oudwwijk
Digitaal erfgoed

Geschiedenis Politie 1900-1939

31 Maart 1900:
Herziening Algemene Politieverordening

1900: Oktober
Veldwachters 500,– p.jr. per 01-01-1901

1901: 01-01
Chef-veldwachter A.Hazewinkel eervol ontslag.

1901:04-05
Nieuwe chef-veldwachter A.Damstra (brigadier Enschede)
Woonadres Wooldstraat Politie-bureau (verdieping)

1901:31-12
Chef-veldwachter (1)
Veldwachters (3)
Nachtwachten (2)
Salariskosten 2600,- p.jr.

1905:01-01
Nieuwe nachtwaker: J.B.Hesselink

1905:01-10
Burg. Haitsma Mulier eervol ontslag

1905:15-11
Nieuwe burg.G.A.van Nispen

1906: Nieuwe marechaussee kazerne ‘Haitsma Mulierweg’
Door gemeente te zorgen: Huur: 30 jr. tegen 900,- p.jr.
Mogelijkheid voor drie gezinnen.
Vertrekken voor ongehuwde marecaussees
Twee cellen
Acht stallen

Marechaussee kazerne sinds 1906
Gemeente korps Plm.1906
v.l.n.r.zittend: Marchand, Polman, Chef-V.W.Damstra, Hofmeyer
Staand v.l.n.r.: Nachtwakers Hesselink en Nijhof

1907:01-01
J.W.Polman, veldwachter 25 jr.in dienst.

Nieuwe Winterswijkse Courant:
“Onze Jan Willem (65) is nog flink, hoewel hij de jeugd reeds lang den rug toegekeerd heeft. De ziekte, die hem ten vorige jaren leelijk te pakken heeft gehad, is hij nu weer geheel ten boven. Onze populaire veldwachter is nog dagelijks trouw op zijn post en we hopen dat hem vergund moge zijn, zijn ambt zoolang hij zulks slechts wenscht, met dezelfde flinkheid als tot heden waar te nemen.”

Jan Willem Polman, woonde Misterstraat ter hoogte van winkelpand Holders.

1907:23-07
Chef-veldwachter A.Damstra ontslagen wegens diefstal gelden uit gemeentehuis.
(Nadien exploitant koffiehuis Misterstraat t.h.v.de Jong)

1907:
Nieuwe Chef-veldwachter H.A.Hofmeyer
(woonadres werd Wooldstraat Politiebureau-verdieping)

1907:01-08
A.F.Goore (marechaussee) nieuwe veldwachter.
J.W.Polman eervol ontslag (pensioen- 300,- gem.kas + 100,- pens.fonds p.jr.)

Augustus Franciscus van der Goore
(geb.04-11-1875 Zuiddorpe – ovl.03-12-1954 Terneuzen) –
begraven te Winterswijk
In dienst ( 01-08-1907 – 01-12-1940)

1907:03-09
Echtg.ontslagen chef-veldwachter Damstra, gratificatie drie mnd.salarissen.

1907:27-09
J.W.Lovink nieuwe veldwachter.

1908:01-01
Nachtwakers: + 30,- p.jr.

1909:eind
Chef-veldwachter: Hofmeyer
Veldwachters: Marchand, van der Goore en Lovink
Nachtwakers: Hesselink en Nijhof

1911:13-03
Nieuwe veldwachter J.Snuverink

1912:01-02
Burg.van Nispen reikt zilveren medaille Alg.Ned.Politiebond uit aan oud-gemeenteveldwachter Jan Willem Polman. (ovl.20-05-1915-Misterstraat 67)

1912: 15-05
Nieuwe Winterswijksche Courant
“Er zijn hier twee nachtwakers, vier veldwachters en een chef-veldwachter. Het aantal veldwachters werd met een vermeerderd en gebracht op vier. De dienst van hen allen werd goed verricht. De algemeene toestand was goed, waardoor geen bijzondere maatregelen behoefden te worden genomen”
De kosten van de politie waren berekend op f 4.365,95.

1913:
Vrije woning met vuur en licht v.d. chef-veldwachter was bepaald op f 200,–
Vergoeding huishuur veldwachters bedroeg 50,-
Uniform chef-veldwachter 100,-
Uniform veldwachter 75,-

1916:01-07
Nieuwe veldwachter J.C.R.Bombergen

1916:01-09
Veldwachter Snuverink met ontslag-naar Renkum

1916:18-09
Nieuwe veldwachter G.J.W.Vreman

1916-27-09
Nieuwe veldwachter J.B.Lammers

1916:01-10
Veldwachter J.Schipper eervol ontslag (in dienst sinds juni 1916)

1917:27-04
Veldwachter J.W.Lovink eervol ontslag.

