oudwwijk
Digitaal erfgoed

Vredensestraat

Heeft u foto’s van de Vredensestraat voor de website, mail naar info@tenbergen.nl

Voorheen: Vredensche steeg
1889: Vredensestraat

1968

Vredensestraat  
   
3G.J.KimmelsVrachtrijder
3M.KimmelsExpediteur
4H.J.te Lindert 
5W.SlatsHuisschilder en drogist
7aG.H.VaagsModelmaker
7J.B.te Selle 
9G.H.ObbinkElectricien
10H.J.StemerdinkFabrieksarbeider
11J.PenningsHorlogemaker
12G.W.KempersMonteur
15Chr.J.SlatsDrogist-schilder
16D.OphofMeubelmaker
17W.W.PutWinkelier
23H.J.WagendorpBakker
25A.H.WiggemansDirecteur NV
27P.J.ColenbranderVloerenlegger
27Mevr.J.Wiggemans, Geb. te Brummelstroete 
31J.A.van der WagenGroentekoopman
42A.PlekenpolFabrieksarbeider
48G.H.J.Blekkink, Geb. Klap 
48J.B.W.HeinenMonteur centrale verwarming
50H.LovinkMeubelmaker
52P.R.NuijsMagazijnbediende textielfabriek
54G.J.JansenElectricien
56K.K.ThijssensWinkelier
58J.W.KuenenBedrijfsleider apparatenfabriek
60J.H.van de BeekVerzekeringsagent
62IP.J.de KnookMeubelfabrikant
64Mevr.D.J.Uijtermerk, Geb. Wiggers 
66Ph.van SoldtOnderwijzer
68T.G.J.KnookBedrijfsleider
68Mej.Th.B.M.WielandKinderverzorgster
72B.GodthelpArchitect
74Mevr.A.Hijink, Geb. Beernink 
76R.van der MolengraafStoffeerder
78J.H.te HofsteeFotograaf
Plm.1900
Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers

JAREN ’20

Ondergetekende bericht hiermede dat hij Zaterdagavond zal Openen zijn nieuwe Schoenwinkel en tevens een maat- en reparatiewerkplaats.
Hopende met het algemeen vertrouwen vereerd te mogen worden, de verzekering mijnerzijds gevende van solied werk en concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend,
B. A. TER BEEST
Vredenschestraat 9.

JAREN ’30

Hofstee

15 SEPTEMBER, 1937, Graafschapbode
Voor Foto’s en Foto-artikelen
ATELIER HOFSTEE
Vredenschestr. 78 – Telef. 247.

06 november 1935

J.W.Bos

03 MEI 1937, Graafschapbode
J. W. BOS, Winterswijk ELECTRICIëN
Vredensche straat 54 — Telefoon 409
Radio- en Gramof oonplatenh andel.
PHILIPS RADIO-REPARATIE-INRICHTING.

Foto: Hans Ubbing

JAREN ’40

Wagendorp

10 APRIL 1940
VRAAGT WAGENDORP’s Brood, Koek en Banket
SPECIALITEIT in fijne Tafelbeschuit
Tel. 2269. Vredenschestraat 23

Vredensestraat. rechts hr. en mw. Gossink
Foto: B. Godthelp
Buurtvereniging Vredensestraat
Archief B.Godthelp

De Vredense straote hef weer een niej anzeen ekreggene, deur den bouw van nieje bejaarden wonten. Ton ik nog zunne snotleppel van een jonge was, en dat is no ne zöventig jaor elêne, zag de straote er heel anders oet.
Grote kinderköppe van stene in de straote, waorover de boeren melkwagens bolderden, ne helen enkele auto van Bram Willink as den man naor ’t Gossink genk umme te êtene. Dat was ton het verkeer van de dage in dé straote.

En dan olde huuze in de riege. Van het z.g.café Groot Bleumink of wel Gatjan van Holland. Hoo of Groot Bleumink an den biejname kwam wet ik neet, maor het was Gatjan van Holland. Gatjan had ok nog ne kostganger.
Den neumden de leu Radja, Willem Radja. Den was eerder as soldaote in de Oost e wes. En daorumme neumen ze hem Radja. As hé zin hadde dan ston e met zoon klein drei-orgel veur de poorte van het café, en dan dreien hé alle mooie en neet mooie deuntjes oet dat orgel. En wiej jongens vondan dat fijn en stonden dan te luistern. Maor het duren neet lange of , teggenovver Gatjan wonnen Veerkant, ne olden politie-agent en den kwam dan naor boeten, reern wat, en den stak de voes op en Willem genk dan achter de poorte dreien.

En dan was er nog ne lepkeswinkel van Beuzink, eerder zat daor kleermaker Jansen in, en dan haj de wasserieje van Siebelink, dan weer ne rieje olde huuze en een klein cafeetje van Katriene, dan de Kreienbrinkstegge, no Noteboomstraat. De winkel van Kreienbrink volgden dan, later zat er Jan Beuzink met motors en fietsen, dan weer ne riege huuze, en de schole van meester Rasker. De Wilhelminaschole, no ne apotheek, weer een hoes, en dan de smederieje van Wessels.
Wie kwamen daor ok wal ens, en mochten dan an den blaozebalg trekken. En de smid den sloog met ne hamer op een gleunig stuk iezer, dat de vonken er af spatten. Dat was mooi.
An de andere kante van de straote haj Bakker Ubbink. Dat was eerder de bakker van Wenters. Het punt was ok mooi, en wiej jongens gengen daor vake brood halen. Iej kregen er altied een snoepje toe. En dan haj de schure van Kimmels, hee steet er nog en het hoes. Kimmels was ne vrachtrieder met peerde. Dan haj weer wat huuze, ze staot er nog, en ne riege winkels, en dan haj de villa van Uwland. Ook dee steet er nog, naost Uwland haj dan het Veerkanthoes, no is der ne straote naor het Weeninkpad.
En dan had ie daor de schure van Ikink, een holten geval, net er veur de Veerkantstegge. Ja, de stegge als dee praoten kon. Dan kon ze oew wat verhalen. Natuurlijk jonge paartjes dee neet zo geerne in het lechte kwammen en zoo meer.
Dat meer beston oet ons jongens dee er deur lepen naor de schole op de Markt, school C.
En dan zagge wiej op dinsdagmorgen, dan was er markt in Wenters, nog wal ens van dee dikke boerenvrouwleu oet Henxel of Raotum, met ne mande met eiere veur Kortschot an den arm. Dee eiere ruilen ze biej Kortschot veur winkelware en dan gengen ze ook wal langs de Iepkeskeerls op de markt.
Het leep dan teggen neggen uur, en wiej jongens maor loeren, nao het ende van den pad as de vrouwleu efkes hoeke dale deen (even gaan zitten) umme wat water te verlezen. Ze stonnen naor een zetken weer op, en lepen dan wieter, en dan wiej der hen, en maken hier een kuulken in ’t zand. En gauw nao de schole.
Het sloog dan meestal neggen uur as wie hiegend biej de schole kwammen, want te late kommen was der neet biej, biej meister Poppink neet, en ook neet bij Jansma. Iej hadden zo ne hoop strafregels an de bokse.
Zo, en dit is dan het verhaal van de olde Vredense straote dee no zoo veranderd is, en no een tangent e worden is; waor de auto’s met ne rotgank deurhen stoeft.
Tot ziens, Gerrit van de Wieber

AANTEKENINGEN:

1962: Oktober: Vergunning afbraak smederij hoek Ratumsestraat-Vredensestraat

Lees verder