit Velp.

01-08-1944: J.F.Velle ontslagen.
16-08-1944: K.Gunnink opnieuw op verzoek J.F.Velle gearresteerd.
21-08-1944: J.F.Velle over geplaatst naar Arnhem
21-08-1944: A.van Egmond nieuwe Korpschef.
Door Dr.Bos bevorderd tot kapitein.

K.Gunnink is daarna vrij snel vrijgelaten dank zij tussenkomst Burg.Bos.

02-09-1944: K.Gunnink duikt onder.

29-11-1944: KORPS 25 MAN BEZETTING
Eind 1944 veel ‘foute’ politiemensen in dienst uit zuiden.

27-01-1945: LUYSTERBURG en VAN DER VEEN naar Ordnungspolizei Schalkhaar.

12-02-1945: H.Boukema ondergedoken in Huppel
(Burg.Bos wist van dit onderduikadres)

00-02-1945: Drie politie agenten ondergedoken.

31-03-1945: Totaal acht ondergedoken politie agenten.
Eind maart 1945: Dr.Bos, Luystenburg en van Egmond gevlucht.

28-04-1945: Van der Veen geliquideerd door sabotageploeg te Hoofddorp.

1944
Zittend v.l.n.r.:
Renshof, Burgemeester Bos, korpschef J.F.Velle, Bombergen, Kroeze
Middelste rij v.l.n.r.:
van Drie, te Neijenhuis, Boes, Hofman, Odding, Nieuwdam, Plekenpol, Renskers, Luijsterbrug, van der Veen, Gunnink
Bovenste rij v.l.n.r.:
Jonker, van der Zwart, Boudema, Sinnie Bent, te Slaa, Tammer, de Vries.
Foto: Ru Wewer


Lees verder

Geschiedenis Politie 1900-1939

31 Maart 1900:
Herziening Algemene Politieverordening

1900: Oktober
Veldwachters 500,– p.jr. per 01-01-1901

1901: 01-01
Chef-veldwachter A.Hazewinkel eervol ontslag.

1901:04-05
Nieuwe chef-veldwachter A.Damstra (brigadier Enschede)
Woonadres Wooldstraat Politie-bureau (verdieping)

1901:31-12
Chef-veldwachter (1)
Veldwachters (3)
Nachtwachten (2)
Salariskosten 2600,- p.jr.

1905:01-01
Nieuwe nachtwaker: J.B.Hesselink

1905:01-10
Burg. Haitsma Mulier eervol ontslag

1905:15-11
Nieuwe burg.G.A.van Nispen

1906: Nieuwe marechaussee kazerne ‘Haitsma Mulierweg’
Door gemeente te zorgen: Huur: 30 jr. tegen 900,- p.jr.
Mogelijkheid voor drie gezinnen.
Vertrekken voor ongehuwde marecaussees
Twee cellen
Acht stallen

Marechaussee kazerne sinds 1906
Gemeente korps Plm.1906
v.l.n.r.zittend: Marchand, Polman, Chef-V.W.Damstra, Hofmeyer
Staand v.l.n.r.: Nachtwakers Hesselink en Nijhof

1907:01-01
J.W.Polman, veldwachter 25 jr.in dienst.

Nieuwe Winterswijkse Courant:
“Onze Jan Willem (65) is nog flink, hoewel hij de jeugd reeds lang den rug toegekeerd heeft. De ziekte, die hem ten vorige jaren leelijk te pakken heeft gehad, is hij nu weer geheel ten boven. Onze populaire veldwachter is nog dagelijks trouw op zijn post en we hopen dat hem vergund moge zijn, zijn ambt zoolang hij zulks slechts wenscht, met dezelfde flinkheid als tot heden waar te nemen.”

Jan Willem Polman, woonde Misterstraat ter hoogte van winkelpand Holders.

1907:23-07
Chef-veldwachter A.Damstra ontslagen wegens diefstal gelden uit gemeentehuis.
(Nadien exploitant koffiehuis Misterstraat t.h.v.de Jong)

1907:
Nieuwe Chef-veldwachter H.A.Hofmeyer
(woonadres werd Wooldstraat Politiebureau-verdieping)

1907:01-08
A.F.Goore (marechaussee) nieuwe veldwachter.
J.W.Polman eervol ontslag (pensioen- 300,- gem.kas + 100,- pens.fonds p.jr.)

