oudwwijk
Digitaal erfgoed

Kranten 1800-1810
Bron: www.delpher.nl

Delpher
Delpher

Overleden Geertruid Walien

17 FEBRUARIJ 1810, Haarlemse Staatscourant

Onze waarde Zuster, GEERTRUID WALIEN, Wed.Hendrik Willink, overleed heden, na een langzaam verval van Krachten, in den ouderdom van 81 jaren.

WINTERSWIJK
den 11 Februarij 1810                         JAN en HENDRIK WALIEN

Lees verder