oudwwijk
Digitaal erfgoed

Wooldstraat

Heeft u foto’s van de Wooldstraat voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

1968

Wooldstraat  
   
6Mevr.G.J.Radstaake, Geb. Huiskamp 
6J.B.RadstaakeRestauranthouder
8P.J.Loncq de JongArts
8Mej.A.M.E.V.WassingHulp in de huishouding
9J.H.W.DroppersBakker
9C.H.MauritsExploitant hotel
10F.A.RuepertWinkelier
12H.H.M.FlintManufacturier
12M.A.FlintWinkeljuffrouw
14B.J.M.BenninkHulp in de huishouding
14J.B.te BrakeMelkventer
14J.T.DegenerIngenieur
14C.H.T.J.GrimmeltHotelhouder
14A.J.G.Hilbelink 
14M.B.R.NiehausDienstbode
18M.J.CeuleersElectrotechnisch ingenieur
20Mevr.G.E.Stroes, Geb. Kappers 
20K.J.StroesManufacturier
21G.A.KosterLerares lichamelijke opvoeding
22J.M.WeeninkHorlogemaker
24J.A.H.KramerBoekhandelaar
25H.HarmsenBanketbakker
25J.H.HarmsenBanketbakker
26J.H.MeijnenManufacturier
27G.W.FreriksMeubelhandelaar
28H.A.SchildersSchoenwinkelier
29G.H.GossinkManufacturier
30J.G.BruijnsteenWinkelier
31J.A.TolkWinkelier
36J.GoossensSlijter
37aW.C.GroffenFabrieksarbeider
37G.J.F.te WieskeKruideniersbediende
39C.H.B.Liersen, Geb. WaandersVerkoopster
39J.G.RuwhofWever textielfabriek
41A.SpijkstraAgent van politie
42C.A.J.OmmenManufacturier
43L.C.EgbersBoekhouder
45D.J.BruilGroentekoopman
47M.LevertAgent Nederlandse Handels Maatschappij
51A.P.Bullinga 
53C.W.HeesenMeubelmaker
55P.VenekampBakker
57G.J.ObbinkRadiohandelaar
57J.T.Obbink 
61J.A.te LintumDrogist
Links op nr.1 woonde Maria Streek-Evers (geb.02-06-1869), getrouwd (09-05-1895) met Herman Streek (geb.01-12-1867- ovl.15-01-1901)
Mevr.Streek (ovl.1926) had hier een slijterij en woonde hier met haar dochters.
In 1926 kwam hier Naatje Pasman met Derk Jan Heijink welke de slijterij voortzetten.
Links op nr.3 (zonnescherm) woonde eerst Bakker te Lintum en vanaf 1867 horlogemaker J.A.Seifer.
In 1916 (ovl.Seifer) kwam hier sigarenmaker G.J.Minck.
Helemaal rechts Bakker Willem Gijsbers, plm.1890. Bakker Fredrik Hendrik Streek (geb.29-01-1863-ovl.11-04-1925) , getrouwd (09-10-1890) met Bertha Martina Lok (geb.24-12-1868-ovl.16-07-1947)
Bertha bleef hier wonen tot 1928. Toen kwam hier H.Th.J. ten Braaker tot 1938.
In 1938 overgenomen door Lückman, welke het pand liet slopen voor nieuwbouw.

Het pand rechts met zonnescherm woonde vanaf 1885 W.F.Grimmelt tot 1918. Toen kwam hier Johannes Herman Lückman
26 juni 1925.
Later Ruepert
Hotel De Klomp rechts
Op 1 mei 1881 J.Th.Balink, op 1 mei 1896 Gerrit Iding. Op 17 september 1927 Johanna Maria Balink
Na de tweede wereldoorlog Hotel van de dames M.G.J.Balink en A.Weerts.
Zij werden opgevolgd door Mevr.Konings, in 1955 door Fam.Walvoort.

