oudwwijk
Digitaal erfgoed

Arbeidbureau

Spoorstraat 42

Arij Petrus Martinus van Riel
Geb:21-03-1909 Haarlemmermeer
Ovl: 1965
Directeur: gem. Arbeidsbureau-gem.soc.dienst
Echtg: 04-07-1940 Hildegard K.B.Hoops (gescheiden)
Tweede vrouw: Alida van der Stouwe
In dienst: 1936-1939)

1941:
Directeur: I.F.H.Stuveling

“Het Gew. Arbeidsbureau daarentegen stond buiten deze acties. In de aanvang was het weliswaar ingeschakeld in het Duitse systeem ten opzichte der Joden.
Maar het bureau en met name de toenmalige directeur Stuveling trad met inzicht, wijs beleid en moed op en het heeft toen daardoor het aantal Joodse slachtoffers tot een minimum weten te reduceren.
Vaneen deportatie en masse via het Arbeidsbureau — zoals het boekje vermeldt is dus geen sprake geweest.”
Hoogachtend
M. M. POPPERS Jr
Nieuwe Wint.Courant,07-12-1945

1943:
Directeur: Cornelis Kooyman
In dienst: 16-11-1943: Leider

Directeur:
Antonius Wilhelmus Johannes Onna
Geb: 28-10-1905 Montferland
Ovl: 23-03-1975 Doetinchem (69)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Directeur: 01-07-1953 – 01-10-1970
Echtg: Gerritje Wilhelmina Bulten
Geb:
Ovl:16-01-1970 (61)
Markt 16
Kinderen:6
Voorzitter P.v.d.A. 1963

Directeur:
Meijer uit Apeldoorn
Directeur: 01-10-1970

Lees verder