oudwwijk
Digitaal erfgoed

Ziekenhuis St.Elisabeth

WEURDEN 36
Voorheen woonhuis H.M.Essink

Geopend: 14 OKTOBER 1921

In 1921 vestigden zich o.l.v. pastoor J.B.J.Kaeter de zusters van Boxmeer aan het Weurden 36, als antwoord op de plannen van de bouw van een nieuw ziekenhuis voor alle gezindten.
Dit was voorheen het woonhuis van mej.Hermina M.Essink
Er was plaats voor 10 patienten.
‘Moeder-overste’ Zr.Pauline
Op 22 april 1922 vond de officiele opening plaats.
Het ziekenhuis heeft tot 15 maart 1926 dienst gedaan.

25 april 1922
Graafschapbode

Notaris VAN EEKELEN te Winterswijk, zal op Dinsdag 27 September 1921
’s middags 12 uur, ten verzoeke en woon huize ‘van Mej. Ha. Ma. ESSINK op het Weurden aldaar publiek verkoopen:
Eenige Winkel- en Inboedelzaken, als: 2 Winkelopstanden, 2′ Toonbanken, Blikken Trommels en Bussen, Glazen Flesschen met deksel, Koffiemolen, Lessenaartje, Koperenmeeltreuhter 3 Petroleumlampen 3 Tonnen, 1 groot»Bakkersmand, 1 groote Wagchmand, groote Waschkuip, groote Ijzeren Pot,
Koperen Ketel 6toelen, groote Spiegel, Vogelkooien, Reistasschen, 2 kooien, elk bevattende 2 konijnen en wat verder ten verkoop wordt aangeboden. Alles ’s morgens voor den verkoop t« zien.

Lees verder