Augustus Franciscus van der Goore
(geb.04-11-1875 Zuiddorpe – ovl.03-12-1954 Terneuzen) –
begraven te Winterswijk
In dienst ( 01-08-1907 – 01-12-1940)

1907:03-09
Echtg.ontslagen chef-veldwachter Damstra, gratificatie drie mnd.salarissen.

1907:27-09
J.W.Lovink nieuwe veldwachter.

1908:01-01
Nachtwakers: + 30,- p.jr.

1909:eind
Chef-veldwachter: Hofmeyer
Veldwachters: Marchand, van der Goore en Lovink
Nachtwakers: Hesselink en Nijhof

1911:13-03
Nieuwe veldwachter J.Snuverink

1912:01-02
Burg.van Nispen reikt zilveren medaille Alg.Ned.Politiebond uit aan oud-gemeenteveldwachter Jan Willem Polman. (ovl.20-05-1915-Misterstraat 67)

1912: 15-05
Nieuwe Winterswijksche Courant
“Er zijn hier twee nachtwakers, vier veldwachters en een chef-veldwachter. Het aantal veldwachters werd met een vermeerderd en gebracht op vier. De dienst van hen allen werd goed verricht. De algemeene toestand was goed, waardoor geen bijzondere maatregelen behoefden te worden genomen”
De kosten van de politie waren berekend op f 4.365,95.

1913:
Vrije woning met vuur en licht v.d. chef-veldwachter was bepaald op f 200,–
Vergoeding huishuur veldwachters bedroeg 50,-
Uniform chef-veldwachter 100,-
Uniform veldwachter 75,-

1916:01-07
Nieuwe veldwachter J.C.R.Bombergen

1916:01-09
Veldwachter Snuverink met ontslag-naar Renkum

1916:18-09
Nieuwe veldwachter G.J.W.Vreman

1916-27-09
Nieuwe veldwachter J.B.Lammers

1916:01-10
Veldwachter J.Schipper eervol ontslag (in dienst sinds juni 1916)

1917:27-04
Veldwachter J.W.Lovink eervol ontslag.

1917:01-09
Nieuwe veldwachter H.B.J.Mom

1917:okt
Nachtwakers 250,- p.jr.

1917:31-10
Nachtwaker B.W.Nijhof neemt ontslag (sinds 1887-30 jr.)

1919:15-04
In dienst H.Kroeze


1920:01-01
In dienst R.M.van Drie

1920:10-01
Uit dienst J.B.Lammers

1920: 01-04
In dienst J.H.F.Bombergen

1920:april
In dienst B.G.Meenderink

1921:
Korps:
Chef-veldwachter: Hofmeyer
Zes dienaren van politie (agenten), vier veldwachters, een nachtwacht.

1921:05-02
In dienst A.H.Renshof

1921:16-02
In dienst G.B.Kortbeek

1924:22-02
Uit dienst G.J.W.Vreman

19101924
Burg.G.A.van NispenG.A.van Nispen
Comm.
Insp.
Chef. V.W.H.A.HofmeyerH.A.Hofmeyer
Veldw.F.MarchandF.Marchand
Veldw.H.F.van der GooreH.F.van der Goore
Veldw. J.W.LovinkH.B.J.Mom
Veldw. J.C.R.Bombergen
Veldw. A.H.Renshof
Veldw. B.G.Meenderink
Veldw. J.H.F.Bombergen
Veldw. H.Kroeze
Veldw. R.M.van Drie
Veldw. G.B.Kortbeek
Veldw.
Nachtw.B.W.Nijhof
Nachtw. J.B.HesselinkJ.B.Hesselink
Nachtw.

1924
Zittend v.l.n.r.:
H.B.J.Mom. F.Marchand, korpschef H.A.Hofmeyer, H.F.van der Goore, J.C.R.Bombergen
Staande v.l.n.r.:
A.H.Renshof, nachtwaker J.B.Hesselink, B.G.Meenderink, J.H.F.Bombergen, H.Kroeze,
R.M.van Drie, G.B.Kortbeek
Foto: Ru Wewer

1924:01-09
Chef-veldwachter H.A.Hofmeyer eervol ontslag. (34 jr.in dienst)
F.Marchand pensioen (32 jr.in dienst)

1924:01-09
Inspecteur van Politie: H.Feberwee (geb.1891-Olst)
In dienst Jan Hobbe de Vries

1925:24-03
Invoering Eed afleggen voor dienaren.