JAREN 1900 BEGIN

A.Willink

01 DECEMBER 1908, Nieuws van den Dag
Te koop een groot Heerenhuis, 16 X 15 meter, met 11 kamers, keuken, badkamer, schuur en ruimen tuin, op besten stand in de Wooldstraat. Uitstekend in te richten voor 1 of 2 winkelhuizen.
Te bevragen bij den Heer A. WILLINK, Wooldstraat.

JAREN ’10

van Deun

25 APRIL 1913, Graafschapbode
Te koop wegens verbouwing,zoo spoedig mogelijk:
Een WINKELOPSTAND met TOEBEHOOREN
bij Firma VAN DEUN, Wooldstraat, Winterswijk.

JAREN ’20

19 oktober 1923, Tubantia

Breekveldt

29 MEI 1925, Graafschapbode
G.BREEKVELDT
Hoeden en Pettenmagazijn
Oudste adres ter plaatse

B.W.Grutterink

29 MEI 1925, Graafschapbode
B.W.GRUTTERINK
Handel in: Linnen, half-en graslinnen enz.
Linnen, halflinnen en Damast
En Pellen Tafelgoederen. Fabricatie van Lakens, Sloopen en Lingeries,
Borduren van Uitzetten.

J.H. Lückmann

12 JANUARI 1926, Graafschapbode
ONZE Groote Opruiming duurt tot en met DONDERDAG 14 ]ANUARI a.s.
Aanbevelend, ]. H. LÜCKMANN
Woóldstraat, WINTERSWIJK.

J.G.Gossink

12 MAART 1926, Graafschapbode
Heden ontvangen een GROOTE KEUZE
Damesmantels,Mantelcostumes en Japonnen.
J.G.GOSSINK Wooldstraat WINTERSWIJK.

G.J.Hartwijk

12 APRIL 1926, Het Volk
Bekwaam Loodgieter gevraagd Fa: G.J. HARTWIJK
Koperslager en Loodgieter. Wooldstraat – Winterswijk

De Duif

25 JUNI 1926, Graafschapbode
Groote Halfjaarlijksche UITVERKOOP
in het Magazijn „DE DUIF” Wooldstraat Winterswijk.
Zeterdag 26 Juni, ‘smiddags om 4 uur, begint onze
Groote Halfjaarlijksche Uitverkoop
Wij vestigen de aandacht op een groote partij ZOMER ARTIKELEN,
die wegens het slechte weder zijn blijven zitten en thans voor een koopje
worden opgeruimd.

W.Buursink

02 JULI 1926, Graafschapbode
Bij inschrijving te koop:
Een WOON- enWINKELHUIS,Wooldstraat 51, Winterswijk,
thans bewoond door Jos. P. Reykersz, Schoenwinkelier.
Inschrijvingsbiljetten worden ingewacht voor of op 15 Juli 1926,
bij Mej. de Wed. W.BUURSINK, Wooldstraat 53,Winterswijk,
die tevens nadere inlichtingen verstrekt.

Joh.Piek

10 SEPTEMBER 1926, Graafschapbode
REGENKLEEDING “BON AMI” JASSEN
JOH.PIEK
Wooldstraat 42 – Winterswijk

J.W.Weenink

01 OKTOBER 1926, Graafschapbode
Rechtskundig Adviezen-Bureau Wooldstraat 22 – Winterswijk.
Geopend iederen Werkdag ’s morgens na 10 uur;
‘smiddags na 3 uur, behalve Zaterdags.
]. W. WEENINK Cand.-Nolaris.

G.Eijkelkamp

25 NOVEMBER 1927, Graafschapbode
G. H. EIJKELKAMP, Wooldstraat, hoek Spoorstraat, Winterswijk.
Fraaie collectie St. Nicolaas-cadeaux.
In wollen vesten, pullovers, overhemden, zelf binders, heeren- en damesbandschoenen en verder, alle mode-artikelen.

J.H.Meijnen

25 NOVEMBER 1927, Graafschapbode
Groote keuze St. Nicolaas-cadeaux in allerhande artikelen.
Aanbevelend, J.H. MEIJNEN, Wooldstr. 26, Telef. 59. Winterswijk.

