oudwwijk
Digitaal erfgoed

Koningin Beatrix Ziekenhuis

Geopend: WOENSDAG 29 FEBRUARI 1984

17-01-1976
WINTERSWIJK (ANP) —Volkskkrant
Bijna twaalf jaar na de eerste stappen daartoe, is nu beslist dat het nieuwe streekziekenhuis voor de Achterhoek in Winterswijk zal komen. Staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid heeft die knoop doorgehakt. In de Achterhoek zelf kwam men er niet uit.
Groenlo had lange tijd goede papieren om de nieuwbouw binnen zijn grenzen te krijgen, maar de betrokken ziekenhuisbesturen konden al die jaren niet tot een gemeenschappelijke beslissing komen, ondanks vele en deskundige adviseurs die in de loop der tijd werden geraadpleegd.
Het streekziekenhuis, waarvoor de staatssecretaris nu toestemming heeft gegeven, krijgt 350 bedden. Aanvankelijk zouden het er 400 worden, maar de toenemende poliklinische behandeling van patiënten maakte vermindering van het aantal bedden mogelijk.

In 1964 gaven de besturen van de drie katholieke ziekenhuizen in Winterswijk, Groenlo en Lichtenvoorde een wetenschappelijk instituut opdracht de zaak te onderzoeken.
Bij deze opdracht was het algemeen ziekenhuis in Winterswijk niet betrokken. Ruim een jaar later adviseerden de onderzoekers dat de gezondheidszorg in de Achterhoek het best tot zijn recht zou komen door de bouw van één katholiek streekziekenhuis en wel onder de rook van Groenlo.
Met dat ene ziekenhuis kon men het eens zijn maar de plaats van vestiging gaf meer problemen, zoveel dat de plannen in de ijskast verdwenen.
In Den Haag was men de zaak echter niet vergeten, zodat het overleg wel moest worden heropend, nu met het Winterswijkse ziekenhuis erbij.
In 1970 gaven de vier besturen twee raadgevende bureaus opdracht een hernieuwd onderzoek in te stellen.
Tevens werd een wijze man. oud-burgemeester Boot van Hilversum, benoemd.
Weer drie jaar later gaf de staatssecretaris aan de inmiddels opgerichte Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek in beginsel zijn fiat voor de bouw van een streekziekenhuis in Winterswijk.
Acties
De acties voor Groenlo gingen echter door en in afwachting van definitieve beslissingen bleven de betrokken ziekenhuizen investeren in interne verbouwingen en vernieuwingen.
Een slimme zet van de ijveraars voor Groenlo was het beleggen van een politieke vergadering begin 1974 in Groenlo.
Gezien de omstandigheden was de staatssecretaris wel verplicht hier te verschijnen. Hij wist de hoog oplaaiende emoties te sussen door te verklaren dat de voorstanders van Groenlo alsnog een rapport konden indienen, waar dan wel nieuwe argumenten in moesten staan pro Groenlo. Anders zou hij zijn principe-besluit om Winterswijk te kiezen niet wijzigen.


Alles was toch uiteindelijk tevergeefs, want het provinciaal bestuur bleef bij vestiging in Winterswijk: een hernieuwd onderzoek zou teveel tijd vergen en ten behoeve van de gezondheidszorg moest er snel worden beslist.
Opnieuw laaiden de emoties hoog op, delegaties brachten bezoeken aan Den Haag en er kwam zelfs een voorstel dan maar twee ziekenhuizen te bouwen, één in Groenlo en één in Winterswijk.
De beslissing van staatssecretaris Hendriks heeft nu echter aan alle touwtrekkerij van bijna twaalf jaar een eind gemaakt.
Winterswijk heeft aan het langste eind getrokken.

Per 01-09-1979 AZ/EZ onder 1 leiding.
V.l.n.r.: Directeur: drs.Ben.F.Groothuis, Henk Sasbrink-Harkema (hfd.verpleging), Gerard Oostenbroek (hfd.civ.dienst),
Drs.Piet Brittijn Dir.A.Z.gaat als dir.naar verpleeghuis Pronsweide,
Jan G.Luiking (hfd.administratie), D.W.Hannink (hfd.techtn.dienst)

AANTEKENINGEN:

Overleden:
B.Groothuis
Gerard Oostenbroek
Piet Brittijn
Jan Luiking:
Geb:17-01-1940 Zevenaar – 07-02-2008 Winterswijk

De bouw

Staatssecretaris Van der Reijden van volksgezondheid heeft het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk officieel geopend.
Hij deed dat door het onthullen van een borstbeeld van koningin Beatrix in de hal van het nieuwe ziekenhuis

Lees verder