1925:juni
H.B.J.Mom eervol ontslag

1925:15-08
In dienst: J.K.Hofman

1926:01-01

InspecteurH.Feberwee2400,-
Veldw.A.F.van der Goore1950,-
Veldw.J.C.R.Bombergen1950,-
AgentJ.H.F.Bombergen1900,-
Agent B.G.Meenderink2000,-
Agent R.M.van Drie1950,-
Agent H.Kroeze1900,-
Agent A.H.Renshof2000,-
Agent J.H.de Vries2000,-
Agent J.K.Hofman1900,-
Nachtw.J.B.Hesselink700,-

Vrije uniformkleding, bewapening en schoeisel.Naast gemeentepolitie

RijksveldwachtD.J.van den Esschert
Rijksveldwacht H.M.KortBrigadier-tit.
MarechausseeW.SlotboomOpper. W.M.
Marechaussee H.E.SchoemakerWachtmeester
Marechaussee W.BanninkMarechaussee
Marechaussee P.van der KooyMarechaussee
Marechaussee J.OudhuizenMarechaussee
Marechaussee J.PauweMarechaussee
Mil.PolitieJ.F.KruisselbrinkSergeant
Mil.Politie A.WildschutSergeant
Mil.Politie R.W.SandersSoldaat
Mil.Politie G.VerhoeffSoldaat
JachtopzienerJ.H.Oonk


1928:28-03
Burg.van Nispen eervol ontslag

1928:21-05
Burgemeester J.A.R.Bosma geïnstalleerd

1929:29-06
A.F.van der Goore: Dienstkruis 30 jr.trouwe dienst
B.G.Meenderink: Dienstkruis 10 jr. trouwe dienst
A.F.van der Goore bevorderd tot 1e veldwachter, plaatsvervangend inspecteur.

A.F.van der Goore
Foto: Ru Wewer

1938, 28-04
Verkoop Politiebureau Wooldstraat. Verhuizing 1939 naar gemeentehuis Balinkes.

Nieuwe gemeentehuis en politie-bureau

1939:20-04
In dienst: Cornelis van der Zwart

1939:24-04
In dienst: A.H.A.Oddink

Lees verder

Geschiedenis Politie 1800-1899

In bewerking

Uit: De Winterswijkse Politie, Ru Wewer1811-1850

1811: Winterswijk zelfstandige mairie of gemeente.
1811: 01-06: Aanstelling Commissaris van Politie
Per 18 april 1811 benoemd: A.Tebbetman (voorheen rechter te Zwolle)
Winterswijk kreeg een commissaris omdat het meer dan 5000 inwoners had (6118)

Salaris: 2000 francs per jaar (1 franc=47,5 ct.)
Salaris ten laste v.d. gemeente Winterswijk

Winterswijk had reeds twee gerechtsdienaren: Sevink en Jäger (1811-onbezoldigd)
Maire (burgemeester) was op dat moment W.Paschen.

Er was geen ‘politie-bureau’ en evenmin een gevangenis.
De arrestanten werden op last van vrederechter W.Paschen, Tebbetman en de brigadier v.d. gendarmerie opgesloten bij o.a.Jan Lammert Mellink (ovl.1809) en zijn vrouw, Grada ten Bengevoort.
Zijn weduwe Grada declareerde de kosten hiervoor.

In 1812 kwam er tevens een Gendarmerie Brigade.
Deze moest op last van Napoleon bestaan uit Fransen en Nederlanders.
November: 5 manschappen

Zij werden gehuisvest op div.lokatie’s, bij Johannes Bernardus Schuurmans, logementhouder De Klok, Jan Hendrik Schuurmans (ovl.18-12-1823) logementhouder en weduwe Grada ten Bengevoort.


Op 5 augustus 1811 werd H.Willink Azn. geinstalleerd als maire/burgemeester. Paschen werd raadslid.
H.Willink woonde Wooldstraat 16 (pand Livera-2020)
Hij hield zitting in Schuurmans De Klok. Vergaderingen van de gemeenteraad vonden plaats in de gelagkamer van een herberg.

Rechts Logement Schuurmans De Klok,De gendarmes hielden zich vooral bezig met het overplaatsen van gevangenen. De gearresteerden bleven vaak 2/3 dagen in Winterswijk (op kosten v.d.gemeente) en werden ondergebracht bij particulieren (2 a 3 gld.per dag- veel geld voor toen)

14 febr.1812: Maire H.Willink wilde om de kosten te drukken de gearresteerden over laten brengen naar Bredevoort, waar wel een gevangenis was, maar kreeg geen toestemming van de sous-prefect te Zutphen.

12 mrt.1812: aanstelling Sevink en Jäger als veldwachters.(150,- per jr.)

