oudwwijk
Digitaal erfgoed

Willinkstraat

Heeft u foto’s van de Willinkstraat voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

Voorheen: Slatsteeg
Naamgeving: 1886 naar Jan Willink (1831-1896), oprichter Batavier en een v.d. grondleggers van het spoorwegennet.

1968

Willinkstraat  
4J.A.GoossensSlager
6K.E.KwakBelastingconsulent
8K.WoltersAdvocaat en procureur
10J.van LochemBoekhouder
10G.Chr.VreemanVertegenwoordiger
Plm.1900
Voorheen Slatsteeg
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

Jaren ‘1900

25 september 1901, Graafschapbode

Jaren ’10

De BURGEMEESTER van Winterswijk,
voorgenomen eene mededeeling van de Gezondheidscommissie betreffende het water uit de pomp bij Rietberg.
Gelet op het namens Burgemeester en Wethouders gedaan scheikundig onderzoek, bericht aan belanghebbenden, dat bet water uit de pomp bij Rietberg niet voldoet aan de eischen voor goed drinkwater gesteld.

Het gehalte aan vaste stof is voor een geregeld gebruikt drinkwater te groot en wijst de aanwezigheid van een geringe hoeveelheid salpeterzuur op verontreiniging door zakwater.
Na koking kan het water echter gebruikt worden.
De Burgemeester voornoemd,
J. G. TEN HOUTEN, L B.
Winterswijk, 15 Aug. 1911.

De Directeur van het Post- en Telegraaf-kantoor alhier maakt bekend, dat de laatste lichting der bijbussen in de Gasthuisstraat en Willinkstraat ingaande 15 November a.s. zal geschieden resp. 10 uur 45 min. en 11 uur ’s avonds: 14-11-1913

Jaren ’20

24 april 1926,Tilb.courant
6 juli 1926
Graafschapbode
Zonnebrink 33 1926

Jaren ’30

04 april 1930, Willinkstraat
16 maart 1932, Graafschapbode
20 juni 1934, Graafschapbode
11 december 1939, Graafschapbode

Jaren ’40

24 januari 1940, Graafschapbode
30 juni 1945, De Waarheid