1917:01-09
Nieuwe veldwachter H.B.J.Mom

1917:okt
Nachtwakers 250,- p.jr.

1917:31-10
Nachtwaker B.W.Nijhof neemt ontslag (sinds 1887-30 jr.)

1919:15-04
In dienst H.Kroeze


1920:01-01
In dienst R.M.van Drie

1920:10-01
Uit dienst J.B.Lammers

1920: 01-04
In dienst J.H.F.Bombergen

1920:april
In dienst B.G.Meenderink

1921:
Korps:
Chef-veldwachter: Hofmeyer
Zes dienaren van politie (agenten), vier veldwachters, een nachtwacht.

1921:05-02
In dienst A.H.Renshof

1921:16-02
In dienst G.B.Kortbeek

1924:22-02
Uit dienst G.J.W.Vreman

19101924
Burg.G.A.van NispenG.A.van Nispen
Comm.
Insp.
Chef. V.W.H.A.HofmeyerH.A.Hofmeyer
Veldw.F.MarchandF.Marchand
Veldw.H.F.van der GooreH.F.van der Goore
Veldw. J.W.LovinkH.B.J.Mom
Veldw. J.C.R.Bombergen
Veldw. A.H.Renshof
Veldw. B.G.Meenderink
Veldw. J.H.F.Bombergen
Veldw. H.Kroeze
Veldw. R.M.van Drie
Veldw. G.B.Kortbeek
Veldw.
Nachtw.B.W.Nijhof
Nachtw. J.B.HesselinkJ.B.Hesselink
Nachtw.

1924
Zittend v.l.n.r.:
H.B.J.Mom. F.Marchand, korpschef H.A.Hofmeyer, H.F.van der Goore, J.C.R.Bombergen
Staande v.l.n.r.:
A.H.Renshof, nachtwaker J.B.Hesselink, B.G.Meenderink, J.H.F.Bombergen, H.Kroeze,
R.M.van Drie, G.B.Kortbeek
Foto: Ru Wewer

1924:01-09
Chef-veldwachter H.A.Hofmeyer eervol ontslag. (34 jr.in dienst)
F.Marchand pensioen (32 jr.in dienst)

1924:01-09
Inspecteur van Politie: H.Feberwee (geb.1891-Olst)
In dienst Jan Hobbe de Vries

1925:24-03
Invoering Eed afleggen voor dienaren.

1925:juni
H.B.J.Mom eervol ontslag

1925:15-08
In dienst: J.K.Hofman

1926:01-01

InspecteurH.Feberwee2400,-
Veldw.A.F.van der Goore1950,-
Veldw.J.C.R.Bombergen1950,-
AgentJ.H.F.Bombergen1900,-
Agent B.G.Meenderink2000,-
Agent R.M.van Drie1950,-
Agent H.Kroeze1900,-
Agent A.H.Renshof2000,-
Agent J.H.de Vries2000,-
Agent J.K.Hofman1900,-
Nachtw.J.B.Hesselink700,-

Vrije uniformkleding, bewapening en schoeisel.Naast gemeentepolitie

RijksveldwachtD.J.van den Esschert
Rijksveldwacht H.M.KortBrigadier-tit.
MarechausseeW.SlotboomOpper. W.M.
Marechaussee H.E.SchoemakerWachtmeester
Marechaussee W.BanninkMarechaussee
Marechaussee P.van der KooyMarechaussee
Marechaussee J.OudhuizenMarechaussee
Marechaussee J.PauweMarechaussee
Mil.PolitieJ.F.KruisselbrinkSergeant
Mil.Politie A.WildschutSergeant
Mil.Politie R.W.SandersSoldaat
Mil.Politie G.VerhoeffSoldaat
JachtopzienerJ.H.Oonk


1928:28-03
Burg.van Nispen eervol ontslag

1928:21-05
Burgemeester J.A.R.Bosma geïnstalleerd

1929:29-06
A.F.van der Goore: Dienstkruis 30 jr.trouwe dienst
B.G.Meenderink: Dienstkruis 10 jr. trouwe dienst
A.F.van der Goore bevorderd tot 1e veldwachter, plaatsvervangend inspecteur.

A.F.van der Goore
Foto: Ru Wewer

1938, 28-04
Verkoop Politiebureau Wooldstraat. Verhuizing 1939 naar gemeentehuis Balinkes.

Nieuwe gemeentehuis en politie-bureau

1939:20-04
In dienst: Cornelis van der Zwart

1939:24-04
In dienst: A.H.A.Oddink