Juli 1812:Besloten werd een arrestantenverblijf te bouwen in het huis van bode en deurwaarder L.B.S. du Pré.

30 nov.1813: Einde aan Franse tijdperk.
1 dec.1813: H.Willink Azn, werd nu burgemeester.
Aan hoofd van arresten en vonnissen kwam nu te staan:
‘IN NAAM DER HOOGE OVERHEID’

30 mrt.1814: Inhuldiging Willem I
Een van zijn eerste taken, oprichten Korps Marechaussee

Mei 1814:
Commissaris van Politie: Tebbetman
Twee veldwachters (Jan Lodewijk Sevink en G.Jäger) en twee nachtwachten (J.B.Sik en T.Meijnen- 50,- p.jr.) in dienst.
16 mei 1817: Overlijden commissaris Tebbetman
01 sept 1817: Nieuwe commissaris Gerrit Hendrik Dunnewold op voordracht Procureur Generaal. Geb.23-11-1789 te Amsterdam
(500,- per jr.) (tot 1872-ovl.)

15 okt.1817: Op voordracht burgemeester Lambertus Hageman cipier in de bewaarplaats (25,- p.jr.)
1818: Nieuw gemeentehuis incl. gevangenis.

Het eerste Gemeentehuis 1818-1881, ZONDER politie-bureau, maar met gevangenis voorzijde rechts.


27 mrt.1818: Nachtwacht J.B.Sik neemt ontslag i.v.m.ontevredenheid salaris.
Voorstel 60,- ook door hem afgewezen.
Nieuwe nachtwacht: F.J.Aarnink per 01-04-1818.

26 febr 1819: Veldwachter G.Jäger overlijdt.
Nieuwe veldwachter: Gerrit Hendrik Schuurmans.
28 mtr.1824: Nachtwacht F.J.Aarnink bedankt
01 mei 1824: Harmen Jan Kobus nieuwe nachtwaker
27 jun.1825: Salaris nachtwaker gaat van 50,- naar 60,-

1826:
Commissaris (Dunnewold) 500,- p.jr.
Veldwachters (J.L.Sevink en G.H.Schuurmans) 300,- p.jr.+ 50,- kleding
(‘een timmerman,smid of schilder verdient meer’)
Nachtwakers: (H.J.Kobus en T.Meijnen) 60,- p.jr.+ 20,- kleding.

1828:05-04
Veldwachter J.L. Sevink overlijdt.
Nieuwe veldwachter: Roelof Speelberg.

1830: 08-06
Nieuwe Veldwachter (3?)
Jan Hendrik Boeijink

1834:05-03
Schorsing veldwachter Roelof Speelberg 6 wkn.
1835:17-04
Veldwachter Roelof Speelberg ontslagen
1835:03-07
Nieuwe veldwachter G.J.Meerdink

Burgemeester H.Willink (74 jr.) beeindigd zijn functie en wnd.burgemeester wordt W.Paschen (70 jr.) (01-01-1835- 08-02-1836)

1836: 08-02: Nieuwe Burgemeester Oswald Tulleken (geb.1806-ovl.1867)

1846:01-04
Nachtwaker Teunis Meijnen pensioen (82 jr.) (pensioen 30,- p.jr.)
Nieuwe nachtwaker per 01-04-1846 Hendrik Neijenhuis.

1846: Juni
Nachtwaker Hendrik Neijenhuis bedankt voor zijn baan.

1846:16-07
Nieuwe nachtwaker Christiaan Slats.

1847:04-12
Winterswijk detachement lansiers regionaal: 1 wachtmeester/4 manschappen.
Toezicht op vreemdelingen en landlopers.
Huisvesting: Logementhouder Bolwerk.

1850:08-05
Oud-nachtwaker B.H.Nijenhuis (37 jr,) deurwaarder.

1851: 18-07
Veldwachter G.J.Meerdink pensioen (75,- p.jr.)
1851: 15-08
Nieuwe veldwachter Aart Daniël Schut

Bezetting 1851:
Commissaris G.H.Dunnewold
Veldwachters: J.H.Boeijink en A.D.Schut
Cipier: L.Hageman
Nachtwakers: H.Kobus en C.Slats1851

Nieuwe Politieorganisatie

1851:
1.Gemeentepolitie (Min.Binn.zaken)
2.Rijkspolitie (Min.Justitie)
3.Marechaussee (Min.Oorlog)

1854: Commissaris Dunnewold (geen eigen kantoor) kan gebruik maken van de raadskamer in gemeentehuis.

