oudwwijk
Digitaal erfgoed

Reacties op Persbericht Volksfeest

Kennelijk doet het bestuur mee aan de kampioenschappen: hoe kletsen wij ons hieruit en wassen onze handen in onschuld. Dit daar elke vorm van zelfreflectie volledig ontbreekt.

1 optie. Opstappen. Nieuw bestuur. Geloof er geen moer van. Teveel “toevalligheden” Machtpositie en te weinig actieve herinneringen. Waar kennen wij dit nog meer van?

Ik mis ook een schuldbekentenis voor wat o.a. betreft niet nagekomen afspraken, toiletwagen, annuleren bestellingen bij Grolsch, illegaal aftappen van stroom…

Wat laat de vereniging volksfeest zich hier toch weer kennen. Een hoop geklets en niks gezegd. Lijkt Den Haag wel. Ze moeten zich schamen met zo’n reactie te komen.

Ik zal proberen een zo objectief mogelijke mening te vormen…De vereniging volksfeest weet een aantal zaken te verduidelijken mbt het bevrijdingsfeest, maar daar draait het allemaal niet om. Of Oud-Winterswijk los gezien moet worden van de hele kwestie, daar zullen de meningen over uiteenlopen. Maar zoals Gerard van Swaaij ook al schreef, er wordt nergens ingegaan op beschuldigingen mbt “de pesterijen”. Een bekend spreekwoord zegt; “wie zwijgt, stemt toe”. Het had de vereniging Volksfeest gesierd als men hier op ingegaan zou zijn en òf de beschuldigingen kunnen weerleggen met tegenbewijzen, òf bekennen en excuses aanbieden. Er wordt om de hete brei heen gedraaid. Het siert Hans enorm dat hij het “weerwoord” van de vereniging Volksfeest hier ook openbaar plaatst. En ik ken Hans, hier is geen woord aan gemanipuleert. En als ik eerlijk ben, wat ik al schreef, er wordt met een aantal feiten die er niet groots toe doen, om de hete brei heen gedraaid. Het is nog steeds niet te laat om de feiten te weerleggen met het bewijzen van het tegendeel en excuses aan te bieden. (over en weer voor de al dan niet verkeerd naar buiten gebrachte informatie). Maar wees volwassen en toon moed om openlijk toe te geven dat er fouten gemaakt zijn. Dat is even ongemakkelijk, maar geef elkaar daarna de hand en gooi zand er over. We zijn geen kleuterklas, maar allemaal volwassen. Ook de Winterswijkers zouden dit kunnen waarderen. Nu roepen dat er niks aan de collecte gegeven wordt en het feest te boycotten is ook niet juist. Daar heb je de corsobouwers en de inwoners mee, niet de mensen waarom het gaat. Ik wil besluiten met de woorden; Vereniging Volksfeest, bedankt voor het organiseren van het volksfeest. Een feest was het zeker! Corsobouwers klein of groot, jullie hebben prachtig werk geleverd! 
Hans, dank voor de open berichtgeving en al het werk dat je steekt in de geschiedenis van Winterswijk, geef dit niet op! 
En alle inwoners van Winterswijk die er gezamenlijk aan hebben bijgedragen dat het feest een waanzinnig positieve energie uitstraalde. 
Ieder van ons heeft zijn kwaliteiten en ook zijn nukken. Laat elkaar in zijn/haar waarde en laten we er ook volgend jaar GEZAMENLIJK weer een mooi feest van maken.

Het hele conflict is terug te voeren op de statusverschillen in dit dorp. Alle concrete voorbeelden van het huidige conflict doen er niet toe. Wwijk is een dorp als geen ander met als symbolisch voorbeeld de jaarlijkse optocht: de bobo’s in de rijtuigen in hun kostuums met sjerpen en vooroorlogse hoge hoeden hoog verheven boven de burgers, de burgers aan de kant. Die verhouding is in elke samenwerking in dit dorp terug te vinden: de bobo’s met status en zeggenschap en met hun eigen vriendenclubs, de burgers, boeren en werklui die letterlijk en figuurlijk toe mogen kijken. Die cultuur haal je hier niet zomaar weg. Als je het ene conflict hebt uitgepraat ligt het andere op de loer. Enig verschil is, dat het nu naar de oppervlakte komt door internet, terwijl het vroeger bedekt bleef.En dit fenomeen hoort ook bij Oud-Winterswijk. Hans, er ligt werk voor je om dit te onderzoeken.

Als oud inwoner van Winterswijk,was ik net zoals veel anderen,toch verbaasd over het voorstel van de Ver. Volksfeest, om een 75 jarig bevrijdingsfeest uitgerekend op een dag te houden,die voor de meeste inwoners historisch gezien totaal vreemd was. Er ontstaat in de bovenstaande uitleg van de Ver.Volksfeest hoogstens de indruk, dat bij het organiseren van dit feest, het economische, praktische aspect,en de mogelijkheid dat de grensoverschrijdende gemeenten konden meevieren,veel belangrijker was dan de eigenlijke wens van de W,wijkse bevolking. Een vermeend prachtig plan,de tent stond voor het Koningsfeest reeds bereidt, zodat men op deze manier eigenlijk twee vliegen in een klap zou slaan. Dat de Ver.Volksfeest bij het organiseren van het feest op 26 April,er schijnbaar vanuit gegaan is dat de markthandel en de inwoners van W,wijk zich wel zouden schikken,is het bewijs dat de distance tussen de mening van Volk en vereeniging gewoon erg groot is. Waarom kan een Ver.Volksfeest,niet zelf op haar Facebooksite met het volk in contact komen,en peilen hoe de algemene mening is? Is men misschien van mening dat het Volk,die ze gezien hun naam eigenlijk vertegenwoordigen moeten,zelf niet in staat is om een serieuze mening te geven? Was daarom de poll.die Oud-Winterwijk,anders dan jullie wel heeft doorgevoerd,niet mede de reden van jullie GEKWETSTE TROTS en de daaruit volgende pesterijen? Gewoon toegeven dat een overduidelijke meerheid van de W,wijkse bevolking,het een keer niet met jullie eens waren,en vooral ophouden om nog steeds jullie,tenminste medeschuld nog steeds te ontkennen. Een sjerp draagt men als waardigheidsteken, en zo zou men zich dan ook gedragen moeten.

……………..  mijn complimenten voor jouw analyse. Ik vind dat gedoe met die hoge hoeden en die sjerpen en het van vader op zoon overgaan van een functie binnen de vereniging volksfeest (bewust met kleine letters geschreven) volledig uit de tijd.De aristocratie die het gepeupel een feest biedt dat het gepeupel zelf betaalt, ik vind het van de zotte.De VVW moet moderniseren en vooral emanciperen. Daar is het de hoogste tijd voor.