oudwwijk
Digitaal erfgoed

Antoon Slot

Deze ‘originele’ brief vond Jo Markerink- Lobeek in een boek en bracht hem onder de aandacht op Oud-WinterswijkKriegswacht gevangenis
Utrecht, 25 juli 1944

Lieve Ouders, Verloofde, Broers en Zuster

In de eerste brief heb ik je geschreven dat de toestand zeer ernstig was. Maar toen wilde ik je nog niet ongerust maken, dat ik ter dood veroordeeld was, maar Vader zal het wel gehoord hebben toen hij voor het eerst in Utrecht is geweest. Nu rust op mij de treurige plicht om u allen mede te delen als dat over enkele uren het vonnis zal voltrokken worden.
Treur niet om mij want ik sterf met God en ben geheel er op voorbereid en heb alles voor God in het reine gebracht en sterf voor God, u allen en het Vaderland. Ik sterf als soldaat.
Lieve Ouders met dezen laatsten groet vraag ik vergiffenis voor het verdriet dat ik je ooit heb aangedaan.
Lieve ouders zorg goed voor Annie want zij is het waard. Beschouw haar altijd als je eigen dochter, want eenmaal was zij het geworden.
Lieve Annie jouw en Het vaderland valt mij het scheiden zwaar daar tegenover staat, dat ik mij geheel in Gods Heilige wil hebt geschikt om hier namaals in den Hemel elkander terug zullen zien.

Annie wees sterk in deze dagen, bid veel en je zult genade ontvangen om sterk te zijn.
Lieve Annie het was een mooie tijd die wij samen hebben door gebracht en die mooie toekomstdromen welke in rook vergaan.
Lieve Annie ik heb mijn ouders gevraagd om steeds als dochter voor je te zorgen.
Neem dit aan en beschouw hun ook als je ouders.
Ja schat gelijk met mijn sterven geef ik ook jou de vrijheid terug om je als nog eens gelukkig worden kunt later dan zou ik dat graag zien.
De ring die hoop dat je zult bewaren als aandenken aan onze liefde die zoo mooi en schoon was.
Lieve Annie bedank ook namens mij je ouders, Broers en Zusters vooral het goeds en de plezierige tijd welke ik bij je thuis heb mogen beleven en voor het gebedene in die tijd van mijn gevangenisschap en vraag meteen voor hun gebed als ik eenmaal van den aarde ben heengegaan en hiernamaals hoop ik hun allen in den hemel weer terug te zien.
Lieve Annie de verschillende kleinigheden van mij zijn voor jou en voor mijn ouders, maar dat maken jullie wel in Vrede onder elkaar uit.
Lieve Schat laat mijn Moeder de eerste weken niet alleen maar troost haar zoveel je kunt en wees elkander tot steun in deze tijd.
Bid veel voor mij Lieve Annie ik ga spoedig sterven.
Lieve Annie zojuist ben ik biechten en te communie geweest en heb nogmaals alles met God in orde gemaakt.
Lieve Ouders, lieve Annie, Broers, Zusters, schoonouders, zwagers en schoonzusters, familie, vrienden, buren en kennissen, ik neem hiermede van U allen afscheid en dan tot hiernamaals.

Lieve Annie, Lieve Ouders ik eindig met zoen en handdruk.
U zoon, verloofde, Broer
Antoon

De brief is inmiddels op de juiste bestemming.
Verzetsmuseum te Aalten (2019)

Lees verder