Wooldstraat 1933
Foto: Mantel- Erfgoed Achterhoek Liemers

JAREN ’30

Gijsbers

28 NOVEMBER 1930, Graafschapbode
PRACHTIGE St.Nicolaas-Cadeaux
Auto-, Motor- & Rijwielhandel GIJSBERS
Wooldstraat No. 6. WINTERSWIJK.
TELEFOON 133 Auto-Garage „Gelre”.

H.J.Jansen

28 NOVEMBER 1930, Graafschapbode
Magazijn “Nieuw Engeland”
Voor de St. Nicolaas prachtige keuze Heerenvesten, Pullovers,
Slobkousen, Zelf binders, Handschoenen,enz.
Beleefd aanbevelend, H.].]ANSEN Wooldstr., Winterswijk.

W.Blom

24 JUNI 1932, Graafschapbode
Tweede Meisje gevraagd, niet beneden 16 jaar.
Adres: W. BLOM, Winterswijk, Wooldstraat 63.

E.Wagendorp

02 DECEMBER 1932, Graafschapbode
Bij besluit, van Burg. en Weth. dezer gemeente is aan E. Wagendorp, Waliënschestraat 15, vergunning verleend tot het opnieuw in werking brengen van eene bakkerij aan dc Wooldstraat, op het perceel
Sectie K. no. 2771.

H.Hes van Zweeden

27 JULI 1934, Graafschapbode
Opleiding tot Apothekers-Assistent(e) te WINTERSWIJK.
Aanvang v.d. nieuwe cursus begin Sept.
Zij, die deze cursus wenschen te volgen, kunnen zich wenden tot
H. HES VAN ZWEEDEN, Apotheker, WOOLDSTRAAT 28 — WINTERSWIJK

P.F.Knook

14 OKTOBER 1935, Graafschapbode
Firma P. F. KNOOK Wooldstraat 45.
Uw adres voor LEES- en KANTOORBOEKEN. Ook LEER- en
STUDIEBOEKEN kunnen hier besteld worden.
Tevens groote sorteering Luxe Post en verschillende merken VULPENNEN.

T.te Gussinklo

14 OKTOBER 1935, Graafschapbode
„De Vlinder” Wooldstraat 36, WINTERSWIJK.
Voor Herfst en Winter de nieuwste modellen Dames- en Kinderhoeden
in alle modellen en kleuren.
Beleefd aanbevelend. TRUUS TE GUSSINKLO.

J.A.te Lintum

08 NOVEMBER 1935, Graafschapbode
OOK UW KINDEREN ZIJN DOL, OP LEVERTRAAN „BEVEROL”.
Deze fijne, lichtgele, Kabeljauwlevertraan is bijzonder rijk aan
vitaminen. Prijs per flesch f 0.45, staangeld f 0,10
Vraag bij elke flesch de BEVEROL-BON.
Alleen bij Drogisterij „DE GAPER”,
J. A. TE LINTUM, Wooldstraat 61, Winterswijk, Telefoon 97.

S.H.Meerdink

08 NOVEMBER 1935, Graafschapbode
DE FIJNSTE Zuurkool en Rookworst
Fa.S.H.MEERDINK Wooldstraat WINTERSWIJK

J.H.Meijnen

08 NOVEMBER 1935, Graafschapbode
Het betere adres voor WOLLEN-, ZIJDEN-,SATINET- en DONSDEKENS is:
J. H. MEIJNEN, Wooldstraat 26 Winterswijk

B.W.Grutterink

19 JUNI 1936, Graafschapbode
Wooldstraat Winterswijk
Confectie en Maat-Atelier
Leverancier van Dames en Heeren Turnpakken

J.Breekveldt

04 NOVEMBER 1936, Graafschapbode
Overhemden, Zelfbinders,Wollen Sjaals.
Grootste sorteering. Zeer aparte dessins.
Fa. J. BREEKVELDT—J. G. BRUIJNSTEEN.