1855:01-01. Nachtwaker Harmen Jan Kobus ontslagen i.v.m. nieuwe regeling geen beambten boven 60 jr. (gratificatie 20,- p. jr.)
Nieuwe nachtwaker: G.B.Boeijink

Eind 1855:
G.H.Dunnewold, commissaris
Veldwachters: J.H.Boeijink en S.D.Schut
Cipier: L.Hageman
Nachtwakers: G.B.Boeijink en C.Slats

1856:01-01
Burgemeester Oswald Tulleken met ontslag.

1856:26-01
Nieuwe burgemeester Matthijs Arnoldus Holsboer
(woonadres naast Hotel Stad Munster, later voormalig pastorie Misterstraat)

1856:18-08:
Algemene Polite Verorderning, ontwerp M.A.Holsboer.
9 afdelingen, 104 artikelen.

1856:15-02:
Eervol ontslag veldwachter Aart Daniël Schut. Vertrek naar Enschede.
1856:01-03:
Nieuwe veldwachter Andries Wagelaar (150,- p.jr.)
1856:22-05:
L.Hageman, cipier, overleden.
Nieuwe cipier gerechtsdienaar C.H.W.Spoelder.
1856:28-05:
J.H.Boeijink, veldwachter, overleden.
1856:21-06:
Nieuwe veldwachter, H.W.Meerdink

Korps 1856:
G.H.Dunnewold, commissaris
Veldwachters: H.W.Meerdink en A.Wagelaar
Cipier: C.H.W.Spoelder
Nachtwakers: G.B.Boeijink en C.Slats

1858:
Eerste Rijksveldwachter: H.Albers 3e klas
1858:01-03: Veldwachter A.Wagelaar, eervol ontslag
Nieuwe veldwachter:G.J.Gijsbers
1858:01-03: Veldwachter H.W.Meerdink, eervol ontslag
Nieuwe veldwachter: G.S.Klandermans.

1859: 19-03
Veldwachter G.S.Klandermans, eervol ontslag.
Nieuwe veldwachter Cornelis Beekhof

Nieuwe veldwachter 3e klas: A.Meerdink

Rijksveldwachter Albers overgeplaatst naar Aalten.
1858: 28-07:
Nieuwe Rijksveldwachter A.Kastein op verzoek burg.Holsboer

1858:april
Vertrek cipier Spoelder

1860: Nachtwachten G.Boeijink en C.Slats (verhoogd van 60,- naar 70,- p.jr.) op verzoek Burg. Holsboer.

1863: 28-03
Burg.Holsboer kondigt zijn vertrek aan per 01-08-1863.
Gemeenteraad is hier niet blij mee.

1863: 24-11
Nieuwe Burgemeester J.F.Veeren.

1865:01-01
Martinus Nikke derde veldwachter
1866:01-05
Nachtwaker G.Boeijink neemt ontslag en wordt opgevolgd door J.J.Hartwijk1811-1866

1811 1814 1819 1826 1847 1851 1856 18611866
Burg. Paschen Willink Willink Willink Tullek.Tullek. Holsboer HolsboerVeeren
Comm. Tebbetm. Tebbetm Dunnew Dunnew Dunnew Dunnew Dunnew. Dunnew.Dunnew.
Veldw. Sevink Sevink Sevink Sevink Meerd. Schut Wagela. GijsbersGijsbers
Veldw. Jäger Jäger Schuurm. Schuurm Schuurm. J.Boeij. Meerd. BeekhofBeekhof
Veldw.Nikke
Cipier Hagem. Hagem. Hagem. Hagem. Spoeld.
Veldw.Onbet.J.A.Balink
Nachtw. Sik Aarnink Kobus Kobus Kobus G.Boeij G.BoeijHartwijk
Nachtw. Meijnen Meijnen Meijnen Slats Slats Slats SlatsSlats
Rijks.V.W.AlbersKastein
Rijks.V.W. Meerdink1866:
Commissaris: 500,–
Veldwachter: 225,– + 25,– (in 1868: + 25,- = 50,-)
Nachtwaker: 90.–

1871:01-10
Veldwachter Nikke wordt opgevolgd door Hendrik Vierkant.

1872: 10-04
Commissaris Dunnewold overlijdt (82 jr.).
54 jaar in dienst geweest.

Commissaris Gerrit Hendrik Dunnewold


Raadslid Jan Willem Heesen werd wnd.commissaris van 01-04 tot 31-08-1872

1872: 01-09
Burg.Veeren tevens commissaris v.politie (1000,- Burg.+ 300,- Comm)

1873:01-01
Veldwachters op verzoek 250,– + 50,-

1873:19-04
Vierde veldwachter J. de Meyer.

1874:06-05
Burg.Veeren overlijdt plotseling te Arnhem

1874:16-05
Veldwachter J.de Meyer eervol ontslag.
Nieuwe veldwachter W.F.Rommel

1874:13-08
Nieuwe burgemeester Th.Ph.Baron Mackay

1875:11-05
Veldwachter Beekhof overlijdt.
Nieuwe veldwachter G.J.Scholten

1878:30-12
Nachtwaker Hartwijk eervol ontslag.
1879:01-01
Nieuwe nachtwaker J.B.Woordes

1881:01-07
Winterswijk wilde nieuwe commissaris tegen 800,–. Afgewezen.
Inspecteur van Politie kon tegen dit bedrag.
Nieuwe inspecteur: Karel Jacobus Schoenzetter. (geen politie-bureau)

1881:01-11
Veldwachter W.F.Rommel eervol ontslag
Nieuwe veldwachter: Nachtwaker Jan Berend Woordes.

1881:28-11
Nieuw gemeentehuis Wooldstraat met politebureau en boterwaag

Nieuwe Gemeentehuis rechts 1881-1939, voorheen villa Paschen

1882:01-01
Nieuwe nachtwaker J.W.Polman

1882:01-02
Pensioen Rijksveldwachter Kastein (pens.261,- )

1883:01-01
Burgemeester Th.Ph.Baron Mackay eervol ontslag.

Links Boterwaag, Politie en gemeentehuis Wooldstraat

1883:20-03
Nieuwe Burgemeester E.Haitsma Mulier.

1884:05-01
Veldwachter G.J.Gijsbers eervol ontslag.
Nieuwe veldwachter: G.J.Ligtenberg (kreeg 400,- p.jr.)

1884:
Inspecteur: 800,- p.jr.
Veldwachter: 350,- p.jr.

1885:01-11
Veldwachter G.J.Ligtenberg eervol ontslag.
Nieuwe veldwachter Romke de Vries. (400,-p.jr.)

1886: 01-04
Veldwachter Vierkant ontslagen.
Geen nieuwe veldwachter. Terug van 4 naar 3.

1887: 31-03
Veldwachter G.J.Scholten eervol ontslag. (100,-toelage)
Veldwachter J.B.Woordes eervol ontslag.
Nieuwe veldwachters:
S.H.Tuinstra
J.H.Polman (voorheen nachtwaker)
Nieuwe nachtwaker:
B.W.Nijhof

1887:
Winterswijk 10.000 inwoners.

1889:23-04
Inspecteur K.J.Schoenzetter overlijdt
I.p.v. inspecteur kwam nu een chef-veldwachter:
A.Hazewinkel (700,-)

1890:22-04
Veldwachter R.de Vries eervol ontslag
Nieuwe veldwachter: H.A.Hofmeyer

Marechaussee

1890:01-05
Brigade hoek Misterstraat-‘Roelvinkstraat’. Gehuurd.

Links met vlag Marechaussee-kazerne
Hoek Misterstraat- Goossenssteeg (later Roelvinkstraat)


1894: 01-04
Veldwachters (3) van 400,- naar 450,–

1895:
Veldwachter S.H.Tuinstra overlijdt.
Nieuwe veldwachter: F.Marchand (oud-marechaussee)

1895:15-11
Invoering hondenbelasting

1898: 01-03
Nieuwe nachtwaker J.D.Hannink

1899:
Nachtwakers: + 20,- = 200,– p.jr.

187518851899
Burg.MacKayHaitsma MulierHaitsma Mulier
Comm.MacKayHaitsma Mulier Haitsma Mulier
Insp.Schoenzetter
Chef V.W.Hazewinkel
Veldw.GijsbersR.de Vries Hofmeyer
Veldw.ScholtenScholten Marchand
Veldw.VierkantVierkant
Veldw.RommelJ.B.Woordes Polman
CipierNeijenhuisNeijenhuis
Nachtw.Hartwijk PolmanNijhof
Nachtw.Slats
Nachtw.J.D.Hannink
Rijks V.W.Kastein
Rijks V.W.
Marechauss.sinds 1890

1899:31-12
Nachtwaker Hannink uit dienst.1900-1999

Zie Geschiedenis Politie 1900-1999LATER MEER

Lees verder