Bank

03 MEI 1937, Graafschapbode
HANDEL-MAATSCHAPPIJ, N.v. Agentschap WINTERSWIJK
Wooldstraat 49 Telefoon No. 301 Alle bankzaken.

H.A.Stroes

09 FEBRUARI 1938, Graafschapbode
Voor kleeding naar maat een goed adres
H.A.Stroes Wooldstraat 20 Winterswijk.
Vraagt onze “West-End” regenkleeding, iets aparts.

Joh.Piek

29 JUNI 1938, Graafschapbode
JOH.PIEK Wooldstr. 42 – Winterswijk.
Magazijn van Heeren- en Jongenskleeding. Groote sorleering. Lage prijzen

Harmsen

10 AUGUSTUS 1938, Graafschapbode
ROOMIJS BAKKER HARMSEN Wooldstraat 25

Gebr. Obbink

25 NOVEMBER 1938, Graafschapbode
Een billijk radiotoestel in een notenhouten kast
Radio GEBR.OBBINK Wooldstraat Tel.2735

26 april 1939, Graafschapbode
Rechts het grote gebouw links van Hotel De Klomp, woonde de familie ten Houten.
C.P. ten Houten had hier een kruidenierswinkel, kunstmesthandel en tabakkerverij.
Later werd dit de Geldersch-Overijsselsche Bank, later Twentsche Bank, waar J.G.ten Houten directeur was.
Hoge pand rechts Grutterink afgebroken eind 1971/begin 1972.
Laatste ondernemer: Klaas Vaak.
Afbraak voor realisatie ELKA.

JAREN ’40

01 mei 1940, Graafschapbode
1943
Foto: Erfgoed Achterhoek en Liemers

JAREN ’50

Dechesne

31 MAART 1950, Tubantia
HOEDENHUIS DECHESNE
Wooldstraat 36 -Marktstraat 4 Enschede
1825-1950 – 125 jaar

G.Kleinbussink

11 JULI 1950, Tubantia
Voor direct aangeboden op eerste stand
HEREN KAPPERSZAAK
Annex Parfumerie handel.
Brieven G. KLEINBUSSINK, Wooldstraat 21, Tel. 2708 -Winterswijk.


J.H.Meijnen

03 AUGUSTUS 1951,Tubantia
GEVRAAGD: NET MEISJE voor dag of dag en nacht
J. H. MEIJNEN, Wooldstraat 26, Winterswijk.

Schepel

29 NOVEMBER 1951, Tubantia
VOOR EEN NUTTIG CADEAU NAAR
Muziekhuis SCHEPEL WOOLDSTRAAT 40 WINTERSWIJK
RUIME KEUZE:
Harmonica’s, Accordeons, Mondharmonica’s, Fluiten – Guitaren, Mandoline’s – Banjo’s, Muziekalbums, enz enz.
De beste kwaliteit tegen laagste prijs.

F.Weijers

29 DECEMBER 1951, Tubantia
FRANS WEIJERS
(Snelbuffet Parkeerterrein Wooldstraat, Winterswijk)
wenst vrienden en cliëntèle EEN VOORSPOEDIG 1952.
THANS OOK VERKRIJGBAAR
heerlijke Oliebollen.Bestellingen worden gaarne vooraf aangenomen.

JAREN ’70

Foto: Hans Ubbing
Pand links Klein Bussink afgebroken oktober 1973

De Duif koopt pand Ruepert

1974

Aerden Kruyck

01 DECEMBER 1976, Telegraaf
WEDGWOOD SERVIEZEN
DE AERDEN KRUYCK, Wooldstraat 31 Winterswijk

Voor- en achterzijde
Foto: B.Godthelp

De nummers 41 t/m 49

41 Brugman -Aerden Kruyk
43 Hartwijk (trapgevel) -Goossens
45 Deun van (1900) -Boekhandel Knook – Kramer -Zeeman
47 Abraham Willink ABN-bank
49 Geld.Credietver. ABN-bank